Tereba / Scenen.dk

18
jan

TEREBA-KURSUS 31. JANUAR

Scenit afholder Tereba kursus torsdag d. 31. januar fra kl. 10:00 – 13:00
Sted: Teaterbilletter, Frederiksborggade 15, 2 sal

Kurset henvender sig til de arrangører der skal på CPH Stage i maj og de arrangører der skal oprette arrangementer til kommende sæson.

Der vil være en gennemgang af arrangementsoprettelse, redigering i annoncemodul og gennemgang af rabat og tilskud i teaterbilletter-samarbejdet.

I forbindelse med kurset byder vi på kaffe/te og sandwich. I er naturligvis meget velkomne til at medbringe egne bærbare computere, så I kan begynde oprettelser til den kommende sæson i løbet af formiddagen.

Se hele kursus-invitationen her.

21
nov

TILMELDING TIL FORMIDLINGSTILSKUD 2019-2020

Deadline for den årlige tilmelding til Scenit/Teaterbilletter-samarbejdet nærmer sig. Og der er mange fordele ved at være med i billetsalgs-/rabat-/markedsførings- og administrationssamarbejdet.

Den ansøgning, som vi kalder TILFO, er en fælles ansøgning om formidlingstilskud hos Kulturstyrelsen. Fordelen ved fælles ansøgning er for det første, at man selv slipper for ansøgningsproceduren og for hele afrapporteringen til Kulturstyrelsen. For det andet er alle de teatre, der ansøger som regnskabsteatre med i den solidariske pulje, således at de teatre som har brug for yderligere tilskud til rabatbilletter kan få fra de teatre, der ikke får brugt hele deres pulje. Budgetteatre får en à conto bevilling og skal afregnes særskilt.
Alle tilslutter sig samtidig rabatsamarbejdet, hvor vi har ensartede rabatter og giver rabat på tværs til kunder, der køber til 3 forestillinger eller flere i løbet af sæsonen. Det er også basis for den fælles markedsføring med det store sæsonkatalog og de opfølgende teaterguides, som vi udgiver for at ramme de lavfrekvente teatergængere bedre og for at give forestillinger, der kommer til i løbet af sæsonen synlighed.

LINK TIL TILFO – deadline torsdag den 13. december 2018 kl. 23.59.

Hvis man ikke ansøger om formidlingstilskud via den fælles ansøgning, kan man blive associeret til ordningen. Vi kalder det splitteater/associeret teater, fordi det også kan handle om at samle alt sit billetsalg et sted uanset om alle produktioner er blevet godkendt til formidlingstilskud. Splitteatre kan også være gæstespillende producenter.
Endelig står vi selvfølgelig også til rådighed for vejledning og sparring ang. billetsalg, myndighedskontakt, Tereba-support osv.

De gyldne regler for Scenit-samarbejdet:

I Tereba:
• Opret alle produktioner og arrangementer i Tereba (så kommer de også på scenen.dk og i scenekunstarkiv.dk)
Vær opmærksom på en mindre ændring i rabatsatserne. Fra sæson 18/19 justeres rabatsatsen for teaterrabat-billetter til 50 kr. Prisen for en teaterrabatbillet skal fremover være løssalgspris minus 50 kr. Dette udløser et tilskud på 40 kr., altså 50 kr. minus moms. De øvrige rabatsatser er uændrede.
• Der er 3 obligatoriske rabatformer: Teaterrabat, børn/unge-rabat og voksen grupperabat.
• Det er valgfrit om man vil tilbyde rabat til studerende over 25 år og om man vil oprette “ung gruppe”, som altid koster 40 kr. pr. billet. “Ung gruppe” kan oprettes på udvalgte aftener og er som udgangspunkt prisgruppe C eller D.

I forhold til bekendtgørelsen:
• Forestillingen skal være godkendt til formidlingsordningen. Hvis teatret får statslig eller kommunal støtte, er alle forestillinger pr. automatik godkendt.
• Den absolut laveste billetpris (D-kategori) er 80 kr. og den laveste pris med rabat er 40 kr. Laveste pris i C-kategorien er 125 kr. Se DETTE LINK ang. rabatter og prisstruktur.
• Der må ikke sælges ungdomsbilletter til personer over 25 år – heller ikke studerende. De skal tælles med i voksensalget.
• Løssalg er vigtigt og skal tælles med i billetindberetningen – uanset gennem hvilken kanal billetterne er solgt.

