Torsdag d. 11. januar 2018 holdt Scenit og BilletBillet et seminar om strategi med gode og spændende input til, hvilke overvejelser man bør have, når der skal arbejdes strategisk med forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen.

Til seminaret var Christian Have tovholderen med styr på både oplægsholdere, spørgsmål og tidsplanen. Her får I en kort gennemgang af de vigtigste pointer på seminaret.

Teaterbilletter.dk
Strategiseminariet lagde ud med Johanne Prahl (Scenit), Nicolaj Hyltén-Cavallius (BilletBillet) og Kit Blædels (Teaterbilletter) fremlægning af Teaterbilletters strategi og vision om: ”At gøre teater ”top of mind” i valg af underholdning/oplevelser for alle og at øge bevidstheden om, at teater danner og beriger mennesker.” Derudover blev teatrenes samarbejde fremhævet og det faktum, at vores fællesskab er en vigtig styrke.

  • Vi har publikum tilfælles
  • Vi har scenekunsten tilfælles
  • Vi har en rabatstruktur tilfælles
  • Vi elsker alle teater

2 cases fra museumsverdenen
Jane Sandberg (Enigma) og Astrid La Cour (Frederiksberg Museerne) delte ud af deres erfaring med brug af strategisk forretningsudvikling i museumsverdenen. Jane Sandberg påpegede bl.a., at kommunikation i den sammenhæng er vigtigt. Det sprog vi benytter skal være forståeligt for politikerne fx at de skal investere i teater (fordi det er vigtigt for samfundet) fremfor at give støtte til teater (det er ikke synd for teaterbranchen).

Både Jane Sandberg og Astrid La Cour er tilhængere af, at der bør tænkes ud af boksen. Astrid La Cour pegede på fx samarbejde med utraditionelle grupper som en måde at blive relevant og uundværlig fx her har der været afholdt modeshow i Cisternerne og et andet museum har stillet et lokale til rådighed for psykisk sårbare uden for åbningstid.

Museumsverdenens råd til teaterbranchen:
Brug benspænd, og lad jer inspirere fra andre brancher, institutioner og virksomheder. Hvem kan vi spejle os i og lære af?

2 cases fra teaterverdenen
Morten Hesseldahl (Det Kgl. Teater) og Henrik Køhler (Teatercentrum) var enige i, at de tre hv-spørgsmål; hvad/hvorfor/hvordan vil I forandre? er væsentlige at få formuleret, inden man kaster sig ud i strategisk forretningsudvikling. Morten Hesseldahl påpegede, at kunstnerisk udfoldelse trives i faste rammer, så det er ikke der, de strukturelle ændringer udspringer fra. Det understøttede Henrik Køhler ved at fremhæve, at strategi skal komme nedefra. Det er vigtigt, at medarbejderne er involveret, da forandringer skal tænkes som et fælles projekt.

Scenit og BilletBillet holdt dette seminar for at præsentere teaterbilletter.dk samarbejdets fælles strategi. Se hele strategien her.

Tilføj en kommentar

You must be logged in to post a comment.