Internt

25
sep

BONUS & GEBYR

Den 25. april 2018 indførte Teaterbilletter-samarbejdet kundegebyrer på billetter købt på teaterbilletter.dk og Teaterbilletters app. Kundegebyrerne er indført, så vi kan bringe Teaterbilletter-samarbejdet videre, imødekomme behovet for digital udvikling og for at styrke scenekunsten i folks bevidsthed.

Scenits bestyrelse besluttede samtidig, at alle teatre, som sælger billetter med gebyr på teaterbilletter.dk via Scenit, skal have 20 % af gebyrindtægten udbetalt som bonus. Tanken er at styrke teaterbilletter.dk ved at gøre det attraktivt for jer at sætte alle jeres billetter til salg på den fælles platform.

Billetgebyrerne inkl. moms er:

 • 5 kr. i ordregebyr pr. samlet ordre
 • 10 kr. pr. billet i billetgebyr for billetter til 80 kr eller derover
 • 5 kr. pr. billet i billetgebyr for billetter til 79,50 kr. eller derunder

Ung gruppe, fribilletter og tilkøb (mad, drikkevarer mv.) er fritaget for gebyrer.

Systemet er nu på plads, og vi er i gang med opgørelsen af teatrenes bonus. Det gælder kun de teatre og producenter, der sælger billetter på teaterbilletter.dk via Scenit. Fremover vil I modtage bonusopgørelse samtidig med jeres tilskudsrapporter.

Vi håber på, at den nye bonusordning kan styrke teatrene i samarbejdet.

2
maj

Scenit og persondata

D.25. maj 2018 træder Persondataforordningen i kraft, og derfor ønsker vi at gøre jer opmærksomme på, hvordan Scenit håndterer den nye persondatalov i Tereba-sammenhæng. Tereba indeholder primært virksomhedsoplysninger og meget lidt persondata. Det er vigtigt, at I er klar over, hvordan rollefordelingen er (hvem er databehandler og hvem er dataansvarlig) og hvor I støder på persondata i Tereba.

Persondata i Tereba

I Tereba findes persondata kategoriseret som ”almindelige personoplysninger”. De persondata er:

 • i produktionen under ”Kreditering”, hvor I indtaster fulde navn på skuespillere, scenografer m.fl.
 • i produktionen under ”Foto”. Hvis et arrangementsfoto tydeligt viser en genkendelig person, så betragtes det som persondata.
 • i jeres Tereba-profils “Stamdata”, hvor I oplyser fulde navn på kunstnerisk ledelse, administrativ ledelse og kontaktperson.
 • og under “Kontakt”

Teatret/producenten er dataansvarlig

I følge persondataloven er teatret/producenten dataansvarlig. Det betyder, at du har det fulde ansvar for al data, som du indtaster i din Terebaprofil. Ansvaret indebærer, at du indtaster korrekte oplysninger og løbende opdaterer din Terebaprofil. Som dataansvarlig skal du være særlig opmærksom på ”de almindelige personoplysninger”. Vi anbefaler, at du indgår et skriftligt samtykke, inden du indtaster vedkommendes fulde navn eller benytter et genkendeligt foto i Tereba. Scenit skal ikke have samtykket. Det er et mellemliggende mellem teatret/producenten og jeres ansatte.

Scenit er databehandler

Rollen som databehandler tilkommer Scenit, der står bag databasen Tereba. Scenits opgave er at opbevare, beskytte og behandle data korrekt og i overensstemmelse med den nye persondatalov. Derudover har Scenit ansvaret for at informere jer om, hvad data bruges til og hvilket formål data tjener.

Formålet med de data du indtaster i Tereba er:

 • at synliggøre forestillinger i salg
 • formidle aktuel scenekunst til publikum
 • dokumentere og indsamle historiske data om professionel scenekunst i Danmark.

Scenit har fået til opgave af Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen at drive scenekunstportalen scenen.dk og indsamle data til scenekunststatistikken. Derudover videregiver Scenit data til vores faste datamodtagerne, der hjælper os med at opnå formålet med data.

Se Terebas faste databehandlere og datamodtagere her

Vi er i fuld gang med at udforme en databehandleraftale, hvor producenter/teatre skal godkende, at Scenit må behandle og opbevare deres data i Tereba i overensstemmelse med den nye persondatalov. Nærmere information om databehandleraftalen og proceduren for denne kommer ud til jer senere i maj.