Support og nyheder:
• Information om deadlines, markedsføring, ny udvikling og nye procedurer samt den månedlige statistik kommer via Scenit-nyt.
• Husk at have en central kontaktperson som modtager af Scenit-nyt – og send det videre, hvis det er relevant for en anden på teatret.

Endelig – HUSK – at tjekke aftalevilkår i forhold til billetsalg, hvis du selv er arrangør på lejede scener. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Hvis du er i tvivl, så tjek formidlingshåndbogen på DETTE LINK eller ring til os på 35 24 01 00.

6
nov

LET, GRØN OG ONLINE

Scenit har mange samarbejdspartnere, og vi leverer data fra Tereba til scenekunstbranchen. Nu kommer der endnu en farve på paletten. Scenit har indgået et nyt og spændende samarbejde med Danmarks Teaterforeninger. Vi har glædet os til at bringe denne nyhed, og Den Grønne Brochure Online er allerede nu klar til besøg.

Den Grønne Brochure Online erstatter Danmarks Teaterforeningers trykte brochure Den Grønne Turneteaterbrochure. Formålet med en ny online udgave er, at det skal være lettere for producenterne at markedsføre sig over for teaterforeningerne – og for teaterforeningerne at orientere sig i det aktuelle udbud af turnéproduktioner. Producenterne får med Den Grønne Brochure Online et altid opdateret udstillingsvindue, hvor teaterforeninger kan blive inspireret til den kommende sæson og hente oplysninger om formidlingsgodkendte turnéproduktioner i salg.

Teaterproducenterne skal blot indtaste deres produktionsoplysninger i Tereba, som de plejer. Vi sørger for, at oplysningerne i Tereba videresendes til Den Grønne Brochure Online. Derfor er det vigtigt, at din produktion er opdateret, og Tereba altid indeholder korrekte oplysninger. Husk særligt journalnummer, scenetekniske krav, salgspriser og kontaktoplysninger, så teaterforeningerne nemt kan kontakte jer.

Et overblik over de 4 sider

Tereba er grundsten for en række platforme, som henvender sig til forskellige målgrupper.

 • Scenen.dk – er en scenekunstplatform, hvor publikum kan se alle forestillinger i salg.
 • Scenen.dk/produktionssiden – indeholder alle produktioner i salg, henvendt til arrangører og spillesteder.
 • Den Røde Brochure Online– indeholder alle refusionsgodkendte turnéproduktioner, særlig henvendt til kommunale institutioner fx skoler og biblioteker.
 • Den Grønne Brochure Online – alle turnéproduktioner, som er godkendt til formidlingstilskud og andre støtteordninger. Siden er særlig henvendt til teaterforeninger og andre arrangører af turnéteater.

Vi ses i Kolding!

Scenit deltager i Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar d.16-18 november 2018. Kig forbi vores stand, hvis I ønsker at se (nogle af) ansigterne bag Tereba, har spørgsmål eller bare lige vil sige hej.

2
maj

Scenit og persondata

D.25. maj 2018 træder Persondataforordningen i kraft, og derfor ønsker vi at gøre jer opmærksomme på, hvordan Scenit håndterer den nye persondatalov i Tereba-sammenhæng. Tereba indeholder primært virksomhedsoplysninger og meget lidt persondata. Det er vigtigt, at I er klar over, hvordan rollefordelingen er (hvem er databehandler og hvem er dataansvarlig) og hvor I støder på persondata i Tereba.

Persondata i Tereba

I Tereba findes persondata kategoriseret som ”almindelige personoplysninger”. De persondata er:

 • i produktionen under ”Kreditering”, hvor I indtaster fulde navn på skuespillere, scenografer m.fl.
 • i produktionen under ”Foto”. Hvis et arrangementsfoto tydeligt viser en genkendelig person, så betragtes det som persondata.
 • i jeres Tereba-profils “Stamdata”, hvor I oplyser fulde navn på kunstnerisk ledelse, administrativ ledelse og kontaktperson.
 • og under “Kontakt”

Teatret/producenten er dataansvarlig

I følge persondataloven er teatret/producenten dataansvarlig. Det betyder, at du har det fulde ansvar for al data, som du indtaster i din Terebaprofil. Ansvaret indebærer, at du indtaster korrekte oplysninger og løbende opdaterer din Terebaprofil. Som dataansvarlig skal du være særlig opmærksom på ”de almindelige personoplysninger”. Vi anbefaler, at du indgår et skriftligt samtykke, inden du indtaster vedkommendes fulde navn eller benytter et genkendeligt foto i Tereba. Scenit skal ikke have samtykket. Det er et mellemliggende mellem teatret/producenten og jeres ansatte.

