Sæson 18/19

5
jul

FORSALG- OG SÆSONSTATISTIK

Det har været et begivenhedsrigt år – ikke mindst på grund af en scenekunstreform, der reducerer det fremtidige formidlingstilskud og varsler hårdere tider for rabatsamarbejdet. Heldigvis har vi også nye tiltag på banen med Teaterklub Mit Teater, som forhåbentligt kan gøre det attraktivt at gå i teatret på trods af reducerede tilskud. Vi kæmper hårdt både for at få politikernes bevågenhed for at bevare formidlingstilskuddet og for at vække publikums opmærksomhed og teaterlyst.

Vi har to statistikker til jer:

26
jun

VI KÆMPER STADIG

Scenekunstreformen lurer lige rundt om hjørnet og de konsekvenser, som den bærer med sig. Men vi kæmper stadig! Scenit har opbygget et stærkt samarbejde med Dansk Teater, og sammen har vi bl.a. bidraget til artiklen ”Dansk Teater frygter dyrere billetter efter reform: Det rammer den almindelig dansker” i Altinget d.25. juni 2019. Vi håber på, at den kan skabe noget debat og understrege vores bekymring. (OBS! Artiklen kan desværre kun læses af abonnenter).

Desuden har Dansk Teater sendt Folketingets Kulturudvalg et notat om konsekvenserne af den reduktion, som blev aftalt med scenekunstreformen i marts 2019.

Konsekvenser af den varslede reduktion i formidlingstilskuddet:

  • Formidlingstilskuddet på teaterbilletterne til voksne vil blive reduceret med 46 %.
  • Billetpriserne på voksenbilletter vil stige med mellem 25-35 kr. per billet.
  • Billetsalget risikerer at falde som følge af prisstigningen på voksenteaterbilletterne.
  • Reduktionen i formidlingstilskuddet modvirker intentionen om, at teatrene skal nå ud til et endnu større publikum, ligesom det indebærer en risiko for, at teateroplevelser kun bliver for den økonomisk ressourcemæssige stærke del af befolkningen.

Dansk Teater og Scenit anbefaler i notatet til Folketingets Kulturudvalg, at besparelserne på Formidlingsordningen afskaffes, så teatrene bevarer mulighed for at holde billetpriserne nede og kan fortsætte det gode arbejde med at gøre scenekunsten tilgængelig for en bredere del af befolkningen.

3
maj

APRIL STATISTIK

Salgsstatistikken tegner stort set det samme billede som de tidligere måneder med et fald i salget af rabatbilletter både til børn og voksne, men til gengæld en flot fremgang i salg af løssalgsbilletter. Vi skal fortsat huske på at vi sidste år satte rekord for største salg af rabatbilletter i hele samarbejdets levetid.

De tørre tal

I alt har teatrene i Scenit-samarbejdet solgt 388.848 billetter via teaterbilletter.dk fra den 25. april sidste år til den 30. april i år. Deraf er 278.470 billetter solgt med rabat. Vi har stadig et par måneder tilbage af sæson 18/19. Fra maj måned fører vi også statistik over billetter solgt til næste sæson.

Se hele statistikken her

29
apr

INVITATION TIL SCENITS DIALOGMØDE

Det er tid til vores årlige Sommer Dialogmøde, torsdag d.16 maj kl. 10.00 – 12.00 på Teatret Zeppelin i Kaféen.

Kom og vær med til diskussion af teaterrabattens fremtid. Mette Bocks teaterreform betyder, at tilskuddet til rabatbilletter til voksne falder med ca. 40 % i løbet af de næste 4 år. Vi skal diskutere, hvordan det kan håndteres og hvordan vi kan fastholde det trofaste publikum og gruppesalget. Hvordan kan samarbejdet se ud i fremtiden?

Desuden vil Dialogmødet byde på forfriskninger, hyggeligt samvær og valg til følgegruppen.

Vi glæder os meget til at se jer.

Tilmelding senest d. 13. maj til Pernille, pev@scenit.dk

Sted: Teatret Zeppelin, Valdemarsgade 15, 1665 København V

Dato: torsdag d.16. maj 2019

Tidspunkt: kl. 10.00 – 12.00

11
apr

INVITATION TIL SÆSONLANCERING

Traditionen tro inviterer Teaterbilletter til sæsonlancering, hvor vi ser Teaterkataloget 2019-20 før alle andre, hilser på den kommende sæsons Teaterambassadør og tager det obligatoriske gruppebillede.

