DEADLINE TILFO TILMELDING

TILMELDING TIL TEATERBILLETTER-SAMARBEJDET I SÆSON 2020/21 – i den såkaldte TILFO (TILmeldings-FOrmular)


Deadline for den årlige tilmelding til Scenit/Teaterbilletter-samarbejdet nærmer sig. Der er mange fordele ved at være med i billetsalgs-/rabat-/markedsførings- og administrationssamarbejdet. Den ansøgning, som vi kalder TILFO, er en fælles ansøgning om formidlingstilskud hos Slots- og Kulturstyrelsen. Fordelen ved fælles ansøgning er for det første, at man selv slipper for ansøgningsproceduren og for hele afrapporteringen til Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover vil Scenit står for den fælles markedsføring af sitet teaterbilletter.dk

Tilmeldingen foregår via linket nedenfor. Der vil I møde formularen TILFO. Tilmeldingsfrist er torsdag den 12. december 2019.

Mange af jer kender til formularen, og derfor vil det blot kræve ’tilmelding’, hvis I er et regnskabsteater. Altså kan I få tilskud på baggrund af regnskab- og billetindberetning for sæson 2018/19 som Scenit har indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis I er et budgetteater, vil I skulle indtaste oplysninger om de forestillinger, I ønsker at have med i samarbejdet. Budgetteatre får tildelt formidlingstilskud på baggrund af budgetter. For Budgetteatre er det nødvendigt (for hvert arrangement) at oplyse: spillested, salskapacitet, spilleperiode, antal offentlige opførelser, belægningsprocent samt budgetteret billetsalg og sumtal, hvis der er flere produktioner.

Hvis I er et teater, der præsenterer gæstespil, vil vi anbefale, at det er gæstespillet selv, der tilmelder sig Teaterbilletter-samarbejdet, og dermed får sit eget formidlingstilskud. I forhold til det kommende sæsonkatalog vil gæstespillet normalt blive en del af spillesteders annoncesider. Send gerne info om denne tilmelding videre til jeres gæstespillende teatre, eller giv os et praj om at kontakte dem.

Teaterbilletter-samarbejdet får ny rabatstruktur i 2020/21 som følge af den nye scenekunstlov. Du kan se den nye rabatstruktur samt andre vigtige informationer i Formidlingshåndbogen for 2020/21. I vil senere skulle indtaste oplysninger i Tereba til udarbejdelse af katalog og klargøring på salgssites, så vi er klar til sæsonlancering den 29. april 2020.

DEADLINE FOR TILMELDING ER TORSDAG D.12. DECEMBER 2019 KL.23.59.

TILMELD DIG HER


Har du kendskab til andre teatre eller projekter, som kunne være interesserede i at deltage i samarbejdet for den kommende sæson, så videresend denne mail til dem eller bed os om at kontakte de pågældende producenter.


Bedste hilsner fra os hos Scenit


Johanne og Søren

Seneste Nyheder