Visionær direktør med lyst til at styrke en bredtfavnende scenekunstorganisation

Scenit skal have ny direktør. Vi leder derfor efter en empatisk, visionær og strategisk tænkende leder, der har lyst til at lede Scenits sekretariat og udvikle Scenit til gavn for hele scenekunstområdet.

Scenit er en landsdækkende formidlingsorganisation, som er bindeled mellem teater og publikum, mellem billetudbyder og teatre, mellem producenter og arrangører og mellem teatre og offentlige tilskudsmyndigheder.

Scenit varetager en lang række opgaver, hvoraf kun en del er synlige udadtil – og helt afgørende – indadtil i teaterverdenen. Det er blandt andet fælles tilskudsadministration af en række centrale tilskudsordninger, fælles data-indsamling og behandling. Scenit har også ansvar for en række digitale systemer, der både er vital digital ’infrastruktur’ i branchen og grundlaget for både tilskudsadministration og markedsføring.

Formidlingsopgaverne og kontakten mellem teatre og publikum består både i Scenits ansvar for den landsdækkende scenekunstportal Scenen.dk, og Scenit som en central aktør i salgs-, formidlings- og rabatsamarbejdet Teaterbilletter. Scenit varetager således en vigtig opgave med at understøtte samarbejdspartnere og scenekunstportalers indsats over for publikum.

Dine arbejdsområder

I en stilling med mange interessenter og interesser, skal du lede udviklingen af Scenit og de opgaver og services, som Scenit varetager for scenekunstbranchen. Du vil i stillingen som Scenits direktør både komme til at samarbejde med teatre og arrangører, men også med Slots- og Kulturstyrelsen samt en lang række organisationer på scenekunst- og kulturområde. Du får desuden budgetansvar for Scenits overordnede økonomi.

Som ny direktør for Scenit skal du – i samarbejde med bestyrelsen – sætte retning og udvikle den nye strategi for Scenit. Sammen med Scenits medarbejdere skal du således kunne tilbyde vores hundrede af teatre, producenter og spillesteder kampagner og digitale løsninger, der sælger flere billetter og skaber en sammenhængende kommunikation og fortælling om det.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at:

 • du har flere års ledererfaring, og har haft ansvar for at drive forretningsudviklingsprocesser.
 • du har erfaring med data, digitalt salg og markedsføring.
 • du har indgående kendskab til offentlig forvaltning, gerne inden for kulturområdet.
 • du har erfaring med at håndtere mange interessenter og interessemodsætninger fx fra en interesseorganisation.

Uanset din baggrund, så er det centralt og afgørende, at du er empatisk og hviler i dit lederskab. Du skal stole på dine intuitive fornemmelser for retning og løsninger og kunne kommunikere tydeligt. Du skal have lyst til at udfolde potentialer og skabe en forandring. Du skal kunne se dig selv som en central aktør i et samarbejde med teatrene, hvor der på en og samme tid er et interessebaseret fællesskab i at få flere til at gå i teatret og samtidig en forretningspræget konkurrencesituation mellem teatrene og andre kulturtilbud.

Opgaver i stillingen

 • Personaleansvar og daglig ledelse af 8 medarbejdere med specialiserede funktioner og arbejdsopgaver
 • Tæt samarbejde med teatre, teaterproducenter og arrangører om udvikling af formidling, salg og systemer, der får flere i teatret
 • Overordnet ansvar for digitaliseringsprojekter og -systemer af kritisk betydning for teatrene
 • Tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om administrationen af en række støtteordninger
 • Ansvar for strategiudvikling og -implementering i samarbejde med bestyrelsen
 • Relationsopbygning med en række organisationer og aktører i branchen
 • Økonomistyring og budgetansvar

Vi betragter diversitet som en ressource og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Fristen for ansøgning er 4. december 2023, men vi behandler ansøgninger løbende.

Send ansøgningen samt CV til Christina Østerby på co@scenit.dk helst i PDF-format og i ét samlet dokument.

I stillingen refererer du til Christina Østerby, der er bestyrelsesleder for Scenit. Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, kan du kontakte Claus Lunde, Managing Partner hos GA Executive på telefon 4043 8500.

***

Om Scenit:

Scenit er en selvejende organisation, der hjælper teatre og scenekunstaktører i Danmark. Scenits formål er at drive en landsdækkende formidlingsorganisationen, hvis opgave er at fremme salg, synlighed, adgang til og dokumentation af kunst – særlig scenekunst – i samarbejde med alle interessenter.

Scenits mål er at frigøre mere tid til teatrenes kunstudvikling og hjælpe med at tiltrække publikummer til at se flere forestillinger. Scenit har skabt den datastruktur og det system, som alle 800 sceneaktører anvender til registrering og dokumentation af produktioner og forestillinger, som både er en forudsætning for offentlig støtte, markedsføringsarbejde, formidling og dokumentation. Med en præcis registrering af forestillinger i ind- og udland, er der opbygget et troværdigt og gennemsigtigt grundlag for mange aspekter af teaterdriften. Det hjælper store og små teatre med at administrere blandt andet tilskudsordninger, så de opnår mere tid til at udvikle deres kunst. Udover at understøtte, at teatrene får den støtte og tilskud de har mulighed for og er berigtiget til, understøtter Scenit også dele af salget til publikum. Derfor er formidling og markedsføring og digitale løsninger til at understøtte købs-flow og publikumsrejser centrale ydelser i den videre udvikling af Scenit.

Yderligere oplysninger findes på Scenits hjemmeside her

Seneste Nyheder