Nyheder

21
feb

Persondata i administration og markedsføring

Den nye persondataforordning kan give et par nervøse tics, men fortvivl ikke. Scenit står sammen med forskellige samarbejdspartnere bag to arrangementer om persondata i den kommende tid.

Persondata i administrationen
MICO er hovedaktør sammen med TIO og Scenit på et heldagsarrangement den 20. marts, hvor underviser Karsten Olsen fra Sanocast tager udgangspunkt i teatrenes egen hverdag og give en målrettet introduktion og gode værktøjer til, hvordan teatrene implementerer dataforordningen. Dette heldagskursus handler allermest om persondata i den daglige administration.

Se mere og tilmeld dig her: www.mico.dk/gdpr-2018/

Persondata i markedsføringen
Teaterbilletter (BilletBillet og Scenit), SKO og TIO står desuden bag et arrangement den 21. marts, som er målrettet markedsførings- og kommunikationsmedarbejdere og hvor Juristerne Maria Thorning Borgen og Vian Hamad Khazer fra e-mærket vil gennemgå den kommende markedsføringslov, den nye persondataforordning og de konsekvenser begge har for teatrenes muligheder for salg og markedsføring på tryk, på nettet, gennem nyhedsbreve, SoMe osv.

Dette arrangement finder sted på Sceneriet på Det Ny Teater den 21. marts fra kl. 13.30 – 16.

Se mere om program og tilmelding klik her.

 

20
feb

Bonus fra billetsalg med gebyr til Scenit teatrene

Teaterbilletter-samarbejdet indfører kundegebyrer fra onsdag den 25. april 2018. Der indføres ensartede gebyrer for både BilletBillet-teatre og teatrene i Scenit-samarbejdet. Der tages 8 kr. i kundegebyr ekskl. moms på alle billetter, der koster 80 kr. eller derover og 4 kr. i kundegebyr ekskl. moms for billetter, der koster 79,50 kr. eller derunder. Der tages ikke gebyr for ung gruppe-billetter, fribilletter og tilkøb (mad og drikke solgt sammen med billetterne).

Kundegebyrerne er vigtige for, at vi kan bringe teaterbilletter-samarbejdet videre, imødekomme behovet for digital udvikling og for at styrke scenekunsten i folks bevidsthed. Vi har valgt at lave en struktur, der i høj grad friholder børn og unge for gebyrer eller sikrer, at de kun betaler det lave gebyr. Dette valg bunder i et ønske om at sikre børn og unges adgang til teateroplevelser, fordi vi er overbevist om, at mødet med det levende teater er en vigtig del af børns dannelse.

For teatrene i Scenit-samarbejdet indfører vi desuden en bonusordning, hvor teatret får 2 kr. i bonus pr. billet solgt med det høje gebyr og 1 kr. i bonus pr. billet solgt med det lave gebyr. Bonus udbetales i forbindelse med tilskudsudbetalingen, efter spilleperioden er afsluttet. Bonussens størrelse bliver evalueret af Scenits bestyrelse hver sæson.

Vi håber på, at den nye bonusordning kan styrke teatrenes egen markedsføring. Tanken er naturligvis også at styrke teaterbilletter.dk ved at gøre det attraktivt for jer at sætte alle jeres billetter til salg på den fælles platform.

Se mere om kundegebyrer her: http://www.scenit.dk/ikke-kategoriseret/kundegebyr-paa-teaterbilletter-dk-fra-25-april

2
feb

Statistik for januar 2018

Kære teatre og producenter

Det går stadig godt med billetsalget. Så her er endnu en god billetstatistik for sæson 2017/18. Statistikken er beregnet fra salgsstart den 25. april 2017 til udgangen af januar måned.

Billetsalget i januar måned har været virkelig flot. Den pludselige stigning i salget af rabatbilletter til børn og unge handler nok meget om efterregistrering af rabatsalget fra jul, men det ændrer jo ikke på, at sæsonen samlet set tegner rigtigt godt.

Klik her for Salgsstatistik 01-02-2018

1
feb

Scenit deltager i Kulturmødet på Mors 2018

I august 2017 stod Scenit sammen med TIO, SceNet, Danske Dramatikere og en række andre brancheorganisationer bag et meget vellykket debatarrangement på Kulturmødet på Mors. Hensigten med dette var, at vi ville fortælle den gode historie om scenekunsten, fremvise vores fællesskab i branchen og sætte dagsordenen for det, som vi gerne vil debattere.

