Tidsplan for Sæsonoprettelse 2018-19

TIDSPLAN SÆSONOPRETTELSE 2018/19

Hermed endelig produktionsplan for sæsonoprettelse 2018/19 – i forhold til fælles sæsonkatalog og forestillinger i salg. Sæsonlancering er i uge 17.

Sæsonkataloget vil have samme omfang og format som i sæson 17/18. Der vil blive harmoniserede katalogskabeloner for både Scenit- og BilletBilletteatre, så det giver et bedre helhedsindtryk.

I lighed med sidste år vil alle arbejde med et Tereba-print-modul, så hver enkelt arrangør har mulighed for at justere/skrive til/se indholdet af hver enkelt skabelon, der skal med i kataloget. Det vil forhåbentlig give større overskuelighed og formindske korrekturgangene.

Vi glæder os til samarbejdet, og print venligst nedenstående datoer ind på nethinden og print til opslagstavlen.

Deadlines vedr. sæsonkataloget 18/19:

Mandag
5. februar
Info til sidefordeling indtastet i Tereba.

Både produktion og arrangement skal oprettes. Men de behøver ikke være færdige. Produktionen skal aktiveres før, man kan oprette arrangement.

Vi bruger ”spillested (salsstørrelse)” og ”antal opførelser” til at fordele katalogplads. VIGTIGT:
Produktioner oprettes af den, der har ejerskabet til forestillingen. Arrangementet oprettes af den, der har formidlingstilskuddet til arrangementet. Hvis man ikke ønsker sit repertoire offentliggjort på scenen.dk og scenen.dk/produktionssiden, så sæt udgivelsesdato til 25. april. Dette gøres under stamdata i både ’produktion’ og ’arrangement’

Onsdag
14.
februar
Sidefordeling meldes ud til producenter og teatre.

Siderne fordeles hovedsageligt efter spillested.

Vi sender sideskabeloner med, så man som spillested kan vælge hvordan man ønsker at præsentere forestillingerne.

Fredag
16. februar
Tilbagemelding på valg af skabelon til Søren hos Scenit på sv@scenit.dk

I lighed med sidste år benyttes et Tereba-print-modul, som den ansvarlige arrangør udfylder, når der er valgt skabelon, og når vi har tilknyttet skabelonen til din forestilling. En del data bliver trukket fra arrangementet, men du vil have mulighed for at redigere i de fleste felter.

Fredag
9. marts
Arrangementer er færdigoprettet i Tereba og distribueret.

Alle Tereba-print-skabeloner er udfyldt med al info og fotos oploadet.

  • Data sendes til grafikere til opsætning.
  • Data sendes til Billetten til oprettelse af onlinesalg.
  • BilletBillet opretter til egne teatre.
12.-22. marts Korrekturperiode.
Der er som udgangspunkt 1 korrekturgang.
Uge 17 Sæson lancering. Onlinesalget starter. FK-Distribution omdeler kataloget.
Kataloget kommer fra trykkeriet. Det distribueres til teatrene fra d. 25. april
Søndag
29. april
Politiken distribuerer kataloget til alle deres søndagsabonnenter øst for Storebælt

 

Tilføj en kommentar

You must be logged in to post a comment.