NYE TILSKUDSSATSER

Som I ved, bliver formidlingstilskuddet reduceret pga. den nye scenekunstreform. Det betyder, at vi har været nødt til at ændre i betingelserne for Teaterbilletter-samarbejdet med en helt ny rabatstruktur, der træder i kraft pr. sæsonstart 20/21. (Læs evt. vores nyhedsbrev ”Ny Rabatstruktur” fra d. 26. november 2019.)

Reduktionen i formidlingstilskuddet betyder en ændring i tilskudssatserne. Tilskuddet til rabatbilletter vil falde over de kommende sæsoner, og egenfinansieringen tiltager dermed. Vi har udarbejdet nye tilskudssatser, som vil træde i kraft i den kommende sæson. De nye tilskudssatser gælder for sæson 20/21 og 21/22. Derefter skal tilskudsstrukturen evalueres igen.

TILSKUDSSATSER SÆSON 20/21 OG 21/22

Rabatten på alle voksenbilletter bliver fremover 40 kr. Det svarer til en rabat på 32 kr. ekskl. moms og giver et tilskud på 24 kr. Teatrene skal selv finansiere 8 kr.

OBS! Det er muligt at give en højere rabat. Teatret betaler selv differencen.

Med de kommende tilskudssatser fra Formidlingsordningen vil det ikke længere være muligt at få fuld refusion på rabat ekskl. moms på voksenbilletter. Derfor arbejder vi med en egenfinansiering på 8 kr. pr. billet for alle voksenbilletter og som tidligere B/U-gruppebilletter. Al egenfinansiering, undtagen på D-billetter, kommer med i beregningen af den solidariske pulje.

DEN SOLIDARISKE PULJE

Den solidariske pulje er en fordeling af evt. ubrugt tilskud blandt alle teatrene i Scenit-samarbejdet. Teatre, som sælger flere rabatbilletter end de selv har tilskud til, får fortsat udbetalt 50% af deres tilskudsbehov med det samme.

Ved sæsonens afslutning beregnes hvor stor en andel af teatrenes egenfinansiering puljen kan dække. Det vil sige, at voksenrabatbilletter og B/U-gruppebilletter efterreguleres med op til 8 kr.  Der efterreguleres ikke i prisgruppe D.

Desuden vil vi øge bonusudbetalingen fra indtægter på billetgebyr fra salg via teaterbilletter.dk for at kompensere teatrene for en del af deres egenfinansiering.

BRANCHESEMINAR I JANUAR 2020

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 28 januar 2020 kl. 14-16, hvor vi afholder et brancheseminar om, hvordan vi kan styrke billetsalg og kundeloyalitet.

HAR DU HUSKET AT TILMELDE DIG TEATERBILLETTER-SAMARBEJDET I SÆSON 2020/21?

Tilmeldingsfrist er torsdag d.12 december 2019 kl.23.59. Læs, hvordan du tilmelder dig i nyhedsbrevet “Deadline TILFO-tilmelding“.

Seneste Nyheder