STATISTIK

Opsummering af statistik for billetsalg pr udgangen af marts 2022, sæson 2021-22

Med udgangen af marts 2022 er der i alt solgt ca. 290.000 billetter i sæsonen, deraf ca. 190.000 med rabat. Løssalget ligger altså meget højt i forhold til det samlede salg med 12 % over et normalår. Til gengæld ligger det samlede salg 19 % under et normalår. Se også grafen nederst på siden.

Det høje løssalg viser, at publikum er sultne efter gode teateroplevelser – og også så sultne at de ikke tjekker rabatmuligheder. Salg af løssalgsbilletter hænger tit sammen med en kort købshorisont. Dette kan give teaterproducenterne lidt flere grå hår i forhold til om budgettet hænger sammen, før spilleperioden går i gang og også tit endnu mere kamp om at få anmeldelser eller anden omtale af sin forestilling, fordi det ofte er på den baggrund, at salget får fart.

Vi håber, at corona nu er ved at være et overstået kapitel, så publikum tager godt imod Teaterkataloget for næste sæson, og at Majrabat-kampagnen kan sikre et godt forsalg, så producenterne er på mere sikker økonomisk grund, før sæsonen går i gang.

Hovedpunkter fra månedsstatistikken

  • 290.191 solgte billetter fra salgsstart til udgangen af marts
  • Det samlede salg ligger lige nu 128 % over corona-sæsonen 20/21 og 19 % under normalår
  • 190.459 solgte billetter med rabat fra salgsstart til udgangen af marts
  • Salg af billetter med rabat ligger 29 % under normalår
  • Salg af løssalgsbilletter (normalpris) ligger 12 % over normalår.

Læs hele marts-statistikken for sæson 2021-22


Tidligere sæsoner og effekten af corona-nedlukningen i foråret 2020

Nedenfor se udviklingen i salget af de vigtigste billettyper gennem de sidste 5 år.

Corona-nedlukningen har sat tydelige spor både for sæson 2019/20 og i endnu højere grad 2020/21. Alle kundegrupper har været hårdt ramt, dog kan man se at både klubmedlemmer og løssalgskunder i et vist omfang har været trofaste. De kundegrupper som har reageret mest er børn/unge-gruppe og voksengruppe-salget.