Formidlingsordningen og Lov om Scenekunst

Vi har ikke juridisk kompetence hos Scenit, men vi vil gerne dele gode links til hvordan man skal forholde sig som professionel teatervirksomhed og ansvarlig arrangør.

Vigtige hovedregler ang. Formidlingsordningen:

Kundens pris ekskl. moms og gebyrer skal være mindst 32 kr.

Rabatten pr. billet ekskl. moms skal være mindst 30 kr.

Mængden af billetter solgt med rabat må højst være 70 % af det samlede salg – dog 90 % for børneteatre (skal være anerkendt som børneteatre af Kulturstyrelsen)

Link til lov om scenekunst og bekendtgørelsen samt vejledning om Formidlingsordningen

Se bekendtgørelse af lov om scenekunst

Vejledning til ansøgning til/afrapportering af Formidlingsordningen

Bekendtgørelsen om Formidlingsordningen 

Vejledning for Formidlingsordningens pulje 2 pr. 5. juni 2014