Teaterchefer og -medarbejdere inviteres derfor til hyggeligt fagligt samvær mandag den 29. april kl. 15-17 i Underhuset i Husets Teater, Halmtorvet 9, 1700 København V.

Vi glæder os til at se jer!

Store teaterhilsener fra Teaterbilletter (ved BilletBillet og Scenit)

Sted: Husets Teater,

Dato: d. 29. april 2019

Tidspunkt: kl.15.00-17.00

OBS! D. 12 april går Scenit på påskeferie. Kontoret holder derfor lukket for telefonisk henvendelse. God påske!

5
apr

TAL SCENEKUNSTEN OP! (1. del)

Det her er første del af Teaterbilletter-samarbejdets seminar, der blev afholdt d.29. marts 2019 på Folketeatret, Snoreloftet. Anden del kommer i næste uge.

Snoreloftet på Folketeatret var fyldt op med forventningsfulde repræsentanter fra teatre i Teaterbilletter-samarbejdet, da Scenit og BilletBillet afholdte seminar. Overskriften var ”Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet?” for at sætte fokus på præmissen for, hvordan støtte tildeles til scenekunst.

Det første panel bestod af kulturminister Mette Bock (LA), kulturordfører Rasmus Nordqvist (ALT), rådmand på Frederiksberg Kommune Nikolaj Bøgh (K) og teaterchef Kasper Holten (Det Kgl. Teater)

Vi har samlet de vigtigste pointer fra den første debat med politikere.

Se videoen her.

Formålet med teaterseminaret var at støtte op om fællesskabet i branchen og skabe en fælles dagsordenen for scenekunsten.  Vi er glade for, at så mange af jer havde lyst til at støtte op om et stærkt fællesskab i branchen.

OBS! Der kommer et nyhedsbrev med video om branchedebatten i næste uge.

26
mar

KONSEKVENSER AF SCENEKUNSTREFORMEN

Så skete det. I sidste uge indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om scenekunstreformen. Vi har fra Scenits side kæmpet hårdt for at aftalen ikke skulle forringe formidlingsordningen, men desværre med begrænset held. Reformens resultat er, at hovedparterne af den permanente støtte til 3 regionale teatre skal finansieres via en reduktion af formidlingsordningen.

Det betyder at:

  • Formidlingsordningen reduceres med i alt kr.9 mio., når reformen er fuldt indfaset 2023.
  • Det er formidlingstilskuddet til rabatbilletter til voksne, som reduceres med ca. 40%, når reformen er fuldt indfaset.
  • Reduktionen rammer ikke formidlingstilskuddet til børn og unge billetter samt pulje 3 (teaterforeninger og kulturhuse).

Det samlede formidlingstilskud beskæres med kr. 6 mio. allerede i 2020. Beløbet stiger til kr. 6,5 mio. i 2021, til kr. 7,5 mio. i 2022 og til kr. 9 mio. i 2023.

Hvad gør vi nu?

Scenit vil kæmpe hårdt for at bevare samarbejdet og rabatmulighederne for voksne. Vi skal i samarbejde med følgegruppen lægge hovederne i blød for, hvordan vi kan fortsætte og udvikle rabatordningerne for voksne.

Til dialogmødet i maj vil vi drøfte, hvad der skal se fremadrettet. Alle er velkomne til at komme med input til mødet, om hvordan vi får enderne til at mødes.

Dato og sted for dialogmødet meldes ud i april.

Hvis I har spørgsmål, så er I altid velkomne til at kontakte os.

12
mar

INVITATION TIL TEATERBILLETTER SEMINAR

Overskriften er “Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet?”, når Scenit og BilletBillet inviterer alle teaterledere og kommunikationsmedarbejdere i Teaterbilletter-samarbejdet til seminar;

fredag d.29. marts kl.9.30 – 12.15 på Folketeatret, Snoreloftet.

Seminaret taget udgangspunkt i en paneldebat med Kulturminister Mette Bock (LA) og kulturordfører Rasmus Nordquist (ALT) m.fl. og en branchedebat med teaterleder Gitta Malling (Limfjordsteatret) og teaterdirektør Hans Henriksen (Aalborg Teater) m.fl. Christian Have er moderator.

Læs hele invitationen her


S.U. Tilbagemelding sker på mail pev@scenit.dk til Pernille (Scenit) senest tirsdag d.26. marts.

