STATISTIK

Her finder du billetsalgsstatistik pr. måned samt for den afsluttede sæson for Scenits teatre i Teaterbilletter-samarbejdet.

Situationen lige nu

Corona-restriktionerne sætter klare spor i salgsstatistikken for sæson 20/21.

Statistikken for september måned bærer præg af den store usikkerhed, som det stigende smittetryk og nye restriktioner har afstedkommet. I september måned er der kun solgt ca. 600 billetter med rabat til voksne, ca. 10.000 billetter til børn og unge og ca. 3.000 løssalgsbilletter. Til sammenligning sælges normalt ca. 12.000 billetter med rabat til voksne, 25.000 børn/unge-billetter og ca. 10.000 løssalgsbilletter i løbet af september.

Fra salgsstart den 29. april til udgangen af september er der et fald på ca. 100.000 billetter i alt, svarende til et fald i billetsalget på 54 %. Når vi kun ser på salget af rabatbilletter, så er der tale om et fald på ca. 69.000 billetter, dvs. ca. 50 %.  

Tidligere sæsoner og effekten af corona-nedlukningen i foråret 2020

Nedenfor se udviklingen i salget af de vigtigste billettyper gennem de sidste 5 år.

Corona-nedlukningen i marts-juni 2020 gik allerhårdest ud over voksen-gruppe-salget, som er faldet med over 50 % i forhold til sidste sæson.

Salget af gruppebilletter til skoler og institutioner er faldet 24 %. Nedlukningen i foråret lå så sent på skoleåret, så mange skoler heldigvis havde afholdt de fleste af deres teaterture. Løssalget og salget til børn og unge som enkeltbilletter er begge faldet med lidt over 30 %.

Salget af abonnements- og klub/årskort-billetter er faldet mindst med 22 %. Der er her tale om de allermest dedikerede målgrupper, nemlig de trofaste teatergængere, der går hyppigt i teatret.

Der er en enkelt positiv nyhed, nemlig at antallet af solgte billetter til studerende over 25 år er mere end fordoblet siden sidste sæson. Det er desværre kun en meget lille andel af det samlede salg, men det er positivt at se at indsatsen målrettet mod de unge sidste efterår har båret frugt.


Er du interesseret i statistikker fra tidligere sæsoner, så skriv til os på info@scenit.dk eller ring 3524 0100.