I august 2017 stod Scenit sammen med TIO, SceNet, Danske Dramatikere og en række andre brancheorganisationer bag et meget vellykket debatarrangement på Kulturmødet på Mors. Hensigten med dette var, at vi ville fortælle den gode historie om scenekunsten, fremvise vores fællesskab i branchen og sætte dagsordenen for det, som vi gerne vil debattere.

Debatarrangementet var bygget op omkring 5 cases, som hver repræsenterede en succeshistorie med det formål at lægge op til debat. De 5 cases blev debatteret med et politikerpanel, der bl.a. bestod af fhv. Kulturminister Marianne Jelved og formand for Folketingets Kulturudvalg Orla Hav. De kunne stille spørgsmål til et hold af fagligt dygtige branchefolk, og arrangementet fik en god modtagelse fra publikum såvel som politikere.Til Kulturmødet på Mors d.23-25. august 2018 gentager vi succesen, og vi vil endnu engang give publikum indblik i vores verden og skabe dialog mellem teaterbranchen og politikerne.

24. januar 2018 mødtes en række repræsentanter fra en stribe brancheorganisationer til et møde. Her blev det besluttet, at vores deltagelse i Kulturmødet til sommer skal følge samme struktur som sidst. Vi ønsker gennem cases endnu engang at fortælle gode historier, der skal danne grundlag for en kulturpolitisk debat.Vi vil opfordre andre organisationer til at støtte op om deltagelsen i Kulturmødet, komme med input til relevante cases, som og ikke mindst støtte op om deltagelsen i Kulturmødet økonomisk. Nu har vi muligheden for at stå stærkere som branche.

Tilstede ved branchemødet d. 24 januar var:
TIO, Danske Dramatikere, Udviklingsplatformen for scenekunst, Danmarks Teaterforeninger, Foreningen af Danske Sceneinstruktører, Danske Scenografer, Teatercentrum og Scenit. Desuden støtter SceNet og BilletBillet op.

Der planlægges et nyt branchemøde efter påske, hvor Kulturministerens udspil til reform af scenekunstområdet drøftes.

Styregruppen for Kulturmødet Mors 2018
Johanne Prahl (Scenit), Gitte Skytte (SceNet), Jakob Højgaard Jørgensen (TIO), Anders Busk (Danske Dramatikere) og Egil Bjørnsen (Udviklingsplatformen for scenekunst).

Tilføj en kommentar

You must be logged in to post a comment.