STATISTIK

Opsummering af august statistikken for den kommende sæson 2021-22:

Med udgangen af august er der i sæsonen 2021/22 solgt 114.610 billetter. Det giver en fremgang på 60% i forhold til sæson 20/21 og på 2% i forhold til et gennemsnitligt normalår[1].

I forhold til sæson 20/21 er der fremgang for begge billettyper, men det er løssalget der har oplevet den største stigning med 173%. Sammenligner man med et normalår ligger løssalgsbilletterne 23% over, hvorimod billetter med rabat ligger 7% under.

  • 114.610 solgte billetter ultimo august
  • 60% over sæson 20/21 og 2% over normalår
  • Fremgang drevet af løssalg billetter med +23% i forhold til normalår
  • Billetter med rabat 7% under normalår 

[1] Et gennemsnitlig normalår er beregnet som et gennemsnit af sæsonerne 2015-16 til og med 2018-19

Læs august statistikken for sæson 2021-22

Tidligere sæsoner og effekten af corona-nedlukningen i foråret 2020

Nedenfor se udviklingen i salget af de vigtigste billettyper gennem de sidste 5 år.

Corona-nedlukningen i marts-juni 2020 gik allerhårdest ud over voksen-gruppe-salget, som er faldet med over 50 % i forhold til sidste sæson.

Salget af gruppebilletter til skoler og institutioner er faldet 24 %. Nedlukningen i foråret lå så sent på skoleåret, så mange skoler heldigvis havde afholdt de fleste af deres teaterture. Løssalget og salget til børn og unge som enkeltbilletter er begge faldet med lidt over 30 %.

Salget af abonnements- og klub/årskort-billetter er faldet mindst med 22 %. Der er her tale om de allermest dedikerede målgrupper, nemlig de trofaste teatergængere, der går hyppigt i teatret.

Der er en enkelt positiv nyhed, nemlig at antallet af solgte billetter til studerende over 25 år er mere end fordoblet siden sidste sæson. Det er desværre kun en meget lille andel af det samlede salg, men det er positivt at se at indsatsen målrettet mod de unge sidste efterår har båret frugt.