Puljer til corona-kompensation

Det kan godt være lidt af en jungle at finde rundt i kompensationsordninger og finde ud af, om man er berettiget til kompensation.

Vi har samlet 3 puljer her, som kan være relevante for teatre og scenekunst-producenter.

Man kan aldrig få kompensation for mistede indtægter, men der er er til gengæld mulighed for at få dækket nogle af de udgifter, som corona-pandemien har afstedkommet.

NB. Hvis du oplever fejl i links, når du trykker på dem i dit nyhedsbrev i indbakken, så tryk i stedet på “Se denne e-mail i din browser”, som sidder øverst til højre i dit nyhedsbrev, eller kopier links direkte ind din browser (gerne Chrome eller Firefox). Vi beklager besværet.

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Denne pulje forventes forlænget til den 31. december.

Dette er nok den mest relevante pulje for de fleste teatre. Forudsætningerne for at kunne søge er, at institutionen:

 • er CVR-registreret inden den 1. juni 2020 
 • har en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr. 

Puljens formål er at sikre fortsatte publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet til glæde for publikum, arrangørerne og deres underleverandører.

Puljen understøtter, at der i perioden 1. september til 31. oktober 2020 i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede aktiviteter på kulturområdet med mere end 25 publikummer, for eksempel koncerter samt teater- og biografforestillinger, og at disse kulturaktiviteter kan gennemføres med respekt for COVID-19-restriktioner- og retningslinjer og derfor for eksempel med reduceret publikumskapacitet.

Læs mere: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/aktivitetspulje-til-kulturaktiviteter/

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer

Denne pulje er forlænget indtil 31. oktober.

Kriterier:

 • Har du måtte aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement med mere end 350 deltagere?
 • Skulle det have været afholdt i perioden 6. marts – 31. oktober 2020?
 • Har aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring forårsaget et økonomisk tab?
 • Og/eller har dit afholdte arrangement været underlagt COVID-restriktioner, der har medført ekstra omkostninger?
 • Modtager du mere end 50% i offentligt driftstilskud?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så har du mulighed for at søge ”Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer” via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, som du finder her:

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensation-for-arrangoerer-af-stoerre-kultur-og-idraetsarrangementer-som-foelge-af-covid-19/”

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunst-virksomhed

Denne pulje er forlænget indtil 31. oktober.

Du kan søge ordningen, hvis du:

 • er producent af professionel sæsonbetonet scenekunst-virksomhed, der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og er hovedansvarlig for produktion af en forestilling, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af COVID-19.
 • har planlagt at opføre forestillinger i mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation i Danmark i perioden fra den 9. marts til den 31. oktober 2020, og har mindst 100 publikumspladser per opførsel. Opførelserne skal have været offentliggjort senest den 6. april 2020.
 • har udtømt alle andre muligheder for dækning af dit tab, før du søger denne pulje. Det gælder fx udgifter, som bliver dækket af egen forsikring eller anden offentlig støtte, herunder regeringens generelle COVID-19 hjælpepakker og kompensationsordninger.
 • i videst muligt omfang har anvendt din disponible formue forstået som likvider og let omsættelige aktiver, som ikke bliver vurderet nødvendige for at sikre den fortsatte drift.
 • kan dokumentere, at det er afgørende for den videre drift, at der ydes et ekstraordinært tilskud (kompensation) fra denne ordning.

Læs mere: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensation-til-saerligt-noedlidende-kulturinstitutioner-med-saesonbetonet-scenekunstvirksomhed-mv-un/

Kontakt KUM’s corona-hotline, hvis du har spørgsmål:

Telefon: 33 74 50 00

Mandag – torsdag: kl. 9:00 – 16:00
Fredag kl. 9:00 – 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Seneste Nyheder