TIDSPLAN FOR SÆSONOPRETTELSE 20/21

Hermed endelig tidsplan for sæsonoprettelse 2020/21 – i forhold til fælles sæsonkatalog og forestillinger i salg. Sæsonlancering er 29. april 2020 kl. 12.00.

Sæsonkataloget vil have samme omfang og format som i sæson 2019/20. Der vil blive harmoniserede katalogskabeloner for både Scenit- og BilletBillet-teatre, så det giver et bedre helhedsindtryk.

I lighed med sidste år vil alle arbejde med et Tereba-print-modul, så hver enkelt arrangør har mulighed for at justere/skrive til/’se’ indholdet af hver enkelt skabelon, der skal med i kataloget. Det vil forhåbentlig give større overskuelighed og formindske korrekturgangene.

Vi glæder os til samarbejdet.

Print venligst DEADLINES FOR SÆSONKATALOG ind på nethinden og print til opslagstavlen.

Seneste Nyheder