Teatertur-folder og ledsagerbilletter til B/U-gruppe

Vi skruer op for formidlingen af forestillinger målrettet skoler, gymnasier og daginstitutioner og udgiver en ny folder med forestillinger fra slutningen af januar til juni 2022. Den nye folder er en opfølger til den folder, som udkom i august måned. Den distribueres på samme måde til skoler, gymnasier og daginstitutioner. I august planlagde vi kun at udgive én årlig folder til skoler, gymnasier og daginstitutioner, så der vil være et vist overlap.

Vi håber, at den gentagne formidling kan øge pædagogernes og lærernes opmærksomhed på det store udbud af forestillinger til børn og unge.

Alle forestillinger, som har B/U gruppe-salg kommer med i folderen. Det er altså også relevant for de fleste ”voksenforestillinger”. Dog kan det være nødvendigt at sortere forestillinger med få spilledage eller meget lille billetudbud fra.

HUSK at indsætte teasertekst og at tjekke jeres beskrivelser, billede, spilletider m.m. for jeres vinter/forårsforestillinger i Tereba senest den 20. december 2022. Vi trækker al data til folderen fra Tereba.

Ledsager til B/U gruppe

Desuden indfører vi en ny tilskudsbillet, nemlig ”Ledsager til B/U-gruppe”. Der er oprettet en ny priskategori i Tereba ”Ledsager til Gruppe, Børn/unge”. Her kan man tilføje pris på ledsager til B/U gruppe.

Der gives et tilskud på 32 kr. pr solgt ”Ledsager til B/U-gruppe”-billet. Derfor skal rabatten være min. 40 kr. (svarende til 32 kr. inkl. moms). Man må gerne give mere rabat. F.eks. kan man vælge at sælge ”Ledsager til B/U-gruppe” for samme pris som B/U-gruppe-billetterne (40 kr. i prisgruppe C eller 70 kr. i prisgruppe B). Så dækker teatret selv differencen mellem tilskud og ydet rabat.

OBS: Man kan ikke sælge tilskudsbilletter for mindre end 40 kr. inkl. moms. Hvis man sælger billetter billigere, så opfatter Slots- og Kulturstyrelsen dem som fribilletter med gebyr. Derfor er de ikke tilskudsberettigede.

Seneste Nyheder