Teaterbilletter.dk

6
sep

Mobil teaterbillet

Så er app’en klar! Teaterbilletters kunder kan nu downloade den helt nye Teaterbilletter-app, der både fungerer til iPhone og Android. I vil derfor opleve på teatrene, at publikum denne sæson viser deres teaterbillet gennem vores app.

App’en fungerer stort set som salgssitet teaterbilletter.dk, hvor kunden kan se alle forestillinger i salg. Kunden kan nemt logge ind med samme log-in (mail og kodeord), og købshistorik og optjent teaterrabat bliver overført fra teaterbilletter.dk til app’en – og omvendt. Derudover kan kunden tilføje sine favoritter ved at trykke ❤ ved forestillingen. App’en er udviklet i et samarbejde med CPH Stage og udformet af Molamil.

Vi hos Scenit og BilletBillet har glædet os meget til at præsentere den færdige app for jer.

Læs mere om Teaterbilletters nye app på Teaterspot.

 

 

14
aug

Statistik for juli 2018

Den varme sommer har heldigvis ikke dæmpet lysten til at købe teaterbilletter, og vi kan offentliggøre endnu en fin salgsstatistik, som dækker billetsalg til forestillinger tilknyttet sæson 18/19 i perioden fra 25. april til og med 31. juli. Det er teaterrabat-billetter, der dominerer forsalget, men der er også en fin stigning i salget af løssalgsbilletter via teaterbilletter.dk.

Se hele salgsstatistikken her.

12
jul

Lad os dele de gode historier

Hos Scenit vil vi gerne dele de gode nyheder om, hvor godt det går med dansk scenekunst. Som I ved, har billetsalget med rabat slået rekord igen i denne sæson. Det går godt på mange fronter, og vi har valgt at fokusere på historien om, at unge går meget i teatret. Netop denne vinkel på det flotte billetsalg mener vi, vil fange pressen interesse. Vi håber, at historien kan skabe noget opmærksomhed omkring scenekunst i Danmark.

Læs hele pressemeddelelsen her

Foto: PR/Hils din mor

4
jul

Statistik med solskins-tal

Hermed en statistik både for hele sæson 2017/18 og for maj-juni salget vedrørende sæson 2018/19. Vi kan med stor glæde meddele jer, at billetsalget går godt. Publikum benytter i højgrad rabatordningen, og forsalget til 2018/19 tyder allerede på, at vi kan se frem til endnu en forrygende sæson.

Læs hele statistikken her

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

25
apr

Sæsonlancering 18/19 på REPUBLIQUE

Kære teatre/producenter

I mandags mødtes teatrene bag Teaterbilletter til sæsonlancering 2018/19 samt fejring af Teaterkataloget, som I allerede har modtaget på teatrene. Husk at lægge det frem til jeres publikum. Teaterkataloget kan læses online her.

Kataloget distribueres på St. Bededag fredag d.27. april til alle faste kunder og samme dag med Dagbladet Information. Søndag d.29. april sendes kataloget ud med Politiken til alle abonnenter øst for Storebælt. Desuden distribueres det til alle caféer med kultursøjler, til biblioteker og sammen med Matas magasin ”Skøn” i Storkøbenhavn.

Scenit vil sammen med BilletBillet gerne sige tak til alle jer, der deltog i arrangementet på REPUBLIQUE. Det var dejligt at se så mange støtte op om Teaterbilletter-samarbejdet. Udover over teatrene havde vi også fornøjelsen af at have besøg af Ditte Hansen, der er ambassadør for Teaterbilletter den kommende sæson.

Vi glæder os over det gode samarbejde og ser frem til endnu en forrygende sæson.

20
apr

Nye åbningstider og et kryds i kalenderen

Kære teatre/producenter

Så nærmer sommeren sig, og det betyder, at vi skal have vores årlige Dialogmøde. Så sæt kryds i kalenderen torsdag d.24. maj kl.16 på Teater Sort/Hvid, hvor Scenit åbner dørene for endnu et spændende arrangement. Der vil som sædvanlig være valg til følgegruppen, oplæg om et relevant emne for teaterbranchen og dejlig mad. Vi glæder os meget til at se jer.

Derudover vil vi informere jer om, at BilletBillets fælles billetkontor for Teaterbilletter har fået nye åbningstider for både telefonisk og personlig henvendelse.

Mandag – fredag: 14.00-18.00

Lørdag: Lukket

De nye åbningstider træder i kraft fra onsdag d.25. april.

8
mar

Forestillinger i salg den 25. april 2018?