Debatarrangementet var bygget op omkring 5 cases, som hver repræsenterede en succeshistorie med det formål at lægge op til debat. De 5 cases blev debatteret med et politikerpanel, der bl.a. bestod af fhv. Kulturminister Marianne Jelved og formand for Folketingets Kulturudvalg Orla Hav. De kunne stille spørgsmål til et hold af fagligt dygtige branchefolk, og arrangementet fik en god modtagelse fra publikum såvel som politikere.Til Kulturmødet på Mors d.23-25. august 2018 gentager vi succesen, og vi vil endnu engang give publikum indblik i vores verden og skabe dialog mellem teaterbranchen og politikerne.

24. januar 2018 mødtes en række repræsentanter fra en stribe brancheorganisationer til et møde. Her blev det besluttet, at vores deltagelse i Kulturmødet til sommer skal følge samme struktur som sidst. Vi ønsker gennem cases endnu engang at fortælle gode historier, der skal danne grundlag for en kulturpolitisk debat.Vi vil opfordre andre organisationer til at støtte op om deltagelsen i Kulturmødet, komme med input til relevante cases, som og ikke mindst støtte op om deltagelsen i Kulturmødet økonomisk. Nu har vi muligheden for at stå stærkere som branche.

Tilstede ved branchemødet d. 24 januar var:
TIO, Danske Dramatikere, Udviklingsplatformen for scenekunst, Danmarks Teaterforeninger, Foreningen af Danske Sceneinstruktører, Danske Scenografer, Teatercentrum og Scenit. Desuden støtter SceNet og BilletBillet op.

Der planlægges et nyt branchemøde efter påske, hvor Kulturministerens udspil til reform af scenekunstområdet drøftes.

Styregruppen for Kulturmødet Mors 2018
Johanne Prahl (Scenit), Gitte Skytte (SceNet), Jakob Højgaard Jørgensen (TIO), Anders Busk (Danske Dramatikere) og Egil Bjørnsen (Udviklingsplatformen for scenekunst).

15
jan

Highlights fra Strategiseminar den 11. januar 2018

Torsdag d. 11. januar 2018 holdt Scenit og BilletBillet et seminar om strategi med gode og spændende input til, hvilke overvejelser man bør have, når der skal arbejdes strategisk med forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen.

Til seminaret var Christian Have tovholderen med styr på både oplægsholdere, spørgsmål og tidsplanen. Her får I en kort gennemgang af de vigtigste pointer på seminaret.

Teaterbilletter.dk
Strategiseminariet lagde ud med Johanne Prahl (Scenit), Nicolaj Hyltén-Cavallius (BilletBillet) og Kit Blædels (Teaterbilletter) fremlægning af Teaterbilletters strategi og vision om: ”At gøre teater ”top of mind” i valg af underholdning/oplevelser for alle og at øge bevidstheden om, at teater danner og beriger mennesker.” Derudover blev teatrenes samarbejde fremhævet og det faktum, at vores fællesskab er en vigtig styrke.

 • Vi har publikum tilfælles
 • Vi har scenekunsten tilfælles
 • Vi har en rabatstruktur tilfælles
 • Vi elsker alle teater

2 cases fra museumsverdenen
Jane Sandberg (Enigma) og Astrid La Cour (Frederiksberg Museerne) delte ud af deres erfaring med brug af strategisk forretningsudvikling i museumsverdenen. Jane Sandberg påpegede bl.a., at kommunikation i den sammenhæng er vigtigt. Det sprog vi benytter skal være forståeligt for politikerne fx at de skal investere i teater (fordi det er vigtigt for samfundet) fremfor at give støtte til teater (det er ikke synd for teaterbranchen).

Både Jane Sandberg og Astrid La Cour er tilhængere af, at der bør tænkes ud af boksen. Astrid La Cour pegede på fx samarbejde med utraditionelle grupper som en måde at blive relevant og uundværlig fx her har der været afholdt modeshow i Cisternerne og et andet museum har stillet et lokale til rådighed for psykisk sårbare uden for åbningstid.

Museumsverdenens råd til teaterbranchen:
Brug benspænd, og lad jer inspirere fra andre brancher, institutioner og virksomheder. Hvem kan vi spejle os i og lære af?

2 cases fra teaterverdenen
Morten Hesseldahl (Det Kgl. Teater) og Henrik Køhler (Teatercentrum) var enige i, at de tre hv-spørgsmål; hvad/hvorfor/hvordan vil I forandre? er væsentlige at få formuleret, inden man kaster sig ud i strategisk forretningsudvikling. Morten Hesseldahl påpegede, at kunstnerisk udfoldelse trives i faste rammer, så det er ikke der, de strukturelle ændringer udspringer fra. Det understøttede Henrik Køhler ved at fremhæve, at strategi skal komme nedefra. Det er vigtigt, at medarbejderne er involveret, da forandringer skal tænkes som et fælles projekt.

