Teaterbilletter-samarbejdets strategiseminar 2023: Kreative partnerskaber og forretningsudvikling

Hvordan kommer teaterbranchen i gang med partnerskaber? Det spørgsmål mødte omkring 50 teatre og teaterproducenter op på Betty Nansen Teatret for at diskutere onsdag den 25. januar 2023.

Debatten blev indledt af Christine Worre Kann fra Teatergrad og Christina Østerby, bestyrelsesleder i Scenit, som påpegede, at post-coronapublikummet er svære at nå. Det kræver, at vi som branche bliver endnu skarpere på dels at indgå kreative partnerskaber med virksomheder uden for kultur- og teaterbranchen, dels er opmærksomme på, at vi skal opbygge helt nye fællesskaber, både digitale og fysiske, for at få publikums øjne op for teater som kunstart.

Til dagen var inviteret to talere – Martin Buck Hegaard, stiftende partner i BARC Scandinavia, som fortalte om, hvordan BARC arbejder med partnerskaber gennem begrebet Consubstantiality, og kreativ chef Morten Schwarz Lausten fra Røde Kors, som gav konkrete eksempler på, hvordan de kontinuerligt arbejder med kreative partnere.

Se alle parter som medskabere
Martin Buck Hegaards begreb Consubstantiality dækker over, at vi alle er med at skabe substans. Både de kreative og virksomhederne i et partnerskab. Når man indgår et partnerskab med en virksomhed, som måske er meget forskellig fra en selv, er øvelsen at finde det sweet spot, man har til fælles. Derfor er det vigtigt, at vi er åbne over for hinanden, tager hinandens strategi og ønsker ind, og på den måde skaber en kreativ og transformativ proces i et partnerskab.

BARCs vej til at arbejde med partnerskaber:

  • Tag udgangspunkt i de aktiviteter, du kan tilbyde og i dine kerneværdier – overvej, hvordan du kan eliminere modstande på dit produkt.
  • Forbedred dig godt på din kommende partners strategi og mål.
  • Tilrettelæg din kommunikation efter partnerskabet ud fra partnerskabets mål og målgrupper


Bestil BARC Scandinavias gratis hvidbog om partnerskaber som PDF-fil på martin@barcscandinavia.com


Der er brug for de kreative i partnerskaber
Teatergrad, som laver byrumsteater, har længe haft et partnerskab med Røde Kors. Med udgangspunkt i Teatergrads arbejdsmodel for forestillingsudvikling fortalte Christine Worre Kann om, hvordan Teatergrad udvikler forestillinger ud fra en trekantsmodel, der rummer tema, publikum og byrum, hvor mindst en del er forankret i et partnerskab.

Kreativ chef Morten Schwarz Lausten fra Røde Kors kom med gode eksempler på, hvordan de har arbejdet både med Teatergrad og andre kreative i partnerskaber. Røde Kors har brug for den kreative branche for at kunne forny deres kommunikation og skabe empati omkring deres initiativer hos både kunder og pressen.

Røde Kors’ vej til at arbejde med partnerskaber:

  • Start processen sammen – se din partner som medskaber, ikke som kunde eller kommunikationskanal
  • Fundrais sammen – fonde tilgodeser generelt projektet forankret i tværfaglige samarbejder
  • Lav fælles presseindsats – de kreative har ting at vise som tiltaler pressen, og virksomheders værdier står stærkere i et kreativt udtryk.

Teaterbranchen er guld værd for erhvervslivet
Seminaret pegede tydeligt på, at teaterbranchen har meget at tilbyde både virksomheder og NGO’er, og at kun fantasien sætter grænser i mulige partnerskaber. Lige præcis teaters både performative og æstetiske produkter kan tilføre brands og virksomheder en masse vigtig værdi. Som begge foredragsholdere påpegede, leder alle brands efter indhold og mulighed for at knytte kunder til sig gennem oplevelser og følelser. Fordi vi som branche hele tiden arbejder med at tænke nyt og kreativt, er vi langt foran mange andre brancher. Så tag dine gode ideer og tag fat i erhvervslivet. De venter på os!

Seneste Nyheder