Om Teaterbilletter

Teaterbilletter er et selvstændigt salgs-, rabat- og formidlingssamarbejde, som er publikums indgang til alle typer teater i Storkøbenhavn og dele af Sjælland. Formålet med samarbejdet er at gøre teater top of mind i valg af kulturoplevelser for alle.

Samarbejdet driver hjemmesiden teaterbilletter.dk med en række rabat- og abonnementsordninger på tværs af alle teatre samt fordelsklubben Mit Teater. Desuden driver Teaterbilletter en app og udgiver årligt Teaterkataloget, således at mange publikumsgrupper nås.

Sådan kommer du med i Teaterbilletter-samarbejdet

ORGANISATION

Teaterbilletter er et samarbejde mellem salgsvirksomheden BilletBillet, som servicerer teatrene Betty Nansen Teatret, Nørrebro Teater, Folketeatret og Østerbro Teater og den selvejende institution Scenit, der promoverer og synliggør de ca. 100 små og mellemstore teatre samt de associerede teatre Baltoppen LIVE, Det Ny Teater m.fl.

Teaterbilletters hjemmeside og app bygger på Billetten A/S’ system og er udviklet af bureauet Signifly.

Teaterbilletter har en styregruppe, som udpeges af Scenits og BilletBillets bestyrelser.

Teaterbilletters kommunikationsansvarlige strukturerer, planlægger og udfører kommunikationen med Teaterbilletters Markedsføringsgruppe som strategisk sparringspartner. Markedsføringsgruppen består af kommunikationschefer fra teatrene og mødes fast tre gange årligt samt i en række mindre operationelle undergrupper.

Medarbejdere fra Scenit og BilletBillet bidrager også til planlægning og udførsel af kommunikation og markedsføring. Medarbejderne mødes månedligt i forummet Månedligt Koordinationsmøde.

Scenit har desuden en følgegruppe bestående af tolv teaterrepræsentanter. Følgegruppen er sparringspartner for alle Scenits aktiviteter.

Ligeledes har BilletBillet et Kommunikationsforum, som består af kommunikations- og marketingchefer fra de fire tilknyttede teater samt Teaterbilletters kommunikationsansvarlige.

Teaterbilletter er tilknyttet den årlige festival CPH Stage som fast salgs- og formidlingssamarbejdspartner. Teaterbilletter og CPH Stage har sammen udviklet to apps til billetsalg.