Invitation til webinar for producenter og teatre

Scenit og Teatercentrum inviterer hermed producenter og teatre til gratis webinar om teaterrefusion og salg med reduceret pris i praksis.

Vi afholder to webinar; torsdag d. 13. juni kl. 10:00-11:00 og torsdag d. 15. august kl. 10:00-11:00 (de to webinarer har samme indhold)

Ved vores pop up-informationsdisk på KLAP-festivalen i Esbjerg fik vi en masse relevante spørgsmål fra jer producenter og teatre omkring teaterrefusion. Derfor afholder vi nu to webinarer, hvor du får:

  • Introduktion til Refusionsordningen – en generel information om teaterrefusion og de forskellige veje til refusion, der eksisterer som ordningen ser ud nu
  • En ”show and tell” gennemgang af teaterrefusion.dk – sådan bruger du platformens hjælpeværktøjer, oprettelse af profil som teater og ansøgningsprocedure i forhold til godtgørelse, når man har solgt med reduceret pris. Desuden kommer vi ind på, hvad man i øvrigt skal huske i forbindelse med salg med reduceret pris
  • Udveksling af erfaringer – vi har inviteret et teater, med har erfaringer inden for salg til det ikke-kommunale område, som vil dele ud og være med til at svare på spørgsmål
  • Mulighed for at stille spørgsmål

Desværre står vi i en situation, hvor muligheden for teaterrefusion til ikke-kommunale skoler og institutioner, udløber i december 2024. Vi vil derfor gerne understøtte, at teaterrefusion bliver brugt til den pågældende målgruppe og dermed tydeliggøre, at den er betydningsfuld for mange – så der kommer mere scenekunst ud til flere børn og unge i hele landet.

Tilmelding skal ske til Rikke (Teatercentrum) på rg@teatercentrum.dk. Husk at skrive, om tilmeldingen gælder den 13. juni eller den 15. august (de to webinarer har samme indhold). Link til webinardeltagelse via Teams tilsendes efterfølgende.

Tilmelding til webinar senest hhv. den 11. juni og den 13. august.

Mange hilsner

Anne Skriver (Scenit) og Rikke Giselsson (Teatercentrum)

Seneste Nyheder