Markedsføring via Teaterbilletter

Teaterbilletter planlægger markedsføringen for en hel sæson ad gangen.
Sæsonen skydes i gang ultimo april med salgsstart på teaterbilletter.dk og udgivelse af det trykte Teaterkatalog, som kun udkommer den ene gang om året.

Teaterkataloget er gratis og sendes til abonnenters hjemmeadresser samt til teatre, biblioteker, kulturhuse, kulturcafeer m.m. i Storkøbenhavn og på Sjælland. Teaterbilletters kunder kan også hente Teaterkatalog og/eller Teaterguides alle hverdage mellem kl. 14-18 i Folketeatrets foyer, Nørregade 39, 1165 København K. Teaterkataloget kan også tilgås online på teaterbilletter.dk.  


Foto: Emilia Therese

Derudover udgiver Teaterbilletter 2 gange om året Teaterguides. Det er en lille folder med teateroplevelser, der typisk er henvendt børnefamilier f.eks. i forbindelse med vinter-, påske-, sommer-, efterårs- og juleferie, samt mindre kampagner for events, f.eks. CPH Stage, kulturnat m.m. på teatrene.

Se Teaterkataloget 2020/2021 online

Hvordan kommer man med i Teaterkataloget?

Alle teatre, der er med i rabatsamarbejdet og tilbyder rabattyperne: Teaterrabat, B&U-rabat, Voksen Gruppe-rabat og Mit Teater-rabat, kan få egne forestillinger og gæstespil i kataloget. Det er desuden muligt for associerede teatre at tilkøbe sider. Dog forbeholder Teaterbilletter sig retten til at tilbyde plads i kataloget til teatre i samarbejdet først.

Hvordan kommer man med i Teaterguides?

Alle teatre, der er med i rabatsamarbejdet og tilbyder rabattyperne; Teaterrabat, B&U-rabat, Voksen Gruppe-rabat og Mit Teater-rabat, kan få egne forestillinger og gæstespil i de fire årlige Teaterguides. De udgives efter et aktualitetsprincip, således at forestillingerne skal spille inden for det tidsrum, den enkelte guide dækker, med minimum tre spilledage – dog ikke, hvis det er en længerevarende forestillings sidste tre dage.

Få overblik over markedsføringen i Teaterbilletters Årshjul

Kampagner i byrum og online

Teaterbilletter tager hul på sæsonen til det brede publikum med en stor byrumskampagne og onlinekampagne i september, som støtter op om teatrenes sæsonstartskampagner. Byrumskampagnen kan både brande Teaterbilletter i bred forstand, og markedsføre et specifikt produkt, f.eks. Teaterbilletters App eller Teaterklub Mit Teater.

  • Fra medio november til ultimo december kører vi kampagner online/i byrum for gavekort til Teaterbilletter.
  • Februarkampagnen gentager septemberkampagnens indhold med f.eks. video, plakater m.m. i byrummet og på egne IT-platforme.
  • Til marts kører Teaterbilletter en online kampagne med Bestil Teaterkataloget for den kommende sæson.
  • I sommerperioden kører Teaterbilletter flere onlinekampagner for sommerens forestillinger og festivaler – udendørs, gratis og med betaling.

Året rundt producerer Teaterbilletter teaterguides samt markedsfører dem for teateroplevelser i skoleferierne. De er typisk henvendt til børnefamilier f.eks. vinter-, påske-, sommer-, efterårs- og juleferie samt mindre kampagner for events, f.eks. CPH Stage, kulturnat m.m. på teatrene.