STATISTIK

Statistik for billetsalg pr udgangen af maj 2021

I maj måned fører vi både salgsstatistik for det sidste billetsalg til indeværende sæson og for den kommende sæson. Der er altså 2 statistikker, alt efter hvilken sæson forestillingen tilhører.

I forhold til den snart afsluttede sæson 2020-21 har teatrene i Scenits regi i alt solgt 124.292 billetter fra salgsstart til den 31. maj 2021. Læs mere i statistik for maj 2020-21.

I forhold til den kommende sæson 2021-22 er vi kommet fint fra start med majsalget. Især rabatsalg til voksne ligger fint med ca. 3.000 billetter mere i år i forhold til sidste år. Publikum tager godt imod majrabatten, og der er også en fin stigning i salget af børn/unge rabatbilletter.

Løssalget er desværre faldet med ca. 5.500 billetter. Dette kan dels forklares med at flere har købt med majrabat, og dels at mange kunder har fået kortere købshorisont – ikke mindst i disse tider, hvor langtidsplanlægningen har vanskelige kår.

Teatrene i Scenits regi har i alt solgt ca. 27.400 billetter til sæson 2021/22 fra salgsstart til den 31. maj 2021. Sidste år havde vi solgt ca. 29.500 billetter på samme tidspunkt. Vi er altså 2.000 billetter under sidste års salg og 3-4.000 billetter under majsalget et ”almindeligt” år. Læs mere i statistik for maj 2021-22.

Grafen ovenfor viser det akkumulerede billetsalg for de sidste 4 sæsoner samt majsalget for sæson 2021-22.

Tidligere sæsoner og effekten af corona-nedlukningen i foråret 2020

Nedenfor se udviklingen i salget af de vigtigste billettyper gennem de sidste 5 år.

Corona-nedlukningen i marts-juni 2020 gik allerhårdest ud over voksen-gruppe-salget, som er faldet med over 50 % i forhold til sidste sæson.

Salget af gruppebilletter til skoler og institutioner er faldet 24 %. Nedlukningen i foråret lå så sent på skoleåret, så mange skoler heldigvis havde afholdt de fleste af deres teaterture. Løssalget og salget til børn og unge som enkeltbilletter er begge faldet med lidt over 30 %.

Salget af abonnements- og klub/årskort-billetter er faldet mindst med 22 %. Der er her tale om de allermest dedikerede målgrupper, nemlig de trofaste teatergængere, der går hyppigt i teatret.

Der er en enkelt positiv nyhed, nemlig at antallet af solgte billetter til studerende over 25 år er mere end fordoblet siden sidste sæson. Det er desværre kun en meget lille andel af det samlede salg, men det er positivt at se at indsatsen målrettet mod de unge sidste efterår har båret frugt.