Scenit holder dialogmøde

Tilskuddet til rabat på voksenbilletter bliver i løbet af de næste 4 år reduceret med ca. 40 %. Det er konsekvensen af den reform af scenekunstområdet, som blev vedtaget i marts 2019. Det lykkedes at råbe politikerne op, så tilskuddet til rabat til børn og unge blev friholdt, men til gengæld blev tilskuddet til voksne ramt dobbelt så hårdt. Nedskæringerne i tilskuddet begynder allerede med sæson 19/20.

Så tilmeld jer Scenits dialogmøde torsdag d.16. maj!

Her skal vi diskutere konsekvenserne over de næste 4 år – og ikke mindst hvordan vi sammen kan gøre en indsats for at få flere midler til formidlingsordningen igen.

Programmet vil desuden byde på nyt om Scenits andre aktiviteter, beretning om det forgangne år og valg til følgegruppen.

Følgegruppen er Scenits sparringsforum blandt teatre, som får administreret formidlingstilskud hos Scenit. Der er 12 medlemmer, og vi snakker om alt fra rabatstruktur til kulturpolitik. Hvis du har lyst til at være med i følgegruppen, så kontakt Søren Veien på sv@www.scenit.dk 

Dialogmødet finder sted på Teatret Zeppelin torsdag den 16. maj kl. 10 – 12. Vi byder på kaffe, te, croissanter og hyggeligt samvær.

Tilmelding til Pernille, pev@www.scenit.dk senest d. 13. maj.

Seneste Nyheder