Scenit er databehandler

Rollen som databehandler tilkommer Scenit, der står bag databasen Tereba. Scenits opgave er at opbevare, beskytte og behandle data korrekt og i overensstemmelse med den nye persondatalov. Derudover har Scenit ansvaret for at informere jer om, hvad data bruges til og hvilket formål data tjener.

Formålet med de data du indtaster i Tereba er:

 • at synliggøre forestillinger i salg
 • formidle aktuel scenekunst til publikum
 • dokumentere og indsamle historiske data om professionel scenekunst i Danmark.

Scenit har fået til opgave af Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen at drive scenekunstportalen scenen.dk og indsamle data til scenekunststatistikken. Derudover videregiver Scenit data til vores faste datamodtagerne, der hjælper os med at opnå formålet med data.

Se Terebas faste databehandlere og datamodtagere her

Vi er i fuld gang med at udforme en databehandleraftale, hvor producenter/teatre skal godkende, at Scenit må behandle og opbevare deres data i Tereba i overensstemmelse med den nye persondatalov. Nærmere information om databehandleraftalen og proceduren for denne kommer ud til jer senere i maj.

18
apr

Ny titel til forestillingen?

Scenit og dermed Tereba har fået en henstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen om at sikre, at alle teaterproducenter er opmærksomme på, at den originale titel på en forestilling/produktion altid fremgår af scenen.dk/produktionssiden.

Chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen Marc Schynol udtaler:

Vi må i forbindelse med ansøgninger om formidlingstilskud og børneteaterrefusion bruge alt for meget tid på at verificere, hvorvidt produktioner er godkendt til formidlings- eller refusionsordningen. Dette skyldes, at vi desværre ret ofte ser, at forestillingens titel er ændret i forhold til den titel, som forestillingen havde da den enten fik projektstøtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst eller den blev godkendt som enkeltforestilling til formidlingsordningen eller under refusionsordningen. Hvis vi ikke kan identificere forestillingen (titlen) som godkendt, er der risiko for at der ikke bevilges formidlingstilskud til producenten eller at der gives afslag på refusion. Vi vil derfor fremadrettet i vores tilsagns- og godkendelsesbreve skrive, at ændringer af produktionens titel skal meddeles til Slots- og Kulturstyrelsen.”

Produktionens titel og journalnummer for tilsagn eller godkendelse skal ”følges ad”. Det vil sige at den titel, som forestillingen havde i forbindelse med ansøgning om projektstøtte eller formidlings- eller refusionsgodkendelse betragtes som originaltitlen.

Hvis I som teaterproducenter vælger at ændre en produktions titel, så skal I indsætte originaltitlen i feltet ”Produktionens originaltitel” under stamdata i Tereba. Dermed kan man søge på originaltitlen på scenen.dk og scenen.dk/produktionssiden. Dette er vigtigt både for Slots- og Kulturstyrelsen og for teaterforeninger, kommuner, skoler og institutioner og andre, som skal afrapportere brug af formidlings- eller refusionstilskud til myndighederne.

PS. Tak til Teater FreezeProductions, som vi har brugt som eksempel.

 

5
okt

Terebakurser

Torsdag den 26. oktober og torsdag den 9. november holder vi Tereba-kurser hos BilletBillet/Teaterbilletter i deres mødelokale på:

Frederiksborggade 15, 2 sal – lige ved Nørreport Station.

Kurset vil finde sted i tidsrummet 10.00-13.30 og være en generel gennemgang af produktionsoprettelser i Tereba med særlig fokus på det kommende teaterseminar i Odense i november.

Derudover vil kurset omfatte en kort introduktion til Terebas datafeeds og Scenen.dk´s produktions-side.

I forbindelse med kurset byder vi på både kaffe og en sandwich.
I er naturligvis meget velkomne til at medbringe egne bærbare computere, så I kan begynde oprettelser til den kommende sæson i løbet af formiddagen.

Har I idéer til nye og bedre funktioner i Tereba, vil vi ligeledes meget gerne høre om dem.

Tilmelding med den ønskede dato sendes senest den 20. oktober til Knirke på kc@scenit.dk

25
sep

Tereba-feed til scenekunststatistikken

Vi har arbejdet på sagen længe og er nu omsider klar til at levere Tereba-data til scenekunststatistikken for sæson 17/18. I skal altså indberette sæson 16/17 som I plejer, når spørgeskemaet kommer fra Danmarks Statistik her i efteråret.

