Giv billetpriserne et service-tjek!

Nu begynder deadline for oprettelse af salg til sæson 2022-23 at nærme sig hos alle teatre i Teaterbilletter-samarbejdet. Dermed er det også et rigtigt godt tidspunkt lige at tjekke jeres billetpriser.

Det er svært at fastsætte prisen for en teateroplevelse og man skal tage højde for mange ting: hvor længe varer forestillingen, hvem er målgruppen, hvor stor er opsætningen? Rådet herfra er at holde prissætningen enkel, så alle opførelser i samme sal har samme prissætning og husk at tjekke om løssalgsprisen skal justeres 10-20 kr. (eller mere) op.

Hvad med rabatpriserne?

Når man er med i Teaterbilletter-samarbejdet, så har vi en fælles rabatstruktur. Rabatterne beregnes ud fra løssalgsprisen. Det vil sige, at alle voksenbilletter med rabat er 40 kr. billigere end løssalgsprisen. I får 32 kr. udbetalt fra formidlingsordningen pr solgt voksenrabatbillet, hvilket svarer til 40 kr. ekskl. moms. Dermed er der fuld dækning af den rabat, I giver. Voksenrabatbilletter i Teaterbilletter-samarbejdet er ”Maj-rabat”, Mit-teater-rabat, Mit-teater-studerende rabat og voksen-grupperabat.

Hvordan er det nu med børn/unge-billetter?

Børn og unge under 25 år får 70 kr. i rabat, hvis løssalgsprisen er 125 kr. eller mere, og 40 kr. i rabat, hvis løssalgsprisen er mellem 80 – 124 kr. Her dækkes den givne rabat ekskl. moms også helt af formidlingstilskuddet.

Børn/unge-gruppebilletter har fast pris på enten 40 kr. i prisgruppe C og D eller 70 kr. i prisgruppe B. Med den faste pris gør vi det mere overskueligt for børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser at lægge budget for deres teaterture. Der er et fast tilskud fra formidlingsordningen på 60 kr. pr børn/ung-gruppe billet. Desuden beregnes en efterregulering på op til 8 kr. fra den solidariske pulje ved sæsonens afslutning.

Brug Scenits tilskudsberegnere som hjælp

Hvad skal man være opmærksom på for at få tilskud?

  • Alle forestillinger skal oprettes i Tereba og der skal være billetsalg via teaterbilletter.dk.
  • Løssalgsprisen skal være min. 80 kr. for, at man kan oprette en rabat, der udløser tilskud
  • Kunden skal altid betale min. 40 kr. for en rabatbillet
  • Rabatten kan ikke være mindre end 40 kr. 

Seneste Nyheder