NY RABATSTRUKTUR

På grund af den nye scenekunstreform og nedskæringer på scenekunstområdet, har vi valgt at ændre i betingelserne for Teaterbilletter-samarbejdet. Beslutningen om en ny rabatstruktur for samarbejdet er udarbejdet af et særligt rabatudvalg og er vedtaget af Teaterbilletters styregruppe. I den nye rabatstruktur erstatter Teaterklub Mit Teater den nuværende abonnementsordning – ”Teaterrabat”. Vi har valgt at udvikle klubben og på den måde skabe en stærkere kunderelation.

Den nye struktur indebærer desuden, at rabat til studerende ophører og erstattes af gratis medlemskab Teaterklub Mit Teater for studerende. Billetkategorierne; Voksengruppe (min. 10), Børn/Unge og Børn/Unge-gruppe forbliver, som de er. Med det reducerede tilskud bliver rabatten for alle voksenbilletter 40 kr.

HOVEDPUNKTER I TEATERKLUB MIT TEATER

 • Klubmedlemskab sættes til enhedspris: 100 kr. (Solo og Duo nedlægges). Medlemskabet strækker sig et år fra købstidspunktet.
 • Klubmedlemmer får adgang til ubegrænset køb af rabatbilletter (henvises til gruppesalg v. booking af ca. 15 billetter).
 • Gratis klubmedlemskab til kunder, der køber billetter til 3 eller flere forestillinger på én gang og til studerende (med studiekort).
 • Klubmedlemskabet har en række fordele; rabatbilletter, gratis billetbytte (samme forestilling anden dag) og invitation til særlige Teaterklub Mit Teater events.

KØB TIDLIGT OG FÅ RABAT

 • Særlig tidsbegrænset kampagne (maj-kampagne) i forbindelse med udgivelse af sæsonkatalog med henblik på at styrke forsalg og tilgodese katalogkunder.
 • Kunder, som køber 3 forestillinger på én gang tilbydes gratis klubmedlemskab som en pop-up i billetflowet. Dermed bevarer teaterrabatkunderne de samme fordele, som de plejer.

RABAT OG TILSKUD

Baggrunden for omlægningen af rabatstrukturen skyldes, at formidlingstilskuddet bliver reduceret. Jeres tilskud til rabatbilletter vil derfor falde over de kommende sæsoner, og egenfinansieringen tiltager. Rabatten på alle voksenbilletter (maj-kampagne, Teaterklub Mit Teater, kampagnekoder) bliver fremover 40 kr. Det er muligt at give en højere rabat. Teatret betaler selv differencen.

Med de kommende tilskudssatser fra Formidlingsordningen vil det ikke længere være muligt at få fuld refusion på rabatten ekskl. moms på voksenbilletter. Nye tilskudssatser følger snarest. Vi vil fra Scenits side gøre vores yderste for at alle teatre i ordningen får så god dækning som muligt.

RABATFORMER, SOM UDLØSER TILSKUD

Teaterproducenter og teatre, der i fremtiden ønsker at være med i Scenits del af Teaterbilletter-samarbejdet skal:

 • udbyde maj-kampagne-billetter (begrænset periode)
 • sælge Teaterklub Mit Teater-billetter
 • udbyde Børn & Unge billetter (under 25 år)

Valgfri rabatter:

 • Voksengruppe (min. 10)
 • Børn/Unge gruppe (min. 6 under 25 år)
 • Årskort, festivalkort og kampagnekoder (kontakt Scenit)

KLIK HER FOR TILMELDING TIL TILFO


KLIK HER FOR AT LÆSE FORMIDLINGSHÅNDBOGEN 20/21.


Vi anser scenekunstreformen og de udfordringer, den bærer med sig, som en mulighed for at skabe en endnu stærkere teaterklub og kunderelation til Teaterbilletters faste publikum.

Scenit og BilletBillet planlægger et Teaterbilletter-seminar i begyndelse af 2020, hvor vi vil uddybe den nye ordning, og I har mulighed for at stille spørgsmål. Dato kommer inden årets udgang.

Seneste Nyheder