Scenit og BilletBillet holdt dette seminar for at præsentere teaterbilletter.dk samarbejdets fælles strategi. Se hele strategien her.

9
jan

Kundegebyr på teaterbilletter.dk fra 25. april

Kundegebyr på billetsalg via Teaterbilletter.dk

Fra salgsstart for sæson 2018/19, den 25. april 2018, indfører vi kundegebyr på billetsalg via Teaterbilletter.dk. Vi har længe holdt billetsalget gebyrfrit, men der er mange administrative og tekniske udgifter forbundet med at drive hjemmesiden samt med at leve op både til persondataforordningen og publikums krav til nemt online-køb.

Vi har haft mange diskussioner både i følgegruppen, i samarbejdet med BilletBillet og i bestyrelsen om kundegebyrer ved salg på teaterbilletter.dk i det forgangne år. Vi er blevet enige om at indføre gebyrer ved onlinesalg på teaterbilletter.dk fra salgsstart for sæson 18/19. Gebyrerne vil gælde alle forestillinger i salg fra den dato – inkl. forestillinger tilknyttet sæson 17/18.

Vi har stort fokus på at kundegebyret ikke må skade billetsalget og der er derfor en friholdelse af billetgebyrer på Ung gruppe-billetter, som primært retter sig mod skoler, børnehaver m.fl. Der kommer desuden reduceret gebyr på billetter under 80 kr.

Kundegebyrer på Teaterbilletter.dk

Alle priser inkl. moms Kr.
Ordregebyr pr. ordre uanset billetantal 5,-
Gebyr pr. billet >=80 kr. 10,-
Gebyr pr. billet <80 kr. 5,-
Ung gruppe/skolebilletter 0,-
Fribilletter 0,-
Tilkøb (mad, drikke osv.) 0,-

Ordregebyret skal dække løbende drift af hjemmesiden, som er en fælles udgift for Scenit og BilletBillet. De øvrige kundegebyrer vil blive fordelt mellem de to organisationer i forhold til det reelle salg

8
jan

Tidsplan for Sæsonoprettelse 2018-19

TIDSPLAN SÆSONOPRETTELSE 2018/19

Hermed endelig produktionsplan for sæsonoprettelse 2018/19 – i forhold til fælles sæsonkatalog og forestillinger i salg. Sæsonlancering er i uge 17.

Sæsonkataloget vil have samme omfang og format som i sæson 17/18. Der vil blive harmoniserede katalogskabeloner for både Scenit- og BilletBilletteatre, så det giver et bedre helhedsindtryk.

I lighed med sidste år vil alle arbejde med et Tereba-print-modul, så hver enkelt arrangør har mulighed for at justere/skrive til/se indholdet af hver enkelt skabelon, der skal med i kataloget. Det vil forhåbentlig give større overskuelighed og formindske korrekturgangene.

Vi glæder os til samarbejdet, og print venligst nedenstående datoer ind på nethinden og print til opslagstavlen.

Deadlines vedr. sæsonkataloget 18/19:

Mandag
5. februar
Info til sidefordeling indtastet i Tereba.

Både produktion og arrangement skal oprettes. Men de behøver ikke være færdige. Produktionen skal aktiveres før, man kan oprette arrangement.

Vi bruger ”spillested (salsstørrelse)” og ”antal opførelser” til at fordele katalogplads. VIGTIGT:
Produktioner oprettes af den, der har ejerskabet til forestillingen. Arrangementet oprettes af den, der har formidlingstilskuddet til arrangementet. Hvis man ikke ønsker sit repertoire offentliggjort på scenen.dk og scenen.dk/produktionssiden, så sæt udgivelsesdato til 25. april. Dette gøres under stamdata i både ’produktion’ og ’arrangement’

Onsdag
14.
februar
Sidefordeling meldes ud til producenter og teatre.

Siderne fordeles hovedsageligt efter spillested.

Vi sender sideskabeloner med, så man som spillested kan vælge hvordan man ønsker at præsentere forestillingerne.

Fredag
16. februar
Tilbagemelding på valg af skabelon til Søren hos Scenit på sv@scenit.dk

I lighed med sidste år benyttes et Tereba-print-modul, som den ansvarlige arrangør udfylder, når der er valgt skabelon, og når vi har tilknyttet skabelonen til din forestilling. En del data bliver trukket fra arrangementet, men du vil have mulighed for at redigere i de fleste felter.

