Nyheder

11
apr

INVITATION TIL SÆSONLANCERING

Traditionen tro inviterer Teaterbilletter til sæsonlancering, hvor vi ser Teaterkataloget 2019-20 før alle andre, hilser på den kommende sæsons Teaterambassadør og tager det obligatoriske gruppebillede.

Teaterchefer og -medarbejdere inviteres derfor til hyggeligt fagligt samvær mandag den 29. april kl. 15-17 i Underhuset i Husets Teater, Halmtorvet 9, 1700 København V.

Vi glæder os til at se jer!

Store teaterhilsener fra Teaterbilletter (ved BilletBillet og Scenit)

Sted: Husets Teater,

Dato: d. 29. april 2019

Tidspunkt: kl.15.00-17.00

OBS! D. 12 april går Scenit på påskeferie. Kontoret holder derfor lukket for telefonisk henvendelse. God påske!

10
apr

TAL SCENEKUNSTEN OP! (FOR BØRNENE)

Hvordan sikrer vi scenekunstens fødekæde? Forholdet mellem scenekunsten og folkeskolen blev debatteret på Scenit og BilletBillets seminar d.29. marts 2019 på Folketeatret.

Vi har samlet højdepunkterne fra debatten til jer her.

I politikerpanelet var kulturminister Mette Bock (LA), kulturordfører Rasmus Nordqvist (Alt), folketingskandidat Nikolaj Bøgh (K) og teaterchef Kasper Holten (Det Kgl. Teater).

I panelet for branchedebatten sad teaterdirektør Eva Præstiin (Betty Nansen Teatret), teaterchef Gitta Malling (Limfjordsteatret) og producer Pernille Møller Taasinge (Aaben Dans).

Kreativ direktør Christian Have var moderator.

Endnu engang tak til alle jer, der deltog i seminaret og støttede op om det gode fællesskab i branchen.

8
apr

TAL SCENEKUNSTEN OP (2. DEL)

Branchefolk og repræsentanter fra teatre i Teaterbilletter-samarbejdet var samlet, da Scenit og BilletBillet afholdte seminar d.29. marts 2019 på Folketeatret, Snoreloftet. Overskriften var ”Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet?” og formålet med seminaret var at støtte op om fællesskabet i branchen og skabe en fælles dagsorden for scenekunsten. Det synes vi, blev tydeliggjort til dette års seminar.

I panelet for branchedebatten sad teaterdirektør Eva Præstiin (Betty Nansen Teatret), teaterchef Gitta Malling (Limfjordsteatret) og producer Pernille Møller Taasinge (Aaben Dans). Kreativ direktør Christian Have var moderator.

Debatten tog først og fremmest udgangspunkt i, hvordan vi kan samarbejde og opretholde det gode fællesskab trods bump på vejen. Det er vigtigt, at vi sammen taler scenekunsten op. Vi skal med selvtillid og stolthed fortælle omverdenen, hvad scenekunsten kan og vil.

Vi har samlet et udpluk af branchedebattens vigtigste pointer. Se videoen fra branchedebatten her

Tak til alle jer der deltog.

PS. Gik du glip af første video med den politiske debat? Så kan du finde den her.

5
apr

TAL SCENEKUNSTEN OP! (1. del)

Det her er første del af Teaterbilletter-samarbejdets seminar, der blev afholdt d.29. marts 2019 på Folketeatret, Snoreloftet. Anden del kommer i næste uge.

Snoreloftet på Folketeatret var fyldt op med forventningsfulde repræsentanter fra teatre i Teaterbilletter-samarbejdet, da Scenit og BilletBillet afholdte seminar. Overskriften var ”Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet?” for at sætte fokus på præmissen for, hvordan støtte tildeles til scenekunst.

Det første panel bestod af kulturminister Mette Bock (LA), kulturordfører Rasmus Nordqvist (ALT), rådmand på Frederiksberg Kommune Nikolaj Bøgh (K) og teaterchef Kasper Holten (Det Kgl. Teater)

Vi har samlet de vigtigste pointer fra den første debat med politikere.

Se videoen her.

Formålet med teaterseminaret var at støtte op om fællesskabet i branchen og skabe en fælles dagsordenen for scenekunsten.  Vi er glade for, at så mange af jer havde lyst til at støtte op om et stærkt fællesskab i branchen.

OBS! Der kommer et nyhedsbrev med video om branchedebatten i næste uge.

2
apr

MARTS-STATISTIK

Teaterbilletter-portalen har stadig en markant fremgang i salget af løssalgsbilletter, som igen i denne måned er højdespringer med næsten 17.500 flere solgte billetter. Salget af rabatbilletter til børn og unge er desværre en del under sidste års niveau, men vi skal huske på at vi sidste år havde et exceptionelt højt salg af børn/unge billetter. Salget af rabatbilletter til voksne er stort set uændret.  