Tereba-data handler i første omgang om populationen. Altså hvem er de professionelle teaterproducenter, som skal indberette til statistikken. I Tereba er der ret godt styr på alle, som får støtte til drift og produktioner eller som er godkendt til Formidlings- eller Refusionsordningerne. Slots- og Kulturstyrelsen er gode til at minde om at man skal indtaste, og I er gode til at følge op på det. Vi gør en stor indsats for at få alle de professionelle producenter, som ikke har fået støtte eller godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til også at indtaste i Tereba.

I anden omgang handler det om aktivitetsniveau. Hvor mange produktioner, hvor mange spilledage, hvor stor er salen? Det er data som I alle lægger i Tereba, når billetter sættes i salg. Dermed er der styr på jeres egne produktioner og tilhørende spilleperioder. Men – HUSK – i statistik-sammenhæng er det producenten, som skal indberette alle aktiviteter og billettal for produktionerne Derfor kan det være en god ide at bruge ”push”-funktionen i Tereba, når I sælger en turnéforestilling til andre. Så har I hjulpet jeres lokale arrangør godt på vej til at få registreret spilleperioden. Efterfølgende kan vi koble data fra den lokale arrangør tilbage til producenten.

Endelig handler det naturligvis også om billettal. Alle de producenter, som har formidlingstilskud via Scenit, har den seneste sæson været prøvekaniner for billetdata fra Billetten til Tereba. I har efter hver spilleperiode fået en automatisk e-mail fra Tereba med salgstallene fra Billetten og mulighed for at tilføje løssalg og fribilletter fra andre kanaler. Disse tal skal vi bruge til indberetningen til Slots- og Kulturstyrelsen, og fremover vil det være disse billettal, som sendes videre til Danmarks Statistik.

Se også pressemeddelelsen om den nye aftale her.

10
dec

Tilfo hvaffornoget?

Deadline for den årlige tilmelding til Scenit/Teaterbilletter-samarbejdet nærmer sig. Og der er mange fordele ved at være med i billetsalgs-/rabat-/markedsførings- og administrationssamarbejdet.

Den ansøgning, som vi kalder TILFO, er en fælles ansøgning om formidlingstilskud hos Kulturstyrelsen. Fordelen ved fælles ansøgning er for det første, at man selv slipper for ansøgningsproceduren og for hele afrapporteringen til Kulturstyrelsen. For det andet er alle de teatre, der ansøger som regnskabsteatre med i den solidariske pulje, således at de teatre som har brug for yderligere tilskud til rabatbilletter kan få fra de teatre, der ikke får brugt hele deres pulje. Budgetteatre får en à conto bevilling og skal afregnes særskilt.
Alle tilslutter sig samtidig rabatsamarbejdet, hvor vi har ensartede rabatter og giver rabat på tværs til dem, der køber til 3 forestillinger eller mere. Det er også basis for den fælles markedsføring med det store sæsonkatalog og de opfølgende halvårskalendere, som er sat i søen fra sæson 15/16 for at ramme de lavfrekvente teatergængere bedre og for at give forestillinger, der kommer til i løbet af sæsonen synlighed.

LINK TIL TILFO – deadline tirsdag den 15. december 2015 kl. 23.59.

Hvis man ikke ansøger om formidlingstilskud via den fælles ansøgning, kan man blive associeret til ordningen. Vi kalder det splitteater, fordi det også kan handle om at samle alt sit billetsalg et sted uanset om alle produktioner er blevet godkendt til formidlingstilskud. Splitteatre kan også være gæstespillende producenter.
Endelig står vi selvfølgelig også til rådighed for vejledning og sparring ang. billetsalg, myndighedskontakt, Tereba-support osv.

De gyldne regler for Scenit-samarbejdet:

I Tereba:
• Opret alle produktioner og arrangementer i Tereba (så kommer de også på scenen.dk og i scenekunstarkiv.dk)
• Opret også dine produktioner og arrangementer i Tereba, hvis de ikke skal i salg via teaterbilletter.dk – så skriver man ”1” i ”Billetter i salg Teaterbilletter.dk”-feltet.

I forhold til bekendtgørelsen:
• Forestillingen skal være godkendt til formidlingsordningen. Hvis teatret får statslig eller kommunal støtte, er alle forestillinger pr. automatik godkendt.
• Den absolut laveste billetpris (D-kategori) er 80 kr. og den laveste pris med rabat er 40 kr. Laveste pris i C-kategorien er 125 kr. Se DETTE LINK ang. rabatter og prisstruktur.
• Der må ikke sælges ungdomsbilletter til personer over 25 år – heller ikke studerende. De skal tælles med i voksensalget.
• Løssalg er vigtigt og skal tælles med i billetindberetningen – uanset gennem hvilken kanal billetterne er solgt.

