Om Teaterbilletter

Teaterbilletter er et selvstændigt salgs-, rabat- og formidlingssamarbejde, som er publikums indgang til alle typer teater i Storkøbenhavn og dele af Sjælland. Formålet er at gøre teater ”top of mind” i valg af underholdning og oplevelser for alle og øge bevidstheden om, at teater danner og beriger mennesker.

Samarbejdet driver hjemmesiden teaterbilletter.dk med en række rabat- og abonnementsordninger på tværs af alle teatre. Desuden udgiver Teaterbilletter årligt Teaterkataloget og en række Teaterguides, således at mange publikumsgrupper nås.

ORGANISATION

Teaterbilletter er et samarbejde mellem salgsvirksomheden BilletBillet, som servicerer teatrene Betty Nansen Teatret, Nørrebro Teater, Folketeatret og Østerbro Teater og den selvejende institution Scenit, der promoverer og synliggør de ca. 100 små og mellemstore teatre samt de associerede teatre Bellevue Teatret, Det Ny Teater m.fl.

Teaterbilletters hjemmeside bygger på Billetten A/S’ system.

Teaterbilletter har en styregruppe, som udpeges af Scenits og BilletBillets bestyrelser.

Teaterbilletters kommunikationsansvarlige strukturerer, planlægger og udfører kommunikationen med Teaterbilletters Markedsføringsgruppe som strategisk sparringspartner. Markedsføringsgruppen består af kommunikationschefer fra teatrene og mødes ca. to gange årligt samt året rundt i en række mindre operationelle undergrupper.

Medarbejdere fra Scenit og BilletBillet bidrager også til planlægning og udførsel af kommunikation og markedsføring. Medarbejderne mødes månedligt i forumet Månedligt Markedsførings Møde.

Scenit har desuden en følgegruppe bestående af tolv teaterrepræsentanter. Følgegruppen er sparringspartner for alle Scenits aktiviteter.

Ligeledes har BilletBillet et Kommunikationsforum, som består af kommunikations- og marketingchefer fra de fire tilknyttede teater samt Teaterbilletters kommunikationsansvarlige.

Teaterbilletter er tilknyttet den årlige festival CPH Stage som fast salgs- og formidlingssamarbejdspartner. Teaterbilletter og CPH Stage har sammen udviklet to apps til billetsalg.