De tørre tal

Der er i alt solgt 364.630 billetter fra salgsstart d. 25. april til og med d. 31. marts 2019. Heraf er 261.927 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 364.856 billetter heraf 279.623 med rabat.

Der er solgt ca. 18.000 færre billetter med børn/unge rabat, og ca. 300 flere billetter med voksenrabat i forhold til samme periode sidste år. Der er til gengæld solgt ca. 17.500 flere løssalgsbilletter.  

Se hele statistikken her

28
mar

TEATERKLUB MIT TEATER

Teaterbilletter har været i udviklingsmode. Pr. sæson 19/20 vil vi indføre et nyt klubkoncept Teaterklub Mit Teater. Formålet med Teaterklub Mit Teater er at skabe en dybere relation til de eksisterende Teaterrabat-kunder samt at få de mange løssalgskunder ind i klubben og i teatret oftere.

Teaterklub Mit Teater består af 3 medlemskaber:

 • Kunder der opnår teaterrabat ved køb af 3 forestillinger eller flere
 • Solo-medlemskab til 75 kr. til én person
 • Duo-medlemskab til 150 kr. til én person med ledsager.

Efter køb af et klubmedlemsskab opnår medlemmer teaterrabat, og medlemsskabet er tjent ind ved et eller to køb – afhængig af forestillingspris. Teaterklub Mit Teater er ikke sæsonbunden, men medlemsskabet har gyldighed et år fra købsdato. Det vil være muligt at melde sig ind i klubben fra sæsonlanceringen d.1 maj 2019.

Klubmedlemmer får ud over teaterrabat adgang til en udvidet personlig profil på teaterbilletter.dk, som vil indeholde en række medlemsfordele.

 • Gratis online billetbytte op til 48 timer før forestillingen (visse forestillinger undtaget)
 • Nye videoer og podcasts
 • Anbefalinger af aktuelle forestillinger
 • Invitationer til unikke events kun for klubmedlemmer
 • Teaterkataloget tilsendt med posten til hjemadressen.

Der bliver ikke rørt ved den eksisterende sæsonbaserede Teaterrabat-ordning, hvor kunden køber minimum tre forestillinger på en gang, og dermed opnår teaterrabat. Derimod vil disse kunder også få adgang til en udvidet personlig profil på teaterbilletter.dk med samme medlemsfordele som klubmedlemmerne.

Indtægten fra salg af medlemsskaber vil bl.a. gå til IT-udvikling, unikke events og administration og markedsføring af klubben.

Klubkonceptet er udviklet af Teaterbilletters sekretariat og Markedsføringsgruppe, testet af konsulentvirksomheden InterMail og godkendt af Teaterbilletters Styregruppe.

Hvis I har spørgsmål til Teaterbilletters nye klubkoncept Teaterklub Mit Teater, så skriv en mail til kommunikationsansvarlig Kit Blædel, kit@teaterbilletter.dk

26
mar

KONSEKVENSER AF SCENEKUNSTREFORMEN

Så skete det. I sidste uge indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om scenekunstreformen. Vi har fra Scenits side kæmpet hårdt for at aftalen ikke skulle forringe formidlingsordningen, men desværre med begrænset held. Reformens resultat er, at hovedparterne af den permanente støtte til 3 regionale teatre skal finansieres via en reduktion af formidlingsordningen.

Det betyder at:

 • Formidlingsordningen reduceres med i alt kr.9 mio., når reformen er fuldt indfaset 2023.
 • Det er formidlingstilskuddet til rabatbilletter til voksne, som reduceres med ca. 40%, når reformen er fuldt indfaset.
 • Reduktionen rammer ikke formidlingstilskuddet til børn og unge billetter samt pulje 3 (teaterforeninger og kulturhuse).

Det samlede formidlingstilskud beskæres med kr. 6 mio. allerede i 2020. Beløbet stiger til kr. 6,5 mio. i 2021, til kr. 7,5 mio. i 2022 og til kr. 9 mio. i 2023.

Hvad gør vi nu?

Scenit vil kæmpe hårdt for at bevare samarbejdet og rabatmulighederne for voksne. Vi skal i samarbejde med følgegruppen lægge hovederne i blød for, hvordan vi kan fortsætte og udvikle rabatordningerne for voksne.

Til dialogmødet i maj vil vi drøfte, hvad der skal se fremadrettet. Alle er velkomne til at komme med input til mødet, om hvordan vi får enderne til at mødes.

Dato og sted for dialogmødet meldes ud i april.

Hvis I har spørgsmål, så er I altid velkomne til at kontakte os.

21
mar

TILSKUD ELLER IKKE TILSKUD?

Slots- og Kulturstyrelsen har bedt Scenit om at tydeliggøre reglerne for brugen af formidlingstilskuddet i forbindelse med gæstespil.

