STATISTIK

Opsummering af oktober statistikken for sæson 2021-22:

Med udgangen af oktober er der solgt 180.793 billetter til forestillinger i sæsonen 2021/22. Det giver en fremgang på 72 % i forhold til sæson 20/21, som var stærkt præget af restriktioner og et fald på 8 % i forhold til et gennemsnitligt normalår. (Et gennemsnitlig normalår er beregnet som et gennemsnit af sæsonerne 2015-16 til og med 2018-19)

Salget ligger fortsat lavere end sæsonen umiddelbart før corona-epidemien, men nærmer sig rigtigt fint billetsalget i sæson 2017/18. Meget vil afhænge af omfanget af corona-smitte og -restriktioner i løbet af efteråret og vinteren.

I forhold til sæson 20/21 er der et fald i salget af rabatbilletter, mens løssalget faktisk oplever fremgang. Der sælges dog væsentligt færre løssalgsbilletter, så fremgangen her kan ikke opveje tilbagegangen for billetter med rabat.

  • 180.793 solgte billetter ultimo oktober
  • 72 % over sæson 20/21 og 8 % under normalår
  • Fremgangen er drevet af løssalgsbilletter, som ligger 128 % højere end sidste sæson
  • Salg af løssalgsbilletter ligger 7 % over normalår
  • Salg af billetter med rabat ligger 13 % under normalår

Læs oktober-statistikken for sæson 2021-22

Tidligere sæsoner og effekten af corona-nedlukningen i foråret 2020

Nedenfor se udviklingen i salget af de vigtigste billettyper gennem de sidste 5 år.

Corona-nedlukningen har sat tydelige spor både for sæson 2019/20 og i endnu højere grad 2020/21. Alle kundegrupper har været hårdt ramt, dog kan man se at både klubmedlemmer og løssalgskunder i et vist omfang har været trofaste. De kundegrupper som har reageret mest er børn/unge-gruppe og voksengruppe-salget.

 

STATISTIK

Er du interesseret i statistikker fra tidligere sæsoner, så skriv til os på info@scenit.dk eller ring 3524 0100