Support og nyheder:
• Information om deadlines, markedsføring, ny udvikling og nye procedurer samt den månedlige statistik kommer via Scenit-nyt.
• Husk at have en central kontaktperson som modtager af Scenit-nyt – og send det videre, hvis det er relevant for en anden på teatret.

Hvis du er i tvivl, så tjek formidlingshåndbogen på DETTE LINK eller ring til os på 35 24 01 00.

7
dec

Ny procedure vedr. opdateringer af forestillinger

Kære producenter. Det er med glæde, at vi kan annoncere, at fra og med onsdag d. 9. dec. 2015 er der nye procedurer vedr. opdateringer og ændringer af forestillinger i salg. Hurrraaaa, det vil blive lettere at foretage ændringer af forestillinger i salg.

Alle ændringer skal – som tidligere – foretages i Tereba. Det nye er, at Billetten A/S har etableret en såkaldt feed-reader, der automatisk én gang i timen (fra kl. 9.00 til kl. 20.00) fodrer alle data fra Tereba til salgsitet teaterbilletter.dk og til Billetten.
Når ændringen/tilføjelsen/sletningen er foretaget, vil den ansvarlige arrangør for arrangementet i Tereba få en notifikation via mail fra programmet Active Collab Webbook (kaldet AC). Det er stadig Billetten, der praktisk håndterer ændringerne.
Alt dette betyder, at du som arrangør ikke længere skal maile til Billetten for at få foretaget ændringer. Du laver dine ændringer i Tereba, og vil derefter få besked via AC, når ændringen er ekspederet.

DU KONTAKTER DIT PUBLIKUM
Ændringen i proceduren betyder også, at hvis der bliver lavet ændringer i TID og STED, og der er solgt billetter til det pågældende arrangement, så er arrangøren i Tereba ansvarlig for at kontakte disse kunder. Man kan selvfølgelig stadig bede Billetten om at håndtere disse kunder. Hvis man ønsker Billettens kundehåndtering, så kontakt Billetten på info@billetten.dk / 75 54 20 81.

31
aug

Scenit og Teaterbilletter – nye ansigter

Scenit har ikke kun fået nyt navn og logo, men også to nye ansigter på kontoret i sommerens løb.

Knirke Christiansen er ansat som Tereba support og administrator. Hun kommer fra mange år på Det Kongelige Teater som kontorfuldmægtig i deres Billetcenter. Tidligere har hun været på BilletNet og Arte, og har et bredt kendskab til billetverdenens mange kringelkroge. Hun bliver jeres daglige Tereba Support og administrator bl.a. i forbindelse med administration af formidlingstilskud, og godkendelser af arrangementer. E-mail: kc@scenit.dk

Kit Blædel (cand. mag i Moderne Kultur og tidligere kommunikationschef på Koppel-familiens selskab Cowbell) er blevet ansat som Kommunikationskonsulent for Teaterbilletter med ansvar for kommunikation af Teaterbilletter.dk – website, nyhedsbreve, sociale medier og PR. Hun er ansat 20 timer ugentligt; 10 timer hos Scenit og 10 timer hos BilletBillet – fysisk vil hun være at finde hos Scenit på Nørrebrogade.

Lige nu sidder Kit med hænderne dybt begravet i Teaterbilletters nye hjemmeside.

Kit udsender i løbet af efteråret en specifikation på hvordan hun gerne vil have materiale tilsendt til nyhedsbreve og facebook, indtil da er alle døre åbne: Spam hende med sjove baggrundshistorier, fotos fra prøverummet, nyheder, forslag til konkurrencer og meget mere på kb@scenit.dk / info@teaterbilletter.dk
– I tvivl om noget? Ring til hende tirsdag-onsdag-torsdag på 2244 8215.

Trine, Kenneth og Johanne er også fortsat til at træffe, og vi er alle klar til at besvare spørgsmål om rabatsamarbejde og billetsalg, formidlingstilskud, fælles markedsføring, Tereba, teaterbilletter.dk, scenen.dk, scenekunstarkiv.dk og meget mere.

• Trine: tr@scenit.dk
• Kenneth: kg@scenit.dk
• Johanne: jp@scenit.dk

Se mere om os alle HER