DEADLINE FOR TILFO SÆSON 2024-25

TILMELDING TIL TEATERBILLETTER-SAMARBEJDET I SÆSON 2024/25 – i den såkaldte TILFO (TILmeldings-FOrmular)

Deadline for den årlige tilmelding til Scenit/Teaterbilletter-samarbejdet nærmer sig. Der er mange fordele ved at være med i billetsalgs-/rabat-/markedsførings- og administrationssamarbejdet. Den ansøgning, som vi kalder TILFO, er en fælles ansøgning om formidlingstilskud hos Slots- og Kulturstyrelsen. Fordelen ved fælles ansøgning er for det første, at man selv slipper for ansøgningsproceduren og for hele afrapporteringen til Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover vil Scenit står for den fælles markedsføring af sitet teaterbilletter.dk.

Tilmeldingen foregår via linket nedenfor. Der vil I møde formularen TILFO. Tilmeldingsfrist er onsdag den 13. december 2023 kl. 23.59.

Mange af jer kender til formularen, og derfor vil det blot kræve ’tilmelding’, hvis I er et regnskabsteater. Altså kan I få tilskud på baggrund af regnskab- og billetindberetning for sæson 2022/23 som Scenit har indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis I er et budgetteater, vil I skulle indtaste oplysninger om de forestillinger, I ønsker at have med i samarbejdet. Budgetteatre får tildelt formidlingstilskud på baggrund af budgetter. For Budgetteatre er det nødvendigt (for hvert arrangement) at oplyse: spillested, salskapacitet, spilleperiode, antal offentlige opførelser, belægningsprocent samt budgetteret billetsalg og sumtal, hvis der er flere produktioner.

Hvis I er et teater, der præsenterer gæstespil, vil vi anbefale, at det er gæstespillet selv, der tilmelder sig Teaterbilletter-samarbejdet, og dermed får sit eget formidlingstilskud. I forhold til det kommende sæsonkatalog vil gæstespillet normalt blive en del af spillesteders annoncesider. Send gerne info om denne tilmelding videre til jeres gæstespillende teatre, eller giv os et praj om at kontakte dem.

Du kan finde rabatstruktur samt andre vigtige informationer i Formidlingshåndbogen for 2024/2025. I vil senere skulle indtaste oplysninger i Tereba til udarbejdelse af katalog og klargøring på salgssites, så vi er klar til sæsonlancering den 24. april 2024.

DEADLINE FOR TILMELDING ER ONSDAG D. 13. DECEMBER 2023 KL.23.59.

TILMELD DIG HER

VIGTIGT! For at søge TILFO med den nye tilmeldingsformular skal du have et Tereba-ID. Har du ikke det, skal du kontakte Knirke på kc@scenit.dk.

Har du kendskab til andre teatre eller projekter, som kunne være interesserede i at deltage i samarbejdet for den kommende sæson, så videresend denne mail til dem eller bed os om at kontakte de pågældende producenter.

Bedste hilsner fra os hos Scenit


Johanne og Søren

Seneste Nyheder