15
jan

Highlights fra Strategiseminar den 11. januar 2018

Torsdag d. 11. januar 2018 holdt Scenit og BilletBillet et seminar om strategi med gode og spændende input til, hvilke overvejelser man bør have, når der skal arbejdes strategisk med forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen.

Til seminaret var Christian Have tovholderen med styr på både oplægsholdere, spørgsmål og tidsplanen. Her får I en kort gennemgang af de vigtigste pointer på seminaret.

Teaterbilletter.dk
Strategiseminariet lagde ud med Johanne Prahl (Scenit), Nicolaj Hyltén-Cavallius (BilletBillet) og Kit Blædels (Teaterbilletter) fremlægning af Teaterbilletters strategi og vision om: ”At gøre teater ”top of mind” i valg af underholdning/oplevelser for alle og at øge bevidstheden om, at teater danner og beriger mennesker.” Derudover blev teatrenes samarbejde fremhævet og det faktum, at vores fællesskab er en vigtig styrke.

 • Vi har publikum tilfælles
 • Vi har scenekunsten tilfælles
 • Vi har en rabatstruktur tilfælles
 • Vi elsker alle teater

2 cases fra museumsverdenen
Jane Sandberg (Enigma) og Astrid La Cour (Frederiksberg Museerne) delte ud af deres erfaring med brug af strategisk forretningsudvikling i museumsverdenen. Jane Sandberg påpegede bl.a., at kommunikation i den sammenhæng er vigtigt. Det sprog vi benytter skal være forståeligt for politikerne fx at de skal investere i teater (fordi det er vigtigt for samfundet) fremfor at give støtte til teater (det er ikke synd for teaterbranchen).

Både Jane Sandberg og Astrid La Cour er tilhængere af, at der bør tænkes ud af boksen. Astrid La Cour pegede på fx samarbejde med utraditionelle grupper som en måde at blive relevant og uundværlig fx her har der været afholdt modeshow i Cisternerne og et andet museum har stillet et lokale til rådighed for psykisk sårbare uden for åbningstid.

Museumsverdenens råd til teaterbranchen:
Brug benspænd, og lad jer inspirere fra andre brancher, institutioner og virksomheder. Hvem kan vi spejle os i og lære af?

2 cases fra teaterverdenen
Morten Hesseldahl (Det Kgl. Teater) og Henrik Køhler (Teatercentrum) var enige i, at de tre hv-spørgsmål; hvad/hvorfor/hvordan vil I forandre? er væsentlige at få formuleret, inden man kaster sig ud i strategisk forretningsudvikling. Morten Hesseldahl påpegede, at kunstnerisk udfoldelse trives i faste rammer, så det er ikke der, de strukturelle ændringer udspringer fra. Det understøttede Henrik Køhler ved at fremhæve, at strategi skal komme nedefra. Det er vigtigt, at medarbejderne er involveret, da forandringer skal tænkes som et fælles projekt.

Scenit og BilletBillet holdt dette seminar for at præsentere teaterbilletter.dk samarbejdets fælles strategi. Se hele strategien her.

8
nov

Invitation til julegløgg

I anledning af Scenits 10 års fødselsdag og fordi det snart er jul, vil vi gerne invitere alle vores samarbejdspartnere og -teatre til gløgg og æbleskiver her hos os på Nørrebrogade 52.

Vi vil rigtig gerne se jer her den 24. november fra 15-17.30.

Se venligst invitationen her

S.U. senest den 23. november til Knirke på: kc@scenit.dk

Mange julehilsner

Scenit

1
apr

De små storbyteatre i Kbh. under sparekniven

Som I sikkert har set i medierne, har Kulturministeriet meldt ud at den statslige del af bevillingen til små storbyteatre i Københavns Kommune beskæres med ca. 3,2 mio. kr. i perioden fra 2018 – 2024. Det kommer som et hårdt slag, netop nu hvor vi kan glæde os over fantastiske salgstal hos Scenit-teatrene med en jævn stigning på børn og unge billetter samt et markant bedre salg af voksen-rabatbilletter på tværs af alle teatre i samarbejdet. Det totale løssalg kan vi først opgøre, når sæsonen er slut, og vi får indberetninger om jeres ekstra løssalg.

Efter vinterens debat om manglende billetsalg på de statsstøttede teatre virker det ekstra besynderligt at de teatre, der har vækst i publikumstallet og står for en stor del af udviklingen og opførelsen af ny dramatik, skal bløde. Det er ikke en gang et spørgsmål om at fordele fra hovedstadsområde til provinsen, for nedskæringerne rammer udelukkende teatre i Københavns Kommune. Så er det i virkeligheden en politisk magtkamp, som er på spil?

