STATISTIK

Her finder du billetstatistik pr måned samt for den afsluttede sæson for Scenits teatre i Teaterbilletter-samarbejdet.

Statistik for billetsalg pr udgangen af marts 2021

Teatrene i Scenits del af teaterbilletter-samarbejdet har i alt solgt 127.183 billetter til sæson 2020/21 fra salgsstart til den 31.marts 2021. Sidste år havde vi solgt over 358.000 billetter på samme tidspunkt. I år har vi samlet set solgt 94.192 billetter med rabat mod over 254.000 på samme tidspunkt sidste år.

Der er reelt ikke billetsalg til den sidste del af sæsonen endnu, men primært refunderinger og flytning af billetter. Når en billet flyttes til næste sæson, vil den tælle med som negativt salg i indeværende sæson. I forhold til sidste måned er det er negativt salg på 4.632 billetter, som altså er refunderede billetter. I januar og februar var der også kun refunderinger og flytning af kunder. Vi må glæde os til genåbningen og den nye sæson.

Grafen ovenfor viser billetsalget fordelt på 3 kategorier nemlig B/U-rabatsalg med blå, voksen-rabatsalg med rød og løssalg med grøn. Salget er vist både for de sidste 5 måneder både for sidste sæson og for indeværende sæson.

Tidligere sæsoner og effekten af corona-nedlukningen i foråret 2020

Nedenfor se udviklingen i salget af de vigtigste billettyper gennem de sidste 5 år.

Corona-nedlukningen i marts-juni 2020 gik allerhårdest ud over voksen-gruppe-salget, som er faldet med over 50 % i forhold til sidste sæson.

Salget af gruppebilletter til skoler og institutioner er faldet 24 %. Nedlukningen i foråret lå så sent på skoleåret, så mange skoler heldigvis havde afholdt de fleste af deres teaterture. Løssalget og salget til børn og unge som enkeltbilletter er begge faldet med lidt over 30 %.

Salget af abonnements- og klub/årskort-billetter er faldet mindst med 22 %. Der er her tale om de allermest dedikerede målgrupper, nemlig de trofaste teatergængere, der går hyppigt i teatret.

Der er en enkelt positiv nyhed, nemlig at antallet af solgte billetter til studerende over 25 år er mere end fordoblet siden sidste sæson. Det er desværre kun en meget lille andel af det samlede salg, men det er positivt at se at indsatsen målrettet mod de unge sidste efterår har båret frugt.