Statistik for billetsalg pr udgangen af november 2021, sæson 2021-22

Opsummering

Med udgangen af november er der i alt solgt 223.160 billetter til forestillinger i sæsonen 2021/22. I forhold til en beregnet normalsæson, som er gennemsnittet af sæsonerne 2015-16 til og med 2018-19, er det et fald på 8 % i billetsalg. Det ligger dog langt højere end samme tidspunkt sidste sæson (65 % højere), da Danmark på det tidspunkt var stærkt påvirket af corona-restriktioner.

Vi kan se, at gruppesalg både til skoler og børnehaver samt til firmaer er præget af den stigende smitte. Til gengæld er løssalget lidt højere og kompenserer en lille smule. Der er ingen tvivl om, at billetsalget vil blive påvirket af corona-situationen i løbet af vinteren, også selvom der ikke kommer direkte restriktioner.  

Hovedpunkter fra månedsstatistikken

  • 223.160 solgte billetter fra salgsstart d.28. april til udgangen af november
  • Det samlede salg ligger 65 % over sæson 20/21 og 8 % under normalår
  • Salget af løssalgsbilletter ligger 2 % højere end normalår
  • 159.272 solgte billetter med rabat fra salgsstart d.28. april til udgangen af november
  • Salg af billetter med rabat ligger 11 % under normalår.  

Solgte billetter

Grafen viser antallet af solgte billetter for billetter med rabat (blå), løssalg (grå) og det samlede antal solgte billetter (orange) for sæson 2021/22, 2020/21 og et gennemsnitligt normalår på samme tidspunkt.

Salg med tilskud og samlet salg (ekskl. fribilletter)

I den første graf vises rabatbilletsalget dvs. billetter solgt med støtte fra formidlingsordningen.  Grafen viser det akkumulerede salg af rabatbilletter i de seneste 4 sæsoner + indeværende.

Sæson 2021/22 er markeret med BLÅ.

Grafen nedenfor viser det samlede salg inkl. løssalg (ekskl. fribilletter) i de seneste 4 sæsoner samt sæson 21/22. Sæson 21/22 er markeret med BLÅ.

Om statistikken

Statistikken er beregnet fra salgsstart den 28. april 2021 til udgangen af november 2021. Statistikken viser billetter solgt for alle Scenit-teatre på teaterbilletter.dk.

De 4 BilletBillet-teatres billetsalg er ikke med i statistikken.

Kom gerne med input, ønsker og behov. Hvis der er spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Johanne, Knirke eller Christian på tlf. 35 24 01 00.

Mange hilsner

Scenit – Formidling og dokumentation af scenekunst

Seneste Nyheder