Johanne har skrevet en kronik om sagen til Berlingske Tidende, som kan læses på dette link:http://www.b.dk/kronikker/kulturministeren-straffer-publikums-favoritter

3
jun

Teaterbilletter.dk på CPH STAGE

I forbindelse med CPH STAGE holder vi to oplæg i festivalcentrum på Nørrebro Teater om Teaterbilletter.dks arbejde. Kom og vær med når vi hiver scenetæppet til side og fortæller om vores nyeste initiativer:

 

Teaterbilletter.dk – et salgssamarbejde omhandler den nye salgs- og markedsføringsalliance mellem de fem BilletBillet teatre og teatrene i Teaterbilletter.dk samarbejdet. Det handler om at gøre det nemmere og mere overskueligt for publikum at få et overblik samt at optimere markedsføringen og få scenekunsten ud over scenekanten og ud til publikum.

V/ Direktør for Teaterbilletter.dk (snart Scenit) Johanne Prahl samt daglig leder af BilletBillet Flemming Scheel.

Tid og sted: Torsdag den 11. juni kl. 12

 

Følg din produktion fra fødsel til død tager udgangspunkt i selve hjertet af vores institution nemlig databasen Tereba, hvor alle professionelle produktioner igennem de sidste seks år ligger gemt. Få et indblik i hvordan dansk scenekunst bliver synliggjort på nettet. Kom med spørgsmål og gode idéer og hør om de mange visioner for Tereba og alle de sites, som henter deres indhold derfra.

V/ Direktør Johanne Prahl

Tid og sted: Mandag den 15. juni kl. 12

 

Ønsker du at deltage send din tilmelding til mmj@teaterbilletter.dk senest onsdag den 10. juni.

Tilmeldingen er inkl. frokost og koster derfor 35 kr. som betales på dagen

Du kan se hele brancheprogrammet for CPH STAGE her.

27
apr

De Sjællandske teatre under ét banner

Teatrenes egne billetformidlere BilletBillet og Teaterbilletter.dk er gået sammen i et opsigtsvækkende, positivt samarbejde til gavn for publikum.

En gang var det ARTE, som gav publikum nem adgang til billetkøb og abonnement. Nu er publikums gyldne tider på vej tilbage i en ny digital udgave, hvor alle teatrene i Storkøbenhavn samarbejder om billetsalg og rabatordninger. Publikum får det meget nemmere – nu er alt billetsalg samlet på teaterbilletter.dk

De mange teaterorganisationer
Igennem 00’erne skete der mange omvæltninger i det Storkøbenhavnske teaterlandskab. Først gik ARTE ned i 2002. Hovedstadens Udviklingsråd overtog sammen med Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab administrationen af det fælles rabatsalg for teatrene indtil kommunalreformen i 2007. Med kommunalreformen overgik koordineringen af samarbejdet for Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater til organisationen Københavns Teater, mens de mindre teatre i Storkøbenhavn etablerede den selvejende institution Teaterbilletter.dk til at håndtere det fælles rabatsamarbejde og markedsføring.

I nogle år var der trukket hårde fronter op mellem ”de store” og ”de små” teatre med særskilte katalog-udgivelser og egne abonnementsordninger. Publikum stemte med fødderne, og der blev betalt dyre lærepenge. De 2 organisationer har gradvist nærmet sig hinanden gennem årene med mulighed for ”rabat på tværs” og fælles kataloger med tydelig markering af hvilken ”lejr” det enkelte teater tilhørte.

Gryende samarbejde
De seneste år har der været en høj grad af samarbejde med hjemmesiden teaterrabat.dk, som samlede alt rabat- og abonnementssalg sideløbende med de to organisationers egne hjemmesider. Publikum har kvitteret for samarbejdet med et stigende billetsalg til følge. Nu er teatrene klar til at indgå i fuldt samarbejde om billetsalg og markedsføring af rabatsamarbejdet. Alt billetsalg for over 100 teatre – ikke bare i Storkøbenhavn, men fra hele Sjælland, samles nu på hjemmesiden teaterbilletter.dk. Den selvejende institution Teaterbilletter.dk skifter samtidig navn til Scenit, så navnet teaterbilletter.dk stilles helt til rådighed for samarbejdet.

Det nye fællesskab
Det fælles salgssite, som lanceres onsdag den 29. april, kommer til at omsætte over 700.000 teaterbilletter årligt og vil blive understøttet af en fælles koordineret markedsføring, så dansk scenekunst fremover vil opnå endnu større synlighed overfor publikum.