Kære alle Scenit-teatre, som skal i sæsonkatalog og/eller have forestillinger til den kommende sæson i salg til den fælles sæsonlancering den 25. april.
HUSK: der er deadline i dag, fredag den 9. marts, for upload af annoncer i Tereba. Derefter kommer 1 korrekturgang. Husk også at tjekke jeres spilledatoer og billetpriser i forbindelse med korrekturen.

Vi kan se at flere mangler at indtaste priser og spilledatoer m.v. i Tereba, som er nødvendige for at vi kan sende alle data videre til Billetten A/S, som skal i gang med at oprette selve online-salget. I skal færdiggøre jeres arrangementsoprettelser NU!

Rabatter og formidlingstilskud
Der er også en del spørgsmål vedrørende priser og rabatter. Start med at fastsætte forestillingens løssalgspris (-priser, hvis I har flere billetkategorier) inkl. moms. Hvis prisen er 125 kr. inkl. moms eller mere, så følger I den normale rabatstruktur. Der er ingen øvre grænser for løssalgsprisen – ud over hvad I tror på publikum vil betale.

Normal rabatstruktur inkl. moms:
Obligatoriske rabatter i samarbejdet:

 • Teaterrabat (3 forestillinger på 1 sæson) = løssalgspris minus 50 kr.
 • Børn/unge rabat (ikke fyldt 25 år) = løssalgspris minus 70 kr.
 • Voksengruppe rabat (10 voksne) = løssalgspris minus 40 kr.

Valgfrie rabatter

 • Studerende over 25 år (med studiekort) = løssalgspris minus 50 kr.
 • Ung gruppe (6 børn/unge under 25 år): altid 40 kr. pr. billet

Lav rabatsats inkl. moms: 

Hvis din løssalgspris ligger mellem kr. 80 – kr. 124,50, så gives der lav rabatsats.

Obligatoriske rabatter i samarbejdet:

 • Teaterrabat (3 forestillinger på 1 sæson) = løssalgspris minus 40 kr.
 • Børn/unge rabat (ikke fyldt 25 år) = løssalgspris minus 40 kr.
 • Voksengruppe rabat (10 voksne) = løssalgspris minus 40 kr.

Valgfrie rabatter

 • Studerende over 25 år (med studiekort) = løssalgspris minus 40 kr.
 • Ung gruppe (6 børn/unge under 25 år): altid 40 kr. pr. billet

Den rabat, som I giver, dækkes af Formidlingstilskuddet for jer som har søgt samlet via Scenits fællesansøgning TILFO. Der er ikke moms på tilskud. Derfor udbetaler Scenit et tilskud pr. billet efter hver spilleperiodes afslutning, som er lig med rabatten minus moms.

Særligt om Ung Gruppe-rabat

Ung gruppe retter sig i høj grad mod børnehaver, skoler, gymnasier osv. Der er fast pris, så skoler og institutioner kan budgettere med teaterbesøg for mange børn og unge. Der udbetales tilskud ved normal rabatstruktur, så det svarer til en løssalgspris på 115 kr. og så efterreguleres der med yderligere op til 8 kr. i det omfang der er midler tilbage i puljen ved sæsonens afslutning.

Ung gruppe er valgfri. Det er oplagt at børneteatrene tilbyder rabatformen fast. Hvis I har voksenforestillinger, som har potentiale til gymnasieklasser el. lign., kan I vælge at tilbyde rabattypen f.eks. til forestillinger tirsdag, onsdag, torsdag. Hvis der er ledig kapacitet til en forestilling, kan man også tilbyde Ung Gruppe i prisgruppe B, men så vil der være en del egenfinansiering, da tilskuddet ligger fast.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål til rabatsamarbejdet, billetpriser og formidlingstilskud. Tjek også formidlingshåndbogen her: http://www.scenit.dk/formidlingshaandbogen-2018-2019

15
jan

Highlights fra Strategiseminar den 11. januar 2018

Torsdag d. 11. januar 2018 holdt Scenit og BilletBillet et seminar om strategi med gode og spændende input til, hvilke overvejelser man bør have, når der skal arbejdes strategisk med forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen.

Til seminaret var Christian Have tovholderen med styr på både oplægsholdere, spørgsmål og tidsplanen. Her får I en kort gennemgang af de vigtigste pointer på seminaret.

Teaterbilletter.dk
Strategiseminariet lagde ud med Johanne Prahl (Scenit), Nicolaj Hyltén-Cavallius (BilletBillet) og Kit Blædels (Teaterbilletter) fremlægning af Teaterbilletters strategi og vision om: ”At gøre teater ”top of mind” i valg af underholdning/oplevelser for alle og at øge bevidstheden om, at teater danner og beriger mennesker.” Derudover blev teatrenes samarbejde fremhævet og det faktum, at vores fællesskab er en vigtig styrke.