Reglerne er:

 • Teatret arrangerer gæstespil

Når et teater køber en turnéproduktion, så bliver teatret arrangør. Det betyder, at teatret har ansvar for billetsalg og bærer risikoen for eventuel svigtende salg. Så kan teatret bruge sit formidlingstilskud.

 • Teatret er spillested for gæstespil

Hvis teatret bliver kontaktet af en turnéproducent, der vil leje eller låne teatrets scene, så får turnéproducenten rollen som arrangør. Det betyder, at turnéproducenten selv har ansvar for billetsalg og skal bruge sit eget formidlingstilskud – hvis turnéproducenten har sit eget tilskud.  

Kort sagt. Et teater MÅ IKKE bruge af sit eget formidlingstilskud, hvis teatret ikke selv har rollen som ansvarlig arrangør.  

I forvejen er formidlingsordningen under pres, og derfor beder vi jer på det kraftigste om at overholde de gældende regler.

Hvis I er tvivl, så kontakt os hos Scenit tlf.: 35 24 01 01

PS: I næste uge udsender vi nyhedsbrev om konsekvenser af reduktionen af formidlingstilskuddet i forbindelse med scenekunstreformen. God weekend!

13
mar

47% DYRERE B/U BILLETTER

Scenit har i fællesskab med 66 storkøbenhavnske teatre skrevet en pressemeddelelse, som udtrykker den fælles bekymring over Kulturminister Mette Bocks scenekunstreformudspil.

Teaterbilletter til børn og unge bliver op til 47 % dyrere

Kulturminister Mette Bock har lanceret sit udspil til en reform af scenekunstområdet. Der er milde gaver til 4 udvalgte teatre i reformen, men pengene til de få udvalgte tages fra det tilskud, som især bruges til at gøre billetter til børn og unge billigere. Bare på Storkøbenhavns små og mellemstore teatre rammes over 200.000 børn og unge af prisstigninger på op til 47 %. 

Økonomien

Tilskuddet til, at teatrene kan udbyde rabatbilletter til særlige grupper, er en væsentlig del af teatrenes økonomi. Især børneteatrene er helt afhængige af at kunne tilbyde billetter med rabat til børn og unge. Den allerstørste målgruppe er skoler og børneinstitutioner, som årligt køber 140.000 børn/unge billetter bare i Storkøbenhavn. Dertil kommer rabatbilletter til børn og unge, som går i teatret med forældre eller bedsteforældre – eller på eget initiativ.  

De små og mellemstore teatre i Storkøbenhavn har fælles rabatstruktur, hvor en stor del af tilskuddet øremærkes til børn/unge billetter. Med tilskuddet i ryggen kan teatrene tilbyde skoler og børnehaver billetter helt ned til 40 kr. pr. stk. Det er en konsekvens af skoler og børnehavers meget begrænsede budgetter til at betale for kulturoplevelser. Kulturministeren bebuder en besparelse på tilskuddet til børn og unge på 15 kr. pr. billet med det argument, at teatrene kan lægge det manglende tilskud oven på billetprisen. Dette kommer til at betyde en prisstigning på 47 % for billetter til skoler og børnehaver, når momsen er lagt oven i.

Teateroplevelser til børn og unge er vigtige

Tænketanken Mandag Morgen har netop udsendt en analyse, som viser at 80 % af danskerne mener, at kunst og kulturoplevelser i barndommen bidrager til at understøtte børns faglige læring. Det oplever teatrene hver eneste dag i mødet med børn og unge. Stephan Pollner fra Teater Vestvolden siger: ”Litteraturen kan man låne gratis på bibliotekerne og mange museer tilbyder gratis adgang til skoler og børnehaver.  Scenekunsten skal opleves ”live” på teatrene og det koster altså lønninger og husleje, så tilskuddet er med til at gøre den oplevelse tilgængelig for flere – og er med til at gøre teateroplevelser til en del af vores fælles kulturarv.”

Teaterleder på Zangenbergs Teater Thea Kulavig supplerer: ”At gøre en indsats for at få flere børn og unge i teatret, er den bedste måde at videregive kulturen på. Det er vores fremtidige generationer og gennem skoler og institutioner får børn fra alle samfundslag mulighed for at få fælles kulturoplevelser. Her er formidlingstilskuddet et af de vigtigste redskaber, vi har for at udbrede scenekunsten blandt børn og unge, så deres adgang til teater ikke i så høj grad afhænger af størrelsen af forældrenes pengepung”.