Der er stor begejstring for det nye fællesskab på de Storkøbenhavnske teatre og Steen Stig Lommer, Teaterdirektør for Grønnegaards Teatret udtaler: ”Vi er til for publikum, så det giver på alle måder god mening at det skal være nemt at komme i teatret og nemt at få overblik over sæsonens forestillinger. Teater giver ikke mening uden publikum!”

Folketeatrets direktør Kasper Wilton supplerer: ”Det er en stor glæde, at samarbejdet nu er blevet endnu mere tydeligt. Vores klare ambition med fællessitet www.teaterbilletter.dk er, at gøre det så let som muligt, for alle at benytte sig af de mange, forskelligartede og spændende teatertilbud i fremtiden.

Teaterchef på Teater V i Valby, Pelle Koppel udtaler: “Det er en glædens dag, som vi er rigtigt mange der har ventet alt for længe på. Fællesskabsfølelsen er tilbage i Dansk Teater. Nu mangler vi blot, at endnu flere danskere får øjnene op for, at vores rabatordning for længst også er optimeret, så man ikke længere behøver købe billetter lang tid i forvejen, men kan logge ind om formiddagen, og købe billetter til en forestilling der spiller selv samme aften, og stadig opnå rabat! Og dét er da et virkelig godt tilbud!

H.C. Gimbel, teaterdirektør og international leder på Republique udtaler: ”Jeg tror, vi alle har været igennem en helt nødvendig læreproces de sidste par år, som handlede om at blive mere bevidste om os selv, så vi kunne blive bedre til at samarbejde. Der er en bevidsthed, en lyst og en vilje til at skabe et samarbejde om at sælge billetter, som er mere fleksibelt og nemmere for publikum end det nogensinde har været. Vi tog måske et skridt tilbage for nogle år siden. Nu har vi endelig taget fem skridt frem.”

Den nytiltrådte direktør på Betty Nansen Teatret – og mangeårige filmproducent Vibeke Windeløv afslutter: ” Det bliver herligt, at det nu bliver lige så let at gå i teatret som i biffen!”

Foto: Jacob Christian Hansen 

9
apr

Teaterbilletter.dk bliver til Scenit

Den selvejende institution Teaterbilletter.dk skifter navn til Den Selvejende institution Scenit fra den kommende teatersæson.

Teaterbilletter.dk blev stiftet i november 2006 som en selvejende institution af en bred kreds af teatre i Storkøbenhavn som følge af kommunalreformen. Institutionen har siden da varetaget administrationen af formidlingstilskud, fælles rabatordning og fælles markedsføring for ca. 100 små og store producenter, der hvert år har ”tilmeldt sig” via den fælles ansøgning om formidlingstilskud. Administrationen af formidlingstilskud og den fælles rabatordning har gennem alle årene været en kerneopgave for Teaterbilletter.dk.

Siden 2009 har Teaterbilletter.dk desuden drevet den landsdækkende scenekunstportal, scenen.dk. Scenen.dk har efterhånden udviklet sig til et kompleks af hjemmesider, der synliggør dansk scenekunst fra vugge til grav. Scenen.dk omfatter nu ud over den direkte synliggørelse af forestillinger med billetsalg også produktionssiden, der henvender sig til teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører der køber professionel scenekunst med oplysninger om journalnumre, praktiske sceneforanstaltninger samt godkendelser til refusions- og formidlingsordning.

Teaterbilletter.dk driver desuden det digitale Scenekunstarkiv.dk som gør det muligt at søge informationer om produktioner, arrangementer og producenter i Tereba siden sæsonen 2009/10. Arkivet henvender sig på en gang til alment interesserede teatergængere samtidig med at det giver forskere og kulturdebattører en unik mulighed for at se tendenser i det nyere danske teaterlandskab. Scenekunstarkiv.dk erstatter den gamle ”Teaterårbogen”.

Fra begyndelsen har det været nødvendigt at udvikle et stærkt administrationsværktøj for at håndtere teaterbranchens mangfoldighed, nemlig Tereba. Tereba har udviklet sig til en database for branchen med den helt klare vision at man kun skal taste sine oplysninger ét sted, og at der sendes oplysninger videre fra Tereba til alle, som har behov. Det betyder at Tereba i dag leverer data til salgssitene teaterbilletter.dk og teaterrabat.dk, til scenen.dk, produktionssiden.dk og scenekunstarkiv.dk samt ud af huset til ”Den Røde Brochure” og Aprilfestivalen, CPH Stage, IVDS (International Videndatabase for dansk scenekunst), Kultunaut og dermed ca. 60 kommunekalendere, I Byen og flere andre sites.

