Nyheder

2
maj

Scenit og persondata

D.25. maj 2018 træder Persondataforordningen i kraft, og derfor ønsker vi at gøre jer opmærksomme på, hvordan Scenit håndterer den nye persondatalov i Tereba-sammenhæng. Tereba indeholder primært virksomhedsoplysninger og meget lidt persondata. Det er vigtigt, at I er klar over, hvordan rollefordelingen er (hvem er databehandler og hvem er dataansvarlig) og hvor I støder på persondata i Tereba.

Persondata i Tereba

I Tereba findes persondata kategoriseret som ”almindelige personoplysninger”. De persondata er:

 • i produktionen under ”Kreditering”, hvor I indtaster fulde navn på skuespillere, scenografer m.fl.
 • i produktionen under ”Foto”. Hvis et arrangementsfoto tydeligt viser en genkendelig person, så betragtes det som persondata.
 • i jeres Tereba-profils “Stamdata”, hvor I oplyser fulde navn på kunstnerisk ledelse, administrativ ledelse og kontaktperson.
 • og under “Kontakt”

Teatret/producenten er dataansvarlig

I følge persondataloven er teatret/producenten dataansvarlig. Det betyder, at du har det fulde ansvar for al data, som du indtaster i din Terebaprofil. Ansvaret indebærer, at du indtaster korrekte oplysninger og løbende opdaterer din Terebaprofil. Som dataansvarlig skal du være særlig opmærksom på ”de almindelige personoplysninger”. Vi anbefaler, at du indgår et skriftligt samtykke, inden du indtaster vedkommendes fulde navn eller benytter et genkendeligt foto i Tereba. Scenit skal ikke have samtykket. Det er et mellemliggende mellem teatret/producenten og jeres ansatte.

Scenit er databehandler

Rollen som databehandler tilkommer Scenit, der står bag databasen Tereba. Scenits opgave er at opbevare, beskytte og behandle data korrekt og i overensstemmelse med den nye persondatalov. Derudover har Scenit ansvaret for at informere jer om, hvad data bruges til og hvilket formål data tjener.

Formålet med de data du indtaster i Tereba er:

 • at synliggøre forestillinger i salg
 • formidle aktuel scenekunst til publikum
 • dokumentere og indsamle historiske data om professionel scenekunst i Danmark.

Scenit har fået til opgave af Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen at drive scenekunstportalen scenen.dk og indsamle data til scenekunststatistikken. Derudover videregiver Scenit data til vores faste datamodtagerne, der hjælper os med at opnå formålet med data.

Se Terebas faste databehandlere og datamodtagere her

Vi er i fuld gang med at udforme en databehandleraftale, hvor producenter/teatre skal godkende, at Scenit må behandle og opbevare deres data i Tereba i overensstemmelse med den nye persondatalov. Nærmere information om databehandleraftalen og proceduren for denne kommer ud til jer senere i maj.

25
apr

Sæsonlancering 18/19 på REPUBLIQUE

Kære teatre/producenter

I mandags mødtes teatrene bag Teaterbilletter til sæsonlancering 2018/19 samt fejring af Teaterkataloget, som I allerede har modtaget på teatrene. Husk at lægge det frem til jeres publikum. Teaterkataloget kan læses online her.

Kataloget distribueres på St. Bededag fredag d.27. april til alle faste kunder og samme dag med Dagbladet Information. Søndag d.29. april sendes kataloget ud med Politiken til alle abonnenter øst for Storebælt. Desuden distribueres det til alle caféer med kultursøjler, til biblioteker og sammen med Matas magasin ”Skøn” i Storkøbenhavn.

Scenit vil sammen med BilletBillet gerne sige tak til alle jer, der deltog i arrangementet på REPUBLIQUE. Det var dejligt at se så mange støtte op om Teaterbilletter-samarbejdet. Udover over teatrene havde vi også fornøjelsen af at have besøg af Ditte Hansen, der er ambassadør for Teaterbilletter den kommende sæson.

Vi glæder os over det gode samarbejde og ser frem til endnu en forrygende sæson.

