Om Teaterrefusion.dk

Teaterrefusion.dk er refusionsordningens digitale ansøgningsplatform. Her kan kommuner og kommunale institutioner samt ikke-kommunale daginstitutioner, skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser søge om refusion af udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger til børn og unge samt til opsøgende teater og scenekunst.

Ligeledes kan producenter af professionelle refusionsgodkendte scenekunstforestillinger søge om godtgørelse på 50% for nedsættelse af forestillingspriser på egne forestillinger i forbindelse med salg til ikke-kommunale institutioner.

Teaterrefusion.dk giver mulighed for:

  • At få 50% refusion på udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger
  • At få godtgørelse for nedsættelse af forestillingspris på 50% ved salg af refusionsgodkendte forestillinger
  • At søge refusion og godtgørelse nemt og hurtigt
  • At få straksrefusion – ansøgninger behandles løbende

Refusionsordningen har til formål at give kommunale og ikke-kommunale institutioner et incitament til at købe forestillinger, så børn og unge i hele landet får mulighed for at se professionelt scenekunst.
Refusion til ikke-kommunale institutioner er en 4-årig forsøgsordning, der løber frem til 1. januar 2025.

Scenit varetager den daglige drift, sagsbehandling og administration af teaterrefusion.dk på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen. Teatercentrum varetager kommunikationen af ordningen.

Har du spørgsmål til refusionsordningen og teaterrefusion.dk, er du velkommen til at sende en mail til teaterrefusion@scenit.dk eller ringe til tlf. 35 24 01 08.