TEATERBILLETTER ANNO 20/21

På grund af den nye scenekunstreform og nedskæringer på scenekunstområdet er der ændringer i betingelserne for Teaterbilletter-samarbejdet.

I den nye rabatstruktur erstatter Teaterklub Mit Teater den nuværende abonnementsordning – ”Teaterrabat”. Vi har valgt at udvikle klubben for på den måde skabe en stærkere kunderelation.

Den nye struktur indebærer desuden, at rabat til studerende ophører og erstattes af gratis medlemskab Teaterklub Mit Teater for studerende. Billetkategorierne; Voksengruppe (min. 10), Børn/Unge og Børn/Unge-gruppe forbliver, som de er. Med det reducerede tilskud bliver rabatten for alle voksenbilletter 40 kr.

Læs den nyeste udgave Formidlingshåndbogen 20/21, hvor vi har ændret i rabatstrukturen for sæson 20/21.

HOVEDPUNKTER I TEATERKLUB MIT TEATER

 • Klubmedlemskab sættes til enhedspris: 100 kr. (Solo og Duo nedlægges). Medlemskabet strækker sig et år fra købstidspunktet
 • Klubmedlemmer får adgang til ubegrænset køb af rabatbilletter (henvises til gruppesalg v. booking af ca. 10 billetter).
 • Gratis klubmedlemskab til kunder, der køber billetter til 3 eller flere forestillinger på én gang og til studerende (med studiekort).
 • Klubmedlemskabet har en række fordele; rabatbilletter, gratis billetbytte (samme forestilling anden dag) og invitation til særlige Teaterklub Mit Teater events.

KØB TIDLIGT OG FÅ RABAT

 • Særlig tidsbegrænset kampagne (maj-kampagne) i forbindelse med udgivelse af sæsonkatalog med henblik på at styrke forsalg og tilgodese katalogkunder.
 • Kunder, som køber 3 forestillinger på én gang tilbydes gratis klubmedlemskab som en pop-up i billetflowet. Dermed bevarer teaterrabatkunderne de samme fordele, som de plejer.

RABAT OG TILSKUD

Baggrunden for omlægningen af rabatstrukturen skyldes, at formidlingstilskuddet bliver reduceret. Jeres tilskud til rabatbilletter vil derfor falde over de kommende sæsoner, og egenfinansieringen tiltager. Rabatten på alle voksenbilletter (maj-kampagne, Teaterklub Mit Teater, kampagnekoder) bliver fremover 40 kr. Det er muligt at give en højere rabat. Teatret betaler selv differencen.

Med de kommende tilskudssatser fra Formidlingsordningen vil det ikke længere være muligt at få fuld refusion på rabatten ekskl. moms på voksenbilletter. Nye tilskudssatser følger snarest. Vi vil fra Scenits side gøre vores yderste for, at alle teatre i ordningen får så god dækning som muligt.

RABATFORMER, SOM UDLØSER TILSKUD

Teaterproducenter og teatre, der i fremtiden ønsker at være med i Scenits del af Teaterbilletter-samarbejdet skal:

 • udbyde maj-kampagne-billetter (begrænset periode)
 • sælge Teaterklub Mit Teater-billetter
 • udbyde Børn & Unge billetter (under 25 år)
 • Voksengruppe (min. 10 – valgfri afhængig af salsstørrelse)

Valgfri rabatter:

 • Børn/Unge gruppe (min. 6 under 25 år)
 • Årskort, festivalkort og kampagnekoder (kontakt Scenit)

NYE TILSKUDSSATSER

Reduktionen i formidlingstilskuddet betyder en ændring i tilskudssatserne. Tilskuddet til rabatbilletter vil falde over de kommende sæsoner, og egenfinansieringen tiltager dermed. Vi har udarbejdet nye tilskudssatser, som vil træde i kraft i den kommende sæson. De nye tilskudssatser gælder for sæson 20/21 og 21/22. Derefter skal tilskudsstrukturen evalueres igen.

OBS! B/U gruppe er valgfri
Tilskudssatser sæson 20/21 og 21/22

Rabatten på alle voksenbilletter bliver fremover 40 kr. Det svarer til en rabat på 32 kr. ekskl. moms og giver et tilskud på 24 kr. Teatrene skal selv finansiere 8 kr.

OBS! Det er muligt at give en højere rabat. Teatret betaler selv differencen.

Med de kommende tilskudssatser fra Formidlingsordningen vil det ikke længere være muligt at få fuld refusion på rabat ekskl. moms på voksenbilletter. Derfor arbejder vi med en egenfinansiering på 8 kr. pr. billet for alle voksenbilletter og som tidligere B/U-gruppebilletter. Al egenfinansiering, undtagen på D-billetter, kommer med i beregningen af den solidariske pulje.

DEN SOLIDARISKE PULJE

Den solidariske pulje er en fordeling af evt. ubrugt tilskud blandt alle teatrene i Scenit-samarbejdet. Teatre, som sælger flere rabatbilletter, end de selv har tilskud til, får fortsat udbetalt 50% af deres tilskudsbehov med det samme.

Ved sæsonens afslutning beregnes hvor stor en andel af teatrenes egenfinansiering, puljen kan dække. Det vil sige, at voksenrabatbilletter og B/U-gruppebilletter efterreguleres med op til 8 kr. Der efterreguleres ikke i prisgruppe D.

Desuden vil vi øge bonusudbetalingen fra indtægter på billetgebyr fra salg via teaterbilletter.dk for at kompensere teatrene for en del af deres egenfinansiering.