Persondata i Tereba

Scenit stiller databasen Tereba til rådighed for alle professionelle kulturvirksomheder, der kan indtaste og opbevare virksomhedsoplysninger og oplysninger om produktioner/arrangementer. I Tereba skal brugerne også indtaste persondata af kategorien ”almindelige personoplysninger”. Tereba indeholder persondata i form af:

  • fulde navn på personer; bag produktionen, bag/på scenen og administrationen.
  • et arrangementsfoto, der viser en genkendelig person.
  • fulde navn på kunstnerisk ledelse, administrativ ledelse og kontaktperson.

Scenit anbefaler, at Tereba-brugerne får samtykke fra de privatpersoner, hvis personoplysninger skal indtastes i Tereba.

Alle, der opretter en Terebaprofil, skal godkende en databehandleraftale med Scenit. Databehandleraftalen beskriver formålet med Scenits behandling og opbevaring af persondata i Tereba, en beskrivelse af Scenits underdatabehandlere samt de sikkerhedsforanstaltninger, som Scenit foretager i forbindelse med opbevaring af data.

Du kan læse databehandleraftalen her. Kontakt os på info@scenit.dk eller 35240100, hvis du har spørgsmål.

Get an English version of a Data Processing Agreement between Scenit and our Tereba-users outside Denmark here. Please contact us at info@scenit.dk or +45 35240100 if you have any questions.