STATISTIK

Statistik for billetsalg for sæson 2022-23, august 2022

Opsummering

Der er med udgangen af august måned solgt ca. 97.000 billetter til sæson 2022-23, og det er 12 % under en normalsæson. Der er fortsat et godt løssalg, mens rabatsalget er faldet meget kraftigt.

Voksenrabatsalget er faldet med ca. 14 %, mens salg af børn/unge billetter er faldet med 45 % i forhold til et normalår før corona. Det er især salget til skoler og daginstitutioner, som er hårdt ramt. Vi gør en stor indsats for at gøre skoler og daginstitutioner opmærksom på forestillingsudbuddet til børn og unge, men det er tydeligt, at enten planlægger skoler og daginstitutioner deres teatertur meget sent eller også er teaterturene helt gledet ud af planlægningen.

Læs hele august-statistikken for sæson 2022-23


Tidligere sæsoner og effekten af corona-nedlukningen i foråret 2020

Nedenfor se udviklingen i salget af de vigtigste billettyper gennem de sidste 5 år.

Corona-nedlukningen har sat tydelige spor både for sæson 2019/20 og i endnu højere grad 2020/21. Alle kundegrupper har været hårdt ramt, dog kan man se at både klubmedlemmer og løssalgskunder i et vist omfang har været trofaste. De kundegrupper som har reageret mest er børn/unge-gruppe og voksengruppe-salget.