VI KÆMPER STADIG

Scenekunstreformen lurer lige rundt om hjørnet og de konsekvenser, som den bærer med sig. Men vi kæmper stadig! Scenit har opbygget et stærkt samarbejde med Dansk Teater, og sammen har vi bl.a. bidraget til artiklen ”Dansk Teater frygter dyrere billetter efter reform: Det rammer den almindelig dansker” i Altinget d.25. juni 2019. Vi håber på, at den kan skabe noget debat og understrege vores bekymring. (OBS! Artiklen kan desværre kun læses af abonnenter).

Desuden har Dansk Teater sendt Folketingets Kulturudvalg et notat om konsekvenserne af den reduktion, som blev aftalt med scenekunstreformen i marts 2019.

Konsekvenser af den varslede reduktion i formidlingstilskuddet:

  • Formidlingstilskuddet på teaterbilletterne til voksne vil blive reduceret med 46 %.
  • Billetpriserne på voksenbilletter vil stige med mellem 25-35 kr. per billet.
  • Billetsalget risikerer at falde som følge af prisstigningen på voksenteaterbilletterne.
  • Reduktionen i formidlingstilskuddet modvirker intentionen om, at teatrene skal nå ud til et endnu større publikum, ligesom det indebærer en risiko for, at teateroplevelser kun bliver for den økonomisk ressourcemæssige stærke del af befolkningen.

Dansk Teater og Scenit anbefaler i notatet til Folketingets Kulturudvalg, at besparelserne på Formidlingsordningen afskaffes, så teatrene bevarer mulighed for at holde billetpriserne nede og kan fortsætte det gode arbejde med at gøre scenekunsten tilgængelig for en bredere del af befolkningen.

Seneste Nyheder