EN FÆLLES PUBLIKUMSSTRATEGI

Der er meget diskussion af begrebet publikumsudvikling i kølvandet på Applaus’ undersøgelse af teatrenes arbejde på området. Især bliver der fokuseret på om små institutions- og projektteatre gør nok – og om de gør det rigtige.

Teatre, som er med i Teaterbilletter-samarbejdet kan med sindsro sige at de har en publikumsstrategi, at der arbejdes med målgrupper (segmenter) og med dataanalyse. Den helt grundlæggende strategi er nemlig at når vi står flere sammen, så får vi større synlighed, større muligheder og større datagrundlag. Det gør vi i Teaterbilletter-samarbejdet, og vi har en fælles vision for publikumsrelationen:

Vi vil gøre teater ”top of mind” i valg af underholdning/oplevelser for alle og øge bevidstheden om, at teater danner og beriger mennesker.

Den fælles publikumsstrategi er både en bred branding af teater som kunstform og skal understøtte de enkelte teatres strategier og arbejdet med publikumsudvikling.

Dette arbejde vil ofte hænge tæt sammen med den enkelte produktion på teatrene. Kontakt os, hvis I har særlige vinkler, brug for kampagnekoder eller andet i forhold til en specifik indsats.  

Segmenter

Vi har 4 primære segmenter baseret på publikums planlægningshorisont og på hvor ofte de går i teatret.

”Katalog kernebrugere”, som er de højfrekvente langtidsplanlæggere der køber billetter til 3 eller flere forestillinger op til et år før premieren.

”Kulturshopperne” går 2 – 3 gange årligt i teatret og køber billetterne 2 – 4 uger før de skal i teatret. De orienterer sig på nettet/sociale medier og også i vores teaterguides, som kommer 4 gange årligt. De vil gerne gå mere i teatret. Teaterklub Mit Teater handler i høj grad om at få en dybere relation til denne gruppe – så de kommer i teatret lidt oftere.

”De impulsive” kommer i teatret 1-3 gange årligt (nogle gange mere). Typisk et yngre publikum – eller andre der ikke lige skal have en babysitter. Her er teateroplevelsen så ligetil som en tur i biografen. De impulsive er glade for Teaterbilletter-app’en, for billetkøbet kræver ikke mange overvejelser.

”Éngangspublikummer” har lang planlægningshorisont, og går typisk kun i teatret én gang om året. Til gengæld er det en stor begivenhed. De går ofte til meget dyre forestillinger, som også kombineres med en tur på restaurant.

Dataanalyser

Ud over de analyser som ligger til grund for publikumssegmenterne drejer dataanalyserne i samarbejdet sig meget om billetstatistik og hvordan billetsalget fordeler sig samt om analyse af salgssitet, app’en og hvor vores fælles markedsføring slår bedst igennem.

Vi vil også gerne sætte os i spidsen for et fælles publikumsspørgeskema, som går på teateroplevelsen. Det vil vi tage op i Scenits følgegruppe og sammen se på hvilke typer oplysninger, der giver bedst mening på tværs af alle de mange teatre, som er med i samarbejdet.

Seneste Nyheder