Fredag
9. marts
Arrangementer er færdigoprettet i Tereba og distribueret.

Alle Tereba-print-skabeloner er udfyldt med al info og fotos oploadet.

 • Data sendes til grafikere til opsætning.
 • Data sendes til Billetten til oprettelse af onlinesalg.
 • BilletBillet opretter til egne teatre.
12.-22. marts Korrekturperiode.
Der er som udgangspunkt 1 korrekturgang.
Uge 17 Sæson lancering. Onlinesalget starter. FK-Distribution omdeler kataloget.
Kataloget kommer fra trykkeriet. Det distribueres til teatrene fra d. 25. april
Søndag
29. april
Politiken distribuerer kataloget til alle deres søndagsabonnenter øst for Storebælt

 

2
jan

Statistik for billetsalg

Rigtig godt nytår!
Vi lægger ud med endnu en god billetstatistik, som lover godt for sæson 2017/18 samlet set. Statistikken er beregnet fra salgsstart den 25. april 2017 til udgangen af december måned. Det går virkeligt godt med billetsalget. December måned har betydet en fin stigning i salget af rabatbilletter til voksne. Salget af børn/unge billetter og løssalg ligger også pænt over niveauet sidste år på samme tid.

Der er i alt solgt 275.270 billetter fra sæsonstart 25. april til 31. december 2017. Heraf er 207.629 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 267.922, heraf 201.161 med rabat. I forhold til sidste sæson er der solgt over 4.000 flere billetter med voksenrabat, næsten 2.300 flere børn/unge billetter og ca. 900 flere billetter i løssalg.

Se hele statistikken her …

21
dec

Glædelig jul og godt nytår

Scenit ønsker alle en rigtigt glædelig jul og et lykkebringende nytår. Vi holder juleferie i uge 52 og er tilbage tirsdag den 2. januar 2018.

12
dec

Ny sats for teaterrabat fra sæson 18-19

De seneste sæsoner er salget af rabatbilletter både til børn og voksne gået over al forventning, og det er der al mulig grund til at glæde sig over. Der er dog lige den malurt i bægeret at vi hvert år, når sæsonen er ved at være slut, må konstatere at det samlede formidlingstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen ikke dækker behovet for refundering af de ydede rabatter.

Vi har derfor sammen med følgegruppen set på, hvordan vi kan justere rabatsatserne, så vi får den bedst mulige dækning. Vi har beslutte at sætte rabatsatsen for Teaterrabat-billetter ned fra 60 kr. til 50 kr. inkl. moms. Dette sker for sæson 18/19 og fremefter. Rabatsatsen for teaterrabat for alle forestillinger, som er tilknyttet sæson 17-18, er altså stadig 60 kr.

Vurderingen er at teaterrabat er den billettype, som bedst kan tåle en mindre rabatsats. Teaterrabat er fortsat en meget attraktiv ordning, som tilgodeser den klassiske abonnementskunde, som får rabat på alle 3 (eller flere) forestillinger, når han/hun køber 3 (eller flere) på én gang. Ordningen kan også bruges som ”lokkemad” i forhold til at få løssalgskunder til at komme flere gang i teatret inden for samme sæson, fordi man kan optjene retten til teaterrabat ved at købe løssalg to gange. Alt dette kan kun lade sig gøre, hvis kunden køber på teaterbilletter.dk og dermed ”genkendes” i systemet fra gang til gang.

Rabatsatserne for sæson 18-19 ser således ud:
Obligatoriske rabatter:

 • Teaterrabat = løssalgspris minus 50 kr.
 • Børn/unge-rabat (under 25 år) = løssalgspris minus 70 kr.
 • Voksengruppe (min. 10 pers.) = løssalgspris minus 40 kr.

Valgfrie rabatter:

 • Studerende over 25 år (med studiekort) = løssalgspris minus 50 kr.
 • Ung gruppe (min. 6 børn/unge under 25 år) = fast pris på 40 kr.

Husk: ved D-billetter med en løssalgspris fra kr. 80 – 124,50 gælder lavt tilskud, og alle rabattyper er = løssalgspris minus 40 kr.  Tilskuddet er for alle rabattyper undtagen ung gruppe = rabatsatsen minus moms.

Læs mere om rabatter og tilskud på http://www.scenit.dk/formidlingshaandbogen-2018-2019#undefined3