20
apr

Nye åbningstider og et kryds i kalenderen

Kære teatre/producenter

Så nærmer sommeren sig, og det betyder, at vi skal have vores årlige Dialogmøde. Så sæt kryds i kalenderen torsdag d.24. maj kl.16 på Teater Sort/Hvid, hvor Scenit åbner dørene for endnu et spændende arrangement. Der vil som sædvanlig være valg til følgegruppen, oplæg om et relevant emne for teaterbranchen og dejlig mad. Vi glæder os meget til at se jer.

Derudover vil vi informere jer om, at BilletBillets fælles billetkontor for Teaterbilletter har fået nye åbningstider for både telefonisk og personlig henvendelse.

Mandag – fredag: 14.00-18.00

Lørdag: Lukket

De nye åbningstider træder i kraft fra onsdag d.25. april.

18
apr

Ny titel til forestillingen?

Scenit og dermed Tereba har fået en henstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen om at sikre, at alle teaterproducenter er opmærksomme på, at den originale titel på en forestilling/produktion altid fremgår af scenen.dk/produktionssiden.

Chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen Marc Schynol udtaler:

Vi må i forbindelse med ansøgninger om formidlingstilskud og børneteaterrefusion bruge alt for meget tid på at verificere, hvorvidt produktioner er godkendt til formidlings- eller refusionsordningen. Dette skyldes, at vi desværre ret ofte ser, at forestillingens titel er ændret i forhold til den titel, som forestillingen havde da den enten fik projektstøtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst eller den blev godkendt som enkeltforestilling til formidlingsordningen eller under refusionsordningen. Hvis vi ikke kan identificere forestillingen (titlen) som godkendt, er der risiko for at der ikke bevilges formidlingstilskud til producenten eller at der gives afslag på refusion. Vi vil derfor fremadrettet i vores tilsagns- og godkendelsesbreve skrive, at ændringer af produktionens titel skal meddeles til Slots- og Kulturstyrelsen.”

Produktionens titel og journalnummer for tilsagn eller godkendelse skal ”følges ad”. Det vil sige at den titel, som forestillingen havde i forbindelse med ansøgning om projektstøtte eller formidlings- eller refusionsgodkendelse betragtes som originaltitlen.

Hvis I som teaterproducenter vælger at ændre en produktions titel, så skal I indsætte originaltitlen i feltet ”Produktionens originaltitel” under stamdata i Tereba. Dermed kan man søge på originaltitlen på scenen.dk og scenen.dk/produktionssiden. Dette er vigtigt både for Slots- og Kulturstyrelsen og for teaterforeninger, kommuner, skoler og institutioner og andre, som skal afrapportere brug af formidlings- eller refusionstilskud til myndighederne.

PS. Tak til Teater FreezeProductions, som vi har brugt som eksempel.

 

3
apr

Statistik for billetsalg, marts 2018

Kære teatre og producenter

Billetsalget i marts måned har været godt, både for salg af rabatbilletter til børn og voksne og for løssalget. Så her er endnu en god billetstatistik for sæson 2017/18 med en lille stigning i salget af rabatbilletter på 6.000 billetter indtil videre i denne sæson.

Statistikken er beregnet fra salgsstart den 25. april 2017 til udgangen af marts måned. Der er i alt solgt 364.856 billetter fra sæsonstart 25. april til 31. marts 2018. Heraf er 279.623 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 359.431 heraf 273.438 med rabat.

De positive tal ses fortrinsvist i antallet af solgte børn/unge billetter som ligger på ca. 7250 flere end i sidste sæson.

Læs hele statistikken her

8
mar

Forestillinger i salg den 25. april 2018?

Kære alle Scenit-teatre, som skal i sæsonkatalog og/eller have forestillinger til den kommende sæson i salg til den fælles sæsonlancering den 25. april.
HUSK: der er deadline i dag, fredag den 9. marts, for upload af annoncer i Tereba. Derefter kommer 1 korrekturgang. Husk også at tjekke jeres spilledatoer og billetpriser i forbindelse med korrekturen.

