Markedsføring via Teaterbilletter

Teaterbilletter planlægger markedsføringen for en hel sæson ad gangen.
Sæsonen skydes i gang ultimo april med salgsstart på teaterbilletter.dk og udgivelse af det trykte Teaterkatalog, som kun udkommer den ene gang om året.

Teaterkataloget er gratis og sendes til abonnenters hjemmeadresser samt til teatre, biblioteker, kulturhuse, kulturcafeer m.m. i Storkøbenhavn og på Sjælland.


Foto: Natascha Tiarra Rydvvald

Find Teaterkataloget sæson 2022/2023 online

Hvordan kommer man med i Teaterkataloget?

Alle teatre, der er med i rabatsamarbejdet og tilbyder rabattyperne: Teaterrabat, B&U-rabat, Voksen Gruppe-rabat og Mit Teater-rabat, kan få egne forestillinger og gæstespil i kataloget. Det er desuden muligt for associerede teatre at tilkøbe sider. Dog forbeholder Teaterbilletter sig retten til at tilbyde plads i kataloget til teatre i samarbejdet først.

Få overblik over markedsføringen i Teaterbilletters Årshjul

Kampagner i byrum og online

Teaterbilletter tager hul på sæsonen til det brede publikum med en stor byrumskampagne og onlinekampagne i september, som støtter op om teatrenes sæsonstartskampagner. Byrumskampagnen kan både brande Teaterbilletter i bred forstand, og markedsføre et specifikt produkt, f.eks. Teaterbilletters App eller Teaterklub Mit Teater.

  • Fra medio november til ultimo december kører vi kampagner online/i byrum for gavekort til Teaterbilletter.
  • Februarkampagnen gentager septemberkampagnens indhold med f.eks. video, plakater m.m. i byrummet og på egne IT-platforme.
  • Til marts kører Teaterbilletter en online kampagne med Bestil Teaterkataloget for den kommende sæson.
  • I sommerperioden kører Teaterbilletter flere onlinekampagner for sommerens forestillinger og festivaler – udendørs, gratis og med betaling.

Året rundt producerer Teaterbilletter teaterguides samt markedsfører dem for teateroplevelser i skoleferierne. De er typisk henvendt til børnefamilier f.eks. vinter-, påske-, sommer-, efterårs- og juleferie samt mindre kampagner for events, f.eks. CPH Stage, kulturnat m.m. på teatrene.