De seneste sæsoner er salget af rabatbilletter både til børn og voksne gået over al forventning, og det er der al mulig grund til at glæde sig over. Der er dog lige den malurt i bægeret at vi hvert år, når sæsonen er ved at være slut, må konstatere at det samlede formidlingstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen ikke dækker behovet for refundering af de ydede rabatter.

Vi har derfor sammen med følgegruppen set på, hvordan vi kan justere rabatsatserne, så vi får den bedst mulige dækning. Vi har beslutte at sætte rabatsatsen for Teaterrabat-billetter ned fra 60 kr. til 50 kr. inkl. moms. Dette sker for sæson 18/19 og fremefter. Rabatsatsen for teaterrabat for alle forestillinger, som er tilknyttet sæson 17-18, er altså stadig 60 kr.

Vurderingen er at teaterrabat er den billettype, som bedst kan tåle en mindre rabatsats. Teaterrabat er fortsat en meget attraktiv ordning, som tilgodeser den klassiske abonnementskunde, som får rabat på alle 3 (eller flere) forestillinger, når han/hun køber 3 (eller flere) på én gang. Ordningen kan også bruges som ”lokkemad” i forhold til at få løssalgskunder til at komme flere gang i teatret inden for samme sæson, fordi man kan optjene retten til teaterrabat ved at købe løssalg to gange. Alt dette kan kun lade sig gøre, hvis kunden køber på teaterbilletter.dk og dermed ”genkendes” i systemet fra gang til gang.

Rabatsatserne for sæson 18-19 ser således ud:
Obligatoriske rabatter:

  • Teaterrabat = løssalgspris minus 50 kr.
  • Børn/unge-rabat (under 25 år) = løssalgspris minus 70 kr.
  • Voksengruppe (min. 10 pers.) = løssalgspris minus 40 kr.

Valgfrie rabatter:

  • Studerende over 25 år (med studiekort) = løssalgspris minus 50 kr.
  • Ung gruppe (min. 6 børn/unge under 25 år) = fast pris på 40 kr.

Husk: ved D-billetter med en løssalgspris fra kr. 80 – 124,50 gælder lavt tilskud, og alle rabattyper er = løssalgspris minus 40 kr.  Tilskuddet er for alle rabattyper undtagen ung gruppe = rabatsatsen minus moms.

Læs mere om rabatter og tilskud på http://www.scenit.dk/formidlingshaandbogen-2018-2019#undefined3 

Tilføj en kommentar

You must be logged in to post a comment.