 • Vi har publikum tilfælles
 • Vi har scenekunsten tilfælles
 • Vi har en rabatstruktur tilfælles
 • Vi elsker alle teater

2 cases fra museumsverdenen
Jane Sandberg (Enigma) og Astrid La Cour (Frederiksberg Museerne) delte ud af deres erfaring med brug af strategisk forretningsudvikling i museumsverdenen. Jane Sandberg påpegede bl.a., at kommunikation i den sammenhæng er vigtigt. Det sprog vi benytter skal være forståeligt for politikerne fx at de skal investere i teater (fordi det er vigtigt for samfundet) fremfor at give støtte til teater (det er ikke synd for teaterbranchen).

Både Jane Sandberg og Astrid La Cour er tilhængere af, at der bør tænkes ud af boksen. Astrid La Cour pegede på fx samarbejde med utraditionelle grupper som en måde at blive relevant og uundværlig fx her har der været afholdt modeshow i Cisternerne og et andet museum har stillet et lokale til rådighed for psykisk sårbare uden for åbningstid.

Museumsverdenens råd til teaterbranchen:
Brug benspænd, og lad jer inspirere fra andre brancher, institutioner og virksomheder. Hvem kan vi spejle os i og lære af?

2 cases fra teaterverdenen
Morten Hesseldahl (Det Kgl. Teater) og Henrik Køhler (Teatercentrum) var enige i, at de tre hv-spørgsmål; hvad/hvorfor/hvordan vil I forandre? er væsentlige at få formuleret, inden man kaster sig ud i strategisk forretningsudvikling. Morten Hesseldahl påpegede, at kunstnerisk udfoldelse trives i faste rammer, så det er ikke der, de strukturelle ændringer udspringer fra. Det understøttede Henrik Køhler ved at fremhæve, at strategi skal komme nedefra. Det er vigtigt, at medarbejderne er involveret, da forandringer skal tænkes som et fælles projekt.

Scenit og BilletBillet holdt dette seminar for at præsentere teaterbilletter.dk samarbejdets fælles strategi. Se hele strategien her.

9
jan

Kundegebyr på teaterbilletter.dk fra 25. april

Kundegebyr på billetsalg via Teaterbilletter.dk

Fra salgsstart for sæson 2018/19, den 25. april 2018, indfører vi kundegebyr på billetsalg via Teaterbilletter.dk. Vi har længe holdt billetsalget gebyrfrit, men der er mange administrative og tekniske udgifter forbundet med at drive hjemmesiden samt med at leve op både til persondataforordningen og publikums krav til nemt online-køb.

Vi har haft mange diskussioner både i følgegruppen, i samarbejdet med BilletBillet og i bestyrelsen om kundegebyrer ved salg på teaterbilletter.dk i det forgangne år. Vi er blevet enige om at indføre gebyrer ved onlinesalg på teaterbilletter.dk fra salgsstart for sæson 18/19. Gebyrerne vil gælde alle forestillinger i salg fra den dato – inkl. forestillinger tilknyttet sæson 17/18.

Vi har stort fokus på at kundegebyret ikke må skade billetsalget og der er derfor en friholdelse af billetgebyrer på Ung gruppe-billetter, som primært retter sig mod skoler, børnehaver m.fl. Der kommer desuden reduceret gebyr på billetter under 80 kr.

Kundegebyrer på Teaterbilletter.dk

Alle priser inkl. moms Kr.
Ordregebyr pr. ordre uanset billetantal 5,-
Gebyr pr. billet >=80 kr. 10,-
Gebyr pr. billet <80 kr. 5,-
Ung gruppe/skolebilletter 0,-
Fribilletter 0,-
Tilkøb (mad, drikke osv.) 0,-

Ordregebyret skal dække løbende drift af hjemmesiden, som er en fælles udgift for Scenit og BilletBillet. De øvrige kundegebyrer vil blive fordelt mellem de to organisationer i forhold til det reelle salg

2
jan

Statistik for billetsalg

Rigtig godt nytår!
Vi lægger ud med endnu en god billetstatistik, som lover godt for sæson 2017/18 samlet set. Statistikken er beregnet fra salgsstart den 25. april 2017 til udgangen af december måned. Det går virkeligt godt med billetsalget. December måned har betydet en fin stigning i salget af rabatbilletter til voksne. Salget af børn/unge billetter og løssalg ligger også pænt over niveauet sidste år på samme tid.

Der er i alt solgt 275.270 billetter fra sæsonstart 25. april til 31. december 2017. Heraf er 207.629 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 267.922, heraf 201.161 med rabat. I forhold til sidste sæson er der solgt over 4.000 flere billetter med voksenrabat, næsten 2.300 flere børn/unge billetter og ca. 900 flere billetter i løssalg.

Se hele statistikken her …