25
feb

BØRNENE BETALER FOR BOCKS SCENEKUNSTREFORM

Følgende debatindlæg er skrevet af Johanne Prahl, Direktør for den selvejende institution Scenit. Altinget bragte debatindlægget mandag d.25. februar 2019. 

Kulturministeren har netop meldt forslaget til den længe varslede scenekunstreform ud. Det er en reform med flere gode anslag og initiativer, hvor især udmøntningen af den kommende udviklingspulje bliver rigtigt interessant at følge. Men, som det har været tradition i årevis inden for kulturområdet, er reformen et nulsums spil, hvor de eksisterende midler omfordeles.

Til finansiering af scenekunstreformens nye initiativer har ministeren valgt at tage midlerne primært fra dem, som ikke har stemmeret til det kommende folketingsvalg, nemlig børn og unge. Dette gør hun ved at tage 9,6 mio. kr. fra formidlingsordningen, som går til at finansiere rabat på teaterbilletter. Hos Scenit administrerer vi formidlingstilskud på vegne af op mod 100 sjællandske teatre og teaterkompagnier, som har indgået samarbejde om billetsalg og rabatordning. Ca. 75 % af tilskudskronerne går til finansiering af rabatbilletter til børn og unge. Den suverænt bedst sælgende rabatform er gruppebilletter til skoler og institutioner, som med støtte fra formidlingsordningen i dag kan gå i teatret for 40 kr. pr. barn.

Vi taler ofte med teatrene om de budgetter, som skoler og institutioner har til kulturbesøg. Og det genkommende svar er at mange skoler og børnehaver ikke har råd til at tage bus eller tog med børnene, hvis de skal have råd til teaterbilletterne. Det siger vist sig selv at en prisstigning bare på 10 kr. som ville svare til den varslede reduktion i tilskud til børn og unge billetter, vil gøre børn og unges teaterbesøg med skole og institution langt sjældnere.

Teaterbesøg med skoleklassen eller institutionen er ikke bare en udflugt eller et åndehul for børnene. Det er også at præsentere dem for en anden læringsform, som træner den empatiske forståelse og giver mulighed for nuancerede diskussioner, fordi enhver på scenen forsvarer sin egen rolle. Selv Per Degn, der påstår at jorden er flad i Erasmus Montanus, bliver forsvaret af den der spiller rollen. Teaterbesøg med klassen er en adgang til dannelse og forståelse af kulturelle kodekser, som ikke alle børn og unge i Danmark nødvendigvis præsenteres for af deres forældre eller bedsteforældre.

Samtidig med at kulturministeren udhuler formidlingsordningen, skubber hun også en større andel af det støttede billetsalg over i formidlingsordningen. Nemlig det billetsalg til skoler og institutioner som nu ligger i den såkaldte refusionsordning, hvor kommunale skoler og institutioner får refunderet 50 % af udgifter til køb af turnéforestillinger, men hvor der også er mulighed for at dække 50 % af udgifter til billetter købt til fuld pris til forestillinger på teatrene. Det er rigtigt set af ministeren at refusionsordningen er svær at gennemskue og at der er risiko for sammenblanding af de to ordninger i forhold til køb af billetter til forestillinger på teatrene. Men med den skitserede løsning kommer formidlingsordningen til at bløde dobbelt, fordi den både bliver beskåret og skal dække tilskud til endnu flere billetter til børn og unge.

Lige nu har teatrene en indtægt på 32 kr. pr. billet til skoler og institutioner efter moms. Dette kan kun hænge økonomisk sammen med tilskud fra formidlingsordningen. Hvis tilskuddet falder, er der kun ét sted at sende regningen hen. Det er til de skoler og institutioner, som skal betale for børn og unges teaterbesøg.

14
feb

MOBIL BILLET

Rigtig mange mennesker opbevarer og fremviser deres billetter til kulturoplevelser på mobilen.

På Teaterbilletter.dks nye App har man nem adgang til billetten på mobilen, og teatergæsten får stort set altid billetten tilsendt på mail ved køb på teaterbilletter.dk.

Teaterbilletter får mange forespørgsler fra teaterpublikummet, om hvorvidt de behøver at printe billetten ud. Vi planlægger derfor at informere på teaterbilletter.dk og på andre af vores platforme om, at en billet på mobiltelefonen er nok. Men nogle teatre har brug for at se/modtage en udprintet billet, og det vil vi selvfølgelig også informere om.

Hvis dit teater har krav om udprintede billetter, så skriv venligst en mail til Kit Blædel, kit@teaterbilletter.dk