Så skete det. I sidste uge indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om scenekunstreformen. Vi har fra Scenits side kæmpet hårdt for at aftalen ikke skulle forringe formidlingsordningen, men desværre med begrænset held. Reformens resultat er, at hovedparterne af den permanente støtte til 3 regionale teatre skal finansieres via en reduktion af formidlingsordningen.

Det betyder at:

  • Formidlingsordningen reduceres med i alt kr.9 mio., når reformen er fuldt indfaset 2023.
  • Det er formidlingstilskuddet til rabatbilletter til voksne, som reduceres med ca. 40%, når reformen er fuldt indfaset.
  • Reduktionen rammer ikke formidlingstilskuddet til børn og unge billetter samt pulje 3 (teaterforeninger og kulturhuse).

Det samlede formidlingstilskud beskæres med kr. 6 mio. allerede i 2020. Beløbet stiger til kr. 6,5 mio. i 2021, til kr. 7,5 mio. i 2022 og til kr. 9 mio. i 2023.

Hvad gør vi nu?

Scenit vil kæmpe hårdt for at bevare samarbejdet og rabatmulighederne for voksne. Vi skal i samarbejde med følgegruppen lægge hovederne i blød for, hvordan vi kan fortsætte og udvikle rabatordningerne for voksne.

Til dialogmødet i maj vil vi drøfte, hvad der skal se fremadrettet. Alle er velkomne til at komme med input til mødet, om hvordan vi får enderne til at mødes.

Dato og sted for dialogmødet meldes ud i april.

Hvis I har spørgsmål, så er I altid velkomne til at kontakte os.

Tilføj en kommentar

You must be logged in to post a comment.