Retningslinjer pr 6. maj 2021

Så er der opdaterede retningslinjer for genåbningen.

Tjek især fra side 7, hvor retningslinjerne bliver uddybet. Husk at have styr på tjek af coronapas. Man kan evt. linke til denne folder som publikumsinformation:

Retningslinjer for indendørs og udendørs arrangementer (uddrag vedr. indendørs arrangementer)

Antallet af personer til stede til et arrangement, en aktivitet eller en begivenhed samtidig i forhold til forsamlingsforbuddet skal opgøres inklusiv personale og optrædende. Ved større indendørsarrangementer inddelt i sektioner med maksimalt 500 tilskuere, indgår personale og optrædende dog ikke i det samlede loft på 2000 tilskuere, der må være til stede ved arrangementet. Der må dermed maksimalt være op til 500 tilskuere i hver sektion.

Der skal være mindst 1 meters afstand (”en tom stol”) mellem hver siddende tilskuer. Såfremt et tomt sæde mellem to tilskuere ikke giver mindst 1 meter imellem dem, skal arrangørerne iværksætte supplerende smitteforebyggende tiltag, f.eks. via øget adgang til håndsprit, ventilation mv. Afstand vurderes fra næse til næse, så derved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn.
Grupper, der i forvejen har tæt kontakt – og selv ønsker det – kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupperne kan kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det f.eks. være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, f.eks. kærester mv. Arrangøren opfordres til at planlægge så alle gæster kan holde mindst 1 meters afstand på alle tidspunkter, både når de sidder og når de bevæger sig rundt i lokalerne. Gæsterne kan inden for disse rammer selv vælge at rykke tættere sammen, hvis de i forvejen har nær kontakt til hinanden, dvs. er fra samme husstand, er kærester eller tilsvarende.
Aktørerne/institutionerne opfordres til at have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende og kan fastlægge egne retningslinjer for ophold i publikumsområderne. Især er det vigtigt at undgå køer ved indgange og til lokaler, og der kan med fordel ske køstyring via nummersystem eller tydelig skiltning. Det kan også ske ved forskudt ankomsttidspunkt til arrangementet, og at publikum lukkes ind og ud af salene i hold – også under pauser.
Der udnævnes personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
Der opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne uden for salene.

Der er krav om, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende skal fremvise coronapas samt gyldigt ID for at få adgang til kulturinstitutioner. I forbindelse med fremvisning af coronapas, bør der være særlig opmærksomhed på kødannelse. For at minimere kødannelse, kan besøgende, brugere, tilskuere og lignende opfordres til at have deres coronapas samt gyldigt ID klar i forbindelse med adgang. Fremvisning af coronapasset kan både ske elektronisk og i papirformat. Læs mere om brugen af coronapas på dette link:

Læs de fulde opdaterede retningslinjer her.

Seneste Nyheder