Formidlingstilskuddet udbetales som corona-kompensation

Så er der gode nyheder. Kulturminister Joy Mogensen melder nu, at hun har givet en supplerende dispensation i bekendtgørelsen om formidlingsordningen. Med andre ord, så er der en økonomisk håndsrækning på vej til de teatre, der dette forår helt eller delvist har måttet aflyse forestillinger på grund af corona-nedlukningen.    

Hvad angår udbetalingen af formidlingstilskuddet, falder teatrene i tre grupper:

1. Teatre, hvis eneste forestilling i sæsonen er blevet aflyst på grund af corona. Disse teatre skulle under normale omstændigheder have tilbagebetalt hele deres formidlingstilskud, men der er givet dispensation til, at tilskuddet kan udbetales som kompensation for corona-aflysning. Der gives nærmere besked om den endelige tilskudsberegning per email til det enkelte teater.

2. Budgetteatre (teatre, der ikke er i kontinuerlig drift) vil på samme måde som ovenstående få rest-tilskud udbetalt. En del vil være beregnet per billet solgt ved gennemførte opførelser, mens restbeløbet udbetales som kompensation.

3. Regnskabsteatrene (teatre i kontinuerlig drift), som har haft enten en hel eller delvis spilleperiode aflyst på grund af corona. Disse teatre vil få udbetalt kompensation fra den resterende tilskudspulje.Kompensationen udregnes ved, at vi optæller antal aflyste opførelser x antal udbudte billetter. Herudfra beregnes et krone-beløb. Derfor er det vigtigt, at alle regnskabsteatre – i Tereba – trykker på ”Aflyst”-knappen ud for hver enkelt aflyst forestilling, da det er her, vi opgør tallene. Denne kompensation beregnes samtidig med den solidariske pulje. Derfor er det vigtigt, at alle får afsluttet deres indberetninger og godkendt tilskudsrapporter hurtigst muligt.

Der er få teatre, der spiller indtil slutningen af juni, og vi kan først lave den endelige opgørelse og udregning, når sidste forestilling har spillet.

Alle berørte teatre modtager en individuel mail med præcise tal og beregninger for kompensation, når de er klar.      

Seneste Nyheder