Vi kan se at flere mangler at indtaste priser og spilledatoer m.v. i Tereba, som er nødvendige for at vi kan sende alle data videre til Billetten A/S, som skal i gang med at oprette selve online-salget. I skal færdiggøre jeres arrangementsoprettelser NU!

Rabatter og formidlingstilskud
Der er også en del spørgsmål vedrørende priser og rabatter. Start med at fastsætte forestillingens løssalgspris (-priser, hvis I har flere billetkategorier) inkl. moms. Hvis prisen er 125 kr. inkl. moms eller mere, så følger I den normale rabatstruktur. Der er ingen øvre grænser for løssalgsprisen – ud over hvad I tror på publikum vil betale.

Normal rabatstruktur inkl. moms:
Obligatoriske rabatter i samarbejdet:

 • Teaterrabat (3 forestillinger på 1 sæson) = løssalgspris minus 50 kr.
 • Børn/unge rabat (ikke fyldt 25 år) = løssalgspris minus 70 kr.
 • Voksengruppe rabat (10 voksne) = løssalgspris minus 40 kr.

Valgfrie rabatter

 • Studerende over 25 år (med studiekort) = løssalgspris minus 50 kr.
 • Ung gruppe (6 børn/unge under 25 år): altid 40 kr. pr. billet

Lav rabatsats inkl. moms: 

Hvis din løssalgspris ligger mellem kr. 80 – kr. 124,50, så gives der lav rabatsats.

Obligatoriske rabatter i samarbejdet:

 • Teaterrabat (3 forestillinger på 1 sæson) = løssalgspris minus 40 kr.
 • Børn/unge rabat (ikke fyldt 25 år) = løssalgspris minus 40 kr.
 • Voksengruppe rabat (10 voksne) = løssalgspris minus 40 kr.

Valgfrie rabatter

 • Studerende over 25 år (med studiekort) = løssalgspris minus 40 kr.
 • Ung gruppe (6 børn/unge under 25 år): altid 40 kr. pr. billet

Den rabat, som I giver, dækkes af Formidlingstilskuddet for jer som har søgt samlet via Scenits fællesansøgning TILFO. Der er ikke moms på tilskud. Derfor udbetaler Scenit et tilskud pr. billet efter hver spilleperiodes afslutning, som er lig med rabatten minus moms.

Særligt om Ung Gruppe-rabat

Ung gruppe retter sig i høj grad mod børnehaver, skoler, gymnasier osv. Der er fast pris, så skoler og institutioner kan budgettere med teaterbesøg for mange børn og unge. Der udbetales tilskud ved normal rabatstruktur, så det svarer til en løssalgspris på 115 kr. og så efterreguleres der med yderligere op til 8 kr. i det omfang der er midler tilbage i puljen ved sæsonens afslutning.

Ung gruppe er valgfri. Det er oplagt at børneteatrene tilbyder rabatformen fast. Hvis I har voksenforestillinger, som har potentiale til gymnasieklasser el. lign., kan I vælge at tilbyde rabattypen f.eks. til forestillinger tirsdag, onsdag, torsdag. Hvis der er ledig kapacitet til en forestilling, kan man også tilbyde Ung Gruppe i prisgruppe B, men så vil der være en del egenfinansiering, da tilskuddet ligger fast.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål til rabatsamarbejdet, billetpriser og formidlingstilskud. Tjek også formidlingshåndbogen her: http://www.scenit.dk/formidlingshaandbogen-2018-2019

1
mar

Statistik for billetsalg, februar

Billetsalget i februar måned har været virkelig flot og der er pæne stigninger i salgstal både for salg af rabatbilletter til børn og voksne og for løssalget. Så her er endnu en god billetstatistik med en stigning i salget af rabatbilletter på næsten 15.000 billetter indtil videre i denne sæson.  Statistikken er beregnet fra salgsstart den 25. april 2017 til udgangen af februar måned.

Der er i alt solgt 352.500 billetter fra sæsonstart 25. april til 28. februar 2018. Heraf er 268.303 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 333.140 heraf 253.347 med rabat. I forhold til sidste sæson er der solgt ca. 7.000 flere billetter med voksenrabat, ca. 7.800 flere børn/unge billetter med rabat og ca. 4.400 flere billetter i løssalg.

