Sæson 19/20

21
maj

Dialogmødet 19. maj på Teatret Zeppelin

Johanne Prahl bød velkommen til årets dialogmøde på Teatret Zeppelin, og overlod derpå ordet til Henrik Køhler – Scenits bestyrelsesformand. Henrik Køhler gennemgik de arbejdsopgaver og projekter der har præget arbejdet i Scenit gennem det sidste år hvor vi bl.a. har:

 • Indgået ny 4 årig aftale mellem Billetten A/S og Scenit/BilletBillet
 • Ny samarbejdsaftale om Teaterbilletter.dk mellem Scenit og BilletBillet
 • Udviklet en ny APP – i samarbejde med CPH Stage og BilletBillet
 • Afholdt debatarrangement om Scenekunstreformen på Folketeatret
 • Indgået aftale med Slots- og Kulturstyrelsen om administration af Turnenetværket og Garantiordningen
 • Udviklet ny hjemmeside for Scenit (som snart lanceres)
 • Etableret ny Teaterklub Mit Teater

Teaterbilletters kommunikationsansvarlig Kit Blædel orienterede om det nye klubkoncept, tankerne bag, målgrupper og forventninger til salg.

Derudover arbejder vi for øjeblikket i Scenit på en ny skoleportal som skal understøtte salg til skoler og institutioner.

Christine Kann orienterede om arbejdet i følgegruppen og der var valg til samme for den kommende sæson. Jan Grube Christiansen og Søren Kyed er ikke længere ansat på teatre, og Marianne Søndergaard har selv valgt at trække sig, og der var derfor plads til tre nye medlemmer i følgegruppen.

Næste år kommer følgegruppen til at se således ud:

 • Christine Bibaud/Scene42
 • Charlotte Rindom/Det Olske Orkester
 • Christine Worre Kann/Teatergrad, Det Flydende Teater
 • Søren Hall/London Toast Theatre
 • Micaëla Strøby/Grønnegårds Teatret
 • Jakob Holm/Mungo Park
 • Anabela Lemos/Riddersalen
 • Pelle Koppel/Teater V
 • Thea Kulavig/Zangenbergs Teater

Og de tre nyeste medlemmer:

 • Allan Grynnerup/Ishøj Teater
 • Lasse Frank/Teatret Zeppelin
 • My van Dijk/Husets Teater.

Efter en kort pause fortsatte vi med at tale om konsekvenserne af den nye Scenekunstreform. Ud af den samlede pulje på 72 mio kr. bliver der taget 9 mio fra formidlingsordningen, og det betyder at voksenrabatten skal reduceres med 40 % over de næste fire år. Scenit fremlagde et forslag til nedsættelse af rabatsatser fra sæson 20/21, men forslaget vil ikke give en tilstrækkelig besparelse, når reduktionen er fuldt indfaset i 22/23. Der kan blive tale om at teatrene må egenfinansiere nogle rabatter. Christine Kann foreslog, at vi stiller forslag til politikerne om en ny form for tilskud til publikumsarbejdet. Der var en generel forståelse af, at vi nok ikke får tilbageført midler til den nuværende ordning. Lasse fra Teatret Zeppelin efterspurgte nogle konsekvensberegninger af hvad en evt. nedsættelse af de forskellige rabatter vil betyde for teatrene, og Johanne lovede at opstille nogle forskellige scenarier hvor man vil kunne se de mulige konsekvenser for det enkelte teatre. Diskussionen er langt fra overstået og vi vil i det næste stykke tid forsøge at finde nye forretningsmodeller til imødegåelse af de allerede udmeldte besparelser i samarbejde med følgegruppen.

Følg dette link, og læs mere om konsekvenser af scenekunstreformen.

7
maj

EN BITTER PILLE!

Tilskuddet til rabat på voksenbilletter bliver i løbet af de næste 4 år reduceret med ca. 40 %. Det er konsekvensen af den reform af scenekunstområdet, som blev vedtaget i marts 2019. Det lykkedes at råbe politikerne op, så tilskuddet til rabat til børn og unge blev friholdt, men til gengæld blev tilskuddet til voksne ramt dobbelt så hårdt. Nedskæringerne i tilskuddet begynder allerede med sæson 19/20.

Så tilmeld jer Scenits dialogmøde torsdag d.16. maj!

Her skal vi diskutere konsekvenserne over de næste 4 år – og ikke mindst hvordan vi sammen kan gøre en indsats for at få flere midler til formidlingsordningen igen.

Programmet vil desuden byde på nyt om Scenits andre aktiviteter, beretning om det forgangne år og valg til følgegruppen.

Følgegruppen er Scenits sparringsforum blandt teatre, som får administreret formidlingstilskud hos Scenit. Der er 12 medlemmer, og vi snakker om alt fra rabatstruktur til kulturpolitik. Hvis du har lyst til at være med i følgegruppen, så kontakt Søren Veien på sv@scenit.dk 

Dialogmødet finder sted på Teatret Zeppelin torsdag den 16. maj kl. 10 – 12. Vi byder på kaffe, te, croissanter og hyggeligt samvær.

Tilmelding til Pernille, pev@scenit.dk senest d. 13. maj.

1
maj

KLAR PARAT SÆSONSTART

Scenit vil sammen med BilletBillet gerne sige tak til alle jer, der deltog i sæsonlanceringen i mandags på Husets Teater, hvor vi fejrede udgivelsen af Teaterkataloget 19/20 og smilede til fotografen.

