Retningslinjer for genåbning

Kulturministeriet har nu udarbejdet særlige retningslinjer for genåbning af blandt andet teatrene, koncerter og biografer med siddende publikum.

Retningslinjerne er inddelt i afsnit om publikum, teatrene som arbejdsplads, sikkerhed for medarbejdere og vilkår for kunstnerne på scenen.

Målet er at lave en genåbning, der er tryg og forsvarlig for både publikum og ansatte på teatrene i forhold til minimering af smittespredningen.

Herunder kan læses et udpluk af retningslinjerne, der er gældende for inden- og udendørs arrangementer med fast eller midlertidig sædeopstilling.

  • Et udendørsarrangement skal i nærværende retningslinjer forstås som én publikumssal.
  • Der kan maksimalt tillades et publikum på op til 500 personer i de enkelte sale eller det enkelte udendørsarrangement.
  • Ved forestillinger, hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning, skal hvert 2. sæde være tomt, eller der skal sikres 1 meters afstand mellem publikum målt fra midten af sædet.
  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 publikum pr. 2 m2 gulvareal i salene. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
  • Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem.
  • Der må i publikumsarealerne uden for salene maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal (inkl. personale), hvortil der er offentlig adgang. Hertil medregnes ikke personer, der samtidigt opholder sig i salene.
  • Foyer og tilstødende publikumsarealer indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand på minimum 1 meter mellem hver person.
  • Institutionerne bør have fokus på styring af publikumsstrømme og i relevant omfang overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring f.eks. via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
  • Der opretholdes minimum 2 meter til nærmeste publikum til de optrædende på scenen eller i orkestergraven.

Retningslinjerne kan læses i fuld længde på Kulturministeriets hjemmeside.

Seneste Nyheder