STATISTIK

Her finder du billetstatistik pr måned samt for den afsluttede sæson for Scenits teatre i Teaterbilletter-samarbejdet.

Statistik for billetsalg pr udgangen af december 2020

December måned præges naturligvis af den nye nedlukning af teatrene – og resten af samfundet. Der er en del billetrefunderinger, som bl.a. betyder at der er negativt salg for voksen-rabatbilletter. Der er altså refunderet flere billetter end der er solgt i december måned.

Der er i alt solgt 137.928 billetter fra salgsstart til den 31. december 2020. Heraf er 103.697 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 295.403 billetter heraf 207.271 billetter med rabat.

Tidligere sæsoner og effekten af corona-nedlukningen i foråret 2020

Nedenfor se udviklingen i salget af de vigtigste billettyper gennem de sidste 5 år.

Corona-nedlukningen i marts-juni 2020 gik allerhårdest ud over voksen-gruppe-salget, som er faldet med over 50 % i forhold til sidste sæson.

Salget af gruppebilletter til skoler og institutioner er faldet 24 %. Nedlukningen i foråret lå så sent på skoleåret, så mange skoler heldigvis havde afholdt de fleste af deres teaterture. Løssalget og salget til børn og unge som enkeltbilletter er begge faldet med lidt over 30 %.

Salget af abonnements- og klub/årskort-billetter er faldet mindst med 22 %. Der er her tale om de allermest dedikerede målgrupper, nemlig de trofaste teatergængere, der går hyppigt i teatret.

Der er en enkelt positiv nyhed, nemlig at antallet af solgte billetter til studerende over 25 år er mere end fordoblet siden sidste sæson. Det er desværre kun en meget lille andel af det samlede salg, men det er positivt at se at indsatsen målrettet mod de unge sidste efterår har båret frugt.


Er du interesseret i statistikker fra tidligere sæsoner, så skriv til os på info@scenit.dk eller ring 3524 0100.