Læs hele statistikken her.

21
feb

Persondata i administration og markedsføring

Den nye persondataforordning kan give et par nervøse tics, men fortvivl ikke. Scenit står sammen med forskellige samarbejdspartnere bag to arrangementer om persondata i den kommende tid.

Persondata i administrationen
MICO er hovedaktør sammen med TIO og Scenit på et heldagsarrangement den 20. marts, hvor underviser Karsten Olsen fra Sanocast tager udgangspunkt i teatrenes egen hverdag og give en målrettet introduktion og gode værktøjer til, hvordan teatrene implementerer dataforordningen. Dette heldagskursus handler allermest om persondata i den daglige administration.

Se mere og tilmeld dig her: www.mico.dk/gdpr-2018/

Persondata i markedsføringen
Teaterbilletter (BilletBillet og Scenit), SKO og TIO står desuden bag et arrangement den 21. marts, som er målrettet markedsførings- og kommunikationsmedarbejdere og hvor Juristerne Maria Thorning Borgen og Vian Hamad Khazer fra e-mærket vil gennemgå den kommende markedsføringslov, den nye persondataforordning og de konsekvenser begge har for teatrenes muligheder for salg og markedsføring på tryk, på nettet, gennem nyhedsbreve, SoMe osv.

Dette arrangement finder sted på Sceneriet på Det Ny Teater den 21. marts fra kl. 13.30 – 16.

Se mere om program og tilmelding klik her.

 

20
feb

Bonus fra billetsalg med gebyr til Scenit teatrene

Teaterbilletter-samarbejdet indfører kundegebyrer fra onsdag den 25. april 2018. Der indføres ensartede gebyrer for både BilletBillet-teatre og teatrene i Scenit-samarbejdet. Der tages 8 kr. i kundegebyr ekskl. moms på alle billetter, der koster 80 kr. eller derover og 4 kr. i kundegebyr ekskl. moms for billetter, der koster 79,50 kr. eller derunder. Der tages ikke gebyr for ung gruppe-billetter, fribilletter og tilkøb (mad og drikke solgt sammen med billetterne).

Kundegebyrerne er vigtige for, at vi kan bringe teaterbilletter-samarbejdet videre, imødekomme behovet for digital udvikling og for at styrke scenekunsten i folks bevidsthed. Vi har valgt at lave en struktur, der i høj grad friholder børn og unge for gebyrer eller sikrer, at de kun betaler det lave gebyr. Dette valg bunder i et ønske om at sikre børn og unges adgang til teateroplevelser, fordi vi er overbevist om, at mødet med det levende teater er en vigtig del af børns dannelse.

For teatrene i Scenit-samarbejdet indfører vi desuden en bonusordning, hvor teatret får 2 kr. i bonus pr. billet solgt med det høje gebyr og 1 kr. i bonus pr. billet solgt med det lave gebyr. Bonus udbetales i forbindelse med tilskudsudbetalingen, efter spilleperioden er afsluttet. Bonussens størrelse bliver evalueret af Scenits bestyrelse hver sæson.

Vi håber på, at den nye bonusordning kan styrke teatrenes egen markedsføring. Tanken er naturligvis også at styrke teaterbilletter.dk ved at gøre det attraktivt for jer at sætte alle jeres billetter til salg på den fælles platform.

Se mere om kundegebyrer her: http://www.scenit.dk/ikke-kategoriseret/kundegebyr-paa-teaterbilletter-dk-fra-25-april

2
feb

Statistik for januar 2018

Kære teatre og producenter

Det går stadig godt med billetsalget. Så her er endnu en god billetstatistik for sæson 2017/18. Statistikken er beregnet fra salgsstart den 25. april 2017 til udgangen af januar måned.

Billetsalget i januar måned har været virkelig flot. Den pludselige stigning i salget af rabatbilletter til børn og unge handler nok meget om efterregistrering af rabatsalget fra jul, men det ændrer jo ikke på, at sæsonen samlet set tegner rigtigt godt.

Klik her for Salgsstatistik 01-02-2018