Fremtiden

Børneteatrene frygter for konsekvenserne af det reducerede tilskud og om skoler og børnehaver bliver ved med at have råd til at tage børn og unge med i teatret. ”Det handler allermest om gruppebilletter til skoler og børnehaver, som skal mange af sted på en gang”, forklarer teaterleder for Ishøj teater Allan Grynnerup, og han fortsætter: ”I det samarbejde om rabatter, som vi har i Storkøbenhavn, holder vi billetprisen til skoler og børnehaver på 40 kr. pr. barn. Vi ved at selv med så lav billetpris er det svært for skoler og børnehaver at få råd til billetterne. Det kan jo være op til 100 børn ad gangen, som skal af sted. Så spørgsmålet er jo om skoler og børnehaver skærer halvdelen af deres teaterbesøg væk og f.eks. kun giver børnene en teateroplevelse hver andet år.

Faktaboks:

 • Formidlingsordningen er støtte til at nedbringe professionelle teatres billetpriser, så det gøres muligt for teatrene at give rabat til børn og unge (høj sats) og voksne (lav sats).
 • Kulturminister Mette Bock har fremlagt et udspil til reform af scenekunstområdet, der beskærer Formidlingsordningen med 18 %, når reformen er fuldt indfaset i 2023.
 • Kulturministeren vil kun reducere tilskuddet til de producerende teatre og friholde de lokale teaterforeninger, som ofte har et ældre publikum.
 • De producerende teatre sælger på årsbasis 430.000 billetter specifikt til børn og unge med tilskud og 365.000 billetter med andre rabatformer. (Tal fra sæson 17/18)
 • Der gives høj tilskudssats til børn og unge under 25 år, og der gives lav sats til alle øvrige rabatformer, som teatrene selv kan bestemme over.
 • Der er ca. 90 små og mellemstore teatre og teaterkompagnier i det storkøbenhavnske rabatsamarbejde i regi af den selvejende institution Scenit.

For yderligere information om rabat-samarbejdet og konsekvenser af scenekunstreformen kontakt: Johanne Prahl på 22 86 09 31 (direktør for den selvejende institution Scenit)

Bag pressemeddelelsen står:

 • Den selvejende institution Scenit
 • Teater Next
 • Satirekollektivet FLÆS
 • Teater Kapellet
 • Det Lille Teater & Marionet Teatret
 • Frøken Fracasos Kompagni
 • Teatret Zeppelin
 • Teater Grob
 • Gazart
 • Anemonen
 • Teater Lille Hest
 • Sydhavn Teater
 • Dansk Teater Produktion v/Sigurd Barrett
 • Kitt Johnson X-act
 • House of International Theater
 • Ishøj Teater
 • Teatret Fair Play
 • Teatret Fyr og Flammen
 • Teater GLIMT
 • Det Lille Verdens Teater
 • Teater Får302
 • Landsteatret
 • Grønnegårdsteatret
 • Teater Levende Fortællinger
 • MÆRKVÆRK
 • Dansehallerne
 • Sort/Hvid
 • Freestyle Phanatix
 • Why Not Theatre Company
 • Mungo Park
 • Teatret ved Sorte Hest
 • Glad Teater
 • Meridiano Teatret
 • TeaterTasken & Parkteatret
 • Passepartout Theatre Production
 • Teatret st. tv.
 • Performanceteatret Liminal
 • Teatret Riddersalen
 • Egnsteatret Undergrunden
 • Dansk Danseteater
 • Asterions Hus
 • Teaterøen
 • Sceneprojekt
 • Scene42
 • Teater HILS DIN MOR
 • Teateriet Apropos
 • Zangenbergs Teater
 • Teater Vestvolden
 • Aaben Dans
 • Teater V
 • Teatergrad
 • DanskDansk
 • Det Olske Orkester
 • Teater Hund & Co
 • Selene Muñoz Dance Company
 • Next Door Project
 • ZeBu
 • Dadadans
 • Det Flydende Teater
 • Uppercut Danseteater
 • Teater Fortællekunsten
 • Livingstones Kabinet
 • Teater Guld
 • Louise Schouw Teater
 • Husets Teater
 • That Theatre Company
 • London Toast Theatre
12
mar

INVITATION TIL TEATERBILLETTER SEMINAR

Overskriften er “Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet?”, når Scenit og BilletBillet inviterer alle teaterledere og kommunikationsmedarbejdere i Teaterbilletter-samarbejdet til seminar;

fredag d.29. marts kl.9.30 – 12.15 på Folketeatret, Snoreloftet.

Seminaret taget udgangspunkt i en paneldebat med Kulturminister Mette Bock (LA) og kulturordfører Rasmus Nordquist (ALT) m.fl. og en branchedebat med teaterleder Gitta Malling (Limfjordsteatret) og teaterdirektør Hans Henriksen (Aalborg Teater) m.fl. Christian Have er moderator.

Læs hele invitationen her


S.U. Tilbagemelding sker på mail pev@scenit.dk til Pernille (Scenit) senest tirsdag d.26. marts.