Deadline for TILFO-tilmelding 2021-22

TILMELDING TIL TEATERBILLETTER-SAMARBEJDET I SÆSON 2021/22 – i den såkaldte TILFO (TILmeldings-FOrmular)

Deadline for den årlige tilmelding til Scenit/Teaterbilletter-samarbejdet nærmer sig. Der er mange fordele ved at være med i billetsalgs-/rabat-/markedsførings- og administrationssamarbejdet.

Den ansøgning, som vi kalder TILFO, er en fælles ansøgning om formidlingstilskud hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Fordelen ved fælles ansøgning er for det første, at man selv slipper for ansøgningsproceduren og for hele afrapporteringen til Slots- og Kulturstyrelsen. Desuden er alle regnskabsteatre med i “den solidariske pulje”, hvor overskydende tilskud fordeles til dem, der har solgt flere billetter med rabat, end deres eget tilskud dækker.

Endelig står Scenit for den fælles markedsføring af sitet teaterbilletter.dk.

Tilmeldingen foregår via linket nedenfor. Der vil I møde formularen TILFO. Tilmeldingsfrist er torsdag den 10. december 2020.

Mange af jer kender til formularen, og derfor vil det blot kræve ’tilmelding’, hvis I er et regnskabsteater. Dermed kan I få tilskud på baggrund af regnskab- og billetindberetning for sæson 2019/20, som Scenit har indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis I er et budgetteater, vil I skulle indtaste oplysninger om de forestillinger, I ønsker at have med i samarbejdet. Budgetteatre får tildelt formidlingstilskud på baggrund af budgetter. For Budgetteatre er det nødvendigt (for hvert arrangement) at oplyse: spillested, salskapacitet, spilleperiode, antal offentlige opførelser, belægningsprocent samt budgetteret billetsalg og sumtal, hvis der er flere produktioner.

Hvis I er et teater, der præsenterer gæstespil, vil vi anbefale, at det er gæstespillet selv, der tilmelder sig Teaterbilletter-samarbejdet, og dermed får sit eget formidlingstilskud. I forhold til det kommende sæsonkatalog vil gæstespillet normalt blive en del af spillesteders annoncesider. Send gerne info om denne tilmelding videre til jeres gæstespillende teatre, eller giv os et praj om at kontakte dem.

Du kan se rabatstruktur samt andre vigtige informationer om samarbejdet i Formidlingshåndbogen for 2021/22. I vil senere skulle indtaste oplysninger i Tereba til udarbejdelse af katalog og klargøring på salgssites, så vi er klar til sæsonlancering den 28. april 2021.

DEADLINE FOR TILMELDING ER TORSDAG D. 10. DECEMBER 2020 KL.23.59.

TILMELD DIG HER

Har du kendskab til andre teatre eller projekter, som kunne være interesserede i at deltage i samarbejdet for den kommende sæson, så videresend denne mail til dem eller bed os om at kontakte de pågældende producenter.

Bedste hilsner fra os hos Scenit
Johanne og Søren

OVERSIGT OVER DEADLINES I DECEMBER MÅNED TIL KALENDEREN:

8. december Deadline for oprettelse af alle forestillinger, der skal med i Teaterguiden forår 2021
10. december
Deadline for TILFO-tilmelding
11. december
I modtager korrektur til Teaterguiden

15. december kl. 12.00
Indsend evt. rettelser til Teaterguiden

Seneste Nyheder