Det var dejligt at se så mange støtte op om Teaterbilletter-samarbejdet. Udover over teatrene havde vi også fornøjelsen af at have besøg af Laus Høybye, der er ambassadør for Teaterbilletter den kommende sæson.

Vi synes, det nye teaterkatalog for sæson 19/20 er meget vellykket. Husk at lægge det frem til jeres publikum og del endelig online-kataloget på jeres platforme.

Teaterkataloget kan læses online her.

Vi glæder os over det gode samarbejde og ser frem til endnu en forrygende sæson 19/20.

PS. Husk Scenits Dialogmøde torsdag d.16. maj kl.10-12 på Teatret Zeppelin. Tilmelding til Pernille pev@scenit.dk senest d.13. maj. Læs invitationen til Dialogmødet her

1
maj

SÆSON 19-20 I SALG

Så er sæson 19/20 i salg på teaterbilletter.dk.

Hvis I lægger købslinks til teaterbilletter.dk på jeres egen hjemmeside, så er der fri adgang til at copy/paste.

Vi håber på et godt salg, og vi glæder os til den kommende sæson.

25
apr

TEATERBILLETTER SALGSTART

SÆRLIGT FOR DE TEATRE, DER SÆLGER VIA. TEATERBILLETTER.DK

Her er den årlige påmindelse om, at I skal huske at indsætte et forestillingsbillede på jeres produktioner, og I skal ikke rette i billetpriserne. HVIS I glemmer forestillingsbilledet, så sætter vi vores ”Gås” ind i stedet for 🙂 Brug gerne et foto af jeres teater eller jeres logo, hvis I ikke har et billede endnu. Hvis I skulle have ændringer i billetpriserne, så kontakt os.

OBS! Hvis I ændrer noget i Elektra, så skal I også opdatere i Tereba.

PS. Husk, vi holder sæsonlancering på Husets Teater mandag d.29. april kl.15-17. Læs invitationen her

PPS. Scenit afholder det årlige Sommer Dialogmøde torsdag d.16 maj om formiddagen. Stedet er ikke på plads endnu, men sæt endelig et kryds i kalenderen.

Håber, vi ses 🙂

11
apr

INVITATION TIL SÆSONLANCERING

Traditionen tro inviterer Teaterbilletter til sæsonlancering, hvor vi ser Teaterkataloget 2019-20 før alle andre, hilser på den kommende sæsons Teaterambassadør og tager det obligatoriske gruppebillede.

Teaterchefer og -medarbejdere inviteres derfor til hyggeligt fagligt samvær mandag den 29. april kl. 15-17 i Underhuset i Husets Teater, Halmtorvet 9, 1700 København V.

Vi glæder os til at se jer!

Store teaterhilsener fra Teaterbilletter (ved BilletBillet og Scenit)

Sted: Husets Teater,

Dato: d. 29. april 2019

Tidspunkt: kl.15.00-17.00

OBS! D. 12 april går Scenit på påskeferie. Kontoret holder derfor lukket for telefonisk henvendelse. God påske!

28
mar

TEATERKLUB MIT TEATER

Teaterbilletter har været i udviklingsmode. Pr. sæson 19/20 vil vi indføre et nyt klubkoncept Teaterklub Mit Teater. Formålet med Teaterklub Mit Teater er at skabe en dybere relation til de eksisterende Teaterrabat-kunder samt at få de mange løssalgskunder ind i klubben og i teatret oftere.

Teaterklub Mit Teater består af 3 medlemskaber:

 • Kunder der opnår teaterrabat ved køb af 3 forestillinger eller flere
 • Solo-medlemskab til 75 kr. til én person
 • Duo-medlemskab til 150 kr. til én person med ledsager.

Efter køb af et klubmedlemsskab opnår medlemmer teaterrabat, og medlemsskabet er tjent ind ved et eller to køb – afhængig af forestillingspris. Teaterklub Mit Teater er ikke sæsonbunden, men medlemsskabet har gyldighed et år fra købsdato. Det vil være muligt at melde sig ind i klubben fra sæsonlanceringen d.1 maj 2019.

Klubmedlemmer får ud over teaterrabat adgang til en udvidet personlig profil på teaterbilletter.dk, som vil indeholde en række medlemsfordele.

 • Gratis online billetbytte op til 48 timer før forestillingen (visse forestillinger undtaget)
 • Nye videoer og podcasts
 • Anbefalinger af aktuelle forestillinger
 • Invitationer til unikke events kun for klubmedlemmer
 • Teaterkataloget tilsendt med posten til hjemadressen.

Der bliver ikke rørt ved den eksisterende sæsonbaserede Teaterrabat-ordning, hvor kunden køber minimum tre forestillinger på en gang, og dermed opnår teaterrabat. Derimod vil disse kunder også få adgang til en udvidet personlig profil på teaterbilletter.dk med samme medlemsfordele som klubmedlemmerne.

Indtægten fra salg af medlemsskaber vil bl.a. gå til IT-udvikling, unikke events og administration og markedsføring af klubben.

Klubkonceptet er udviklet af Teaterbilletters sekretariat og Markedsføringsgruppe, testet af konsulentvirksomheden InterMail og godkendt af Teaterbilletters Styregruppe.

Hvis I har spørgsmål til Teaterbilletters nye klubkoncept Teaterklub Mit Teater, så skriv en mail til kommunikationsansvarlig Kit Blædel, kit@teaterbilletter.dk