Scenit har i fællesskab med 66 storkøbenhavnske teatre skrevet en pressemeddelelse, som udtrykker den fælles bekymring over Kulturminister Mette Bocks scenekunstreformudspil.

Teaterbilletter til børn og unge bliver op til 47 % dyrere

Kulturminister Mette Bock har lanceret sit udspil til en reform af scenekunstområdet. Der er milde gaver til 4 udvalgte teatre i reformen, men pengene til de få udvalgte tages fra det tilskud, som især bruges til at gøre billetter til børn og unge billigere. Bare på Storkøbenhavns små og mellemstore teatre rammes over 200.000 børn og unge af prisstigninger på op til 47 %. 

Økonomien

Tilskuddet til, at teatrene kan udbyde rabatbilletter til særlige grupper, er en væsentlig del af teatrenes økonomi. Især børneteatrene er helt afhængige af at kunne tilbyde billetter med rabat til børn og unge. Den allerstørste målgruppe er skoler og børneinstitutioner, som årligt køber 140.000 børn/unge billetter bare i Storkøbenhavn. Dertil kommer rabatbilletter til børn og unge, som går i teatret med forældre eller bedsteforældre – eller på eget initiativ.  

De små og mellemstore teatre i Storkøbenhavn har fælles rabatstruktur, hvor en stor del af tilskuddet øremærkes til børn/unge billetter. Med tilskuddet i ryggen kan teatrene tilbyde skoler og børnehaver billetter helt ned til 40 kr. pr. stk. Det er en konsekvens af skoler og børnehavers meget begrænsede budgetter til at betale for kulturoplevelser. Kulturministeren bebuder en besparelse på tilskuddet til børn og unge på 15 kr. pr. billet med det argument, at teatrene kan lægge det manglende tilskud oven på billetprisen. Dette kommer til at betyde en prisstigning på 47 % for billetter til skoler og børnehaver, når momsen er lagt oven i.

Teateroplevelser til børn og unge er vigtige

Tænketanken Mandag Morgen har netop udsendt en analyse, som viser at 80 % af danskerne mener, at kunst og kulturoplevelser i barndommen bidrager til at understøtte børns faglige læring. Det oplever teatrene hver eneste dag i mødet med børn og unge. Stephan Pollner fra Teater Vestvolden siger: ”Litteraturen kan man låne gratis på bibliotekerne og mange museer tilbyder gratis adgang til skoler og børnehaver.  Scenekunsten skal opleves ”live” på teatrene og det koster altså lønninger og husleje, så tilskuddet er med til at gøre den oplevelse tilgængelig for flere – og er med til at gøre teateroplevelser til en del af vores fælles kulturarv.”

Teaterleder på Zangenbergs Teater Thea Kulavig supplerer: ”At gøre en indsats for at få flere børn og unge i teatret, er den bedste måde at videregive kulturen på. Det er vores fremtidige generationer og gennem skoler og institutioner får børn fra alle samfundslag mulighed for at få fælles kulturoplevelser. Her er formidlingstilskuddet et af de vigtigste redskaber, vi har for at udbrede scenekunsten blandt børn og unge, så deres adgang til teater ikke i så høj grad afhænger af størrelsen af forældrenes pengepung”.

Fremtiden

Børneteatrene frygter for konsekvenserne af det reducerede tilskud og om skoler og børnehaver bliver ved med at have råd til at tage børn og unge med i teatret. ”Det handler allermest om gruppebilletter til skoler og børnehaver, som skal mange af sted på en gang”, forklarer teaterleder for Ishøj teater Allan Grynnerup, og han fortsætter: ”I det samarbejde om rabatter, som vi har i Storkøbenhavn, holder vi billetprisen til skoler og børnehaver på 40 kr. pr. barn. Vi ved at selv med så lav billetpris er det svært for skoler og børnehaver at få råd til billetterne. Det kan jo være op til 100 børn ad gangen, som skal af sted. Så spørgsmålet er jo om skoler og børnehaver skærer halvdelen af deres teaterbesøg væk og f.eks. kun giver børnene en teateroplevelse hver andet år.

Faktaboks:

 • Formidlingsordningen er støtte til at nedbringe professionelle teatres billetpriser, så det gøres muligt for teatrene at give rabat til børn og unge (høj sats) og voksne (lav sats).
 • Kulturminister Mette Bock har fremlagt et udspil til reform af scenekunstområdet, der beskærer Formidlingsordningen med 18 %, når reformen er fuldt indfaset i 2023.
 • Kulturministeren vil kun reducere tilskuddet til de producerende teatre og friholde de lokale teaterforeninger, som ofte har et ældre publikum.
 • De producerende teatre sælger på årsbasis 430.000 billetter specifikt til børn og unge med tilskud og 365.000 billetter med andre rabatformer. (Tal fra sæson 17/18)
 • Der gives høj tilskudssats til børn og unge under 25 år, og der gives lav sats til alle øvrige rabatformer, som teatrene selv kan bestemme over.
 • Der er ca. 90 små og mellemstore teatre og teaterkompagnier i det storkøbenhavnske rabatsamarbejde i regi af den selvejende institution Scenit.

For yderligere information om rabat-samarbejdet og konsekvenser af scenekunstreformen kontakt: Johanne Prahl på 22 86 09 31 (direktør for den selvejende institution Scenit)

Bag pressemeddelelsen står:

 • Den selvejende institution Scenit
 • Teater Next
 • Satirekollektivet FLÆS
 • Teater Kapellet
 • Det Lille Teater & Marionet Teatret
 • Frøken Fracasos Kompagni
 • Teatret Zeppelin
 • Teater Grob
 • Gazart
 • Anemonen
 • Teater Lille Hest
 • Sydhavn Teater
 • Dansk Teater Produktion v/Sigurd Barrett
 • Kitt Johnson X-act
 • House of International Theater
 • Ishøj Teater
 • Teatret Fair Play
 • Teatret Fyr og Flammen
 • Teater GLIMT
 • Det Lille Verdens Teater
 • Teater Får302
 • Landsteatret
 • Grønnegårdsteatret
 • Teater Levende Fortællinger
 • MÆRKVÆRK
 • Dansehallerne
 • Sort/Hvid
 • Freestyle Phanatix
 • Why Not Theatre Company
 • Mungo Park
 • Teatret ved Sorte Hest
 • Glad Teater
 • Meridiano Teatret
 • TeaterTasken & Parkteatret
 • Passepartout Theatre Production
 • Teatret st. tv.
 • Performanceteatret Liminal
 • Teatret Riddersalen
 • Egnsteatret Undergrunden
 • Dansk Danseteater
 • Asterions Hus
 • Teaterøen
 • Sceneprojekt
 • Scene42
 • Teater HILS DIN MOR
 • Teateriet Apropos
 • Zangenbergs Teater
 • Teater Vestvolden
 • Aaben Dans
 • Teater V
 • Teatergrad
 • DanskDansk
 • Det Olske Orkester
 • Teater Hund & Co
 • Selene Muñoz Dance Company
 • Next Door Project
 • ZeBu
 • Dadadans
 • Det Flydende Teater
 • Uppercut Danseteater
 • Teater Fortællekunsten
 • Livingstones Kabinet
 • Teater Guld
 • Louise Schouw Teater
 • Husets Teater
 • That Theatre Company
 • London Toast Theatre

Tilføj en kommentar

You must be logged in to post a comment.