FORSALG- OG SÆSONSTATISTIK

Det har været et begivenhedsrigt år – ikke mindst på grund af en scenekunstreform, der reducerer det fremtidige formidlingstilskud og varsler hårdere tider for rabatsamarbejdet. Heldigvis har vi også nye tiltag på banen med Teaterklub Mit Teater, som forhåbentligt kan gøre det attraktivt at gå i teatret på trods af reducerede tilskud. Vi kæmper hårdt både for at få politikernes bevågenhed for at bevare formidlingstilskuddet og for at vække publikums opmærksomhed og teaterlyst.

Vi har to statistikker til jer:


Seneste Nyheder