En vigtig udvikling af Tereba har været den tilknytning af Kulturstyrelsens journalnumre, som fandt sted i forbindelse med etableringen af ”produktionssiden” under scenen.dk. Næste skridt i udviklingen af Tereba bliver at tilknytte oplysninger om billetsalg, så der kan videresendes data til Danmarks Statistik. Det er ikke kun tanken at lette producenternes arbejde i forhold til indberetning, men også at gøre dansk teaterstatistik mere fyldestgørende og valid.

Når Teaterbilletter.dk skifter navn til Scenit er det således for at markere at institutionen ”går på to ben”. Det er fortsat en vigtig livsnerve at formidle og styrke salget af teaterbilletter, men det er lige så vigtigt at synliggøre og dokumentere dansk scenekunst. Det er kun den bagvedliggende organisation, der skifter navn. Salgssitet teaterbillletter.dk bliver ved med at eksistere og bliver markedsført over for publikum.

Mange, men ikke alle aktiviteter hos Teaterbilletter.dk – snart Scenit – tager udgangspunkt i digitale løsninger, så man må gerne tænke scene-it, når man hører Scenit. Men det er endnu mere væsentligt at enhver producent eller arrangør, som bruger Tereba eller nogle af de andre aktiviteter, føler sig sat i centrum og er med som en bidragyder til definitionen af dansk scenekunst – hos Scenit er det scenekunsten der er i zenit.

Teaterbilletter.dk skifter officielt navn til Scenit den 1. juli.

13
mar

Teaterbilletter.dk skifter navn – invitation til navnefest

Den selvejende institution Teaterbilletter.dk skifter navn fra den kommende teatersæson. Derfor afholder vi en reception onsdag den 8. april kl. 15-17 hvor det nye navn vil blive offentliggjort. Receptionen bliver afholdt i vores lokaler på Nørrebrogade 52, 2. th.

Vi får nyt navn, fordi Teaterbilletter.dk ikke er dækkende for de arbejdsopgaver som institutionen varetager. Virkeligheden er at vi løser opgaver i teatersektoren indenfor især to områder.

Det ene centrerer omkring Teaterbilletter.dk-samarbejdet hvor vi varetager administrationen af omkring 100 professionelle teatres formidlingstilskud samt står for den fælles markedsføring bl.a. i form af det årlige teaterkatalog. Det er her Teaterbilletter.dk-siden tjener som salgsvindue med Billetten A/S som billetoperatør. Teaterbilletter.dk er fortsat navnet på salgssiden og bliver markedsført over for publikum.

Derudover løser vi en række landsdækkende it-opgaver der fremmer formidlingen af scenekunst. Vi administrerer teaterregisterbasen Tereba der er omdrejningspunkt for dokumentation af al professionel scenekunst i landet. På initiativ af Folketingets Kulturudvalg driver vi også over den landsdækkende portal Scenen.dk, samt Produktionssiden som vi har udviklet i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen. Produktionssiden henvender sig til teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører der køber professionel scenekunst, da den indeholder oplysninger om journalnumre, praktiske sceneforanstaltninger og eventuelle godkendelser til refusionsordning og formidlingsordning. Endelige råder vi også over det digitale Scenekunstarkiv.dk som gør det muligt at søge informationer om produktioner, arrangementer og producenter i Tereba siden sæsonen 2009/10. Arkivet henvender sig på en gang til alment interesserede teatergængere samtidig med at det giver forskere og kulturdebattører en unik mulighed for at se tendenser i det nyere danske teaterlandskab. Scenekunstarkiv.dk erstatter den gamle ITI-Teaterårbog.

Den selvejende institution Teaterbilletter.dk er med andre ord ikke blot et salgssite, men en institution med landsdækkende opgaver indenfor salg, synliggørelse og formidling af scenekunst. Vi håber meget at I har lyst til at komme og deltage i offentliggørelsen og fejringen af det nye navn.

SU. senest tirsdag den 7.april til Morten på mmj@teaterbilletter.dk

22
dec

Nye bestyrelsesmedlemmer, Tereba-kursus – og god jul!

Den første januar indtræder Christian Have og Trine Wisbech i Teaterbilletter.dk’s bestyrelse. De overtager bestyrelsesposterne fra Lisbet Lipschitz, Anemoneteatret, og Erling Barkholt, Zebu, som begge træder ud af bestyrelsen efter at have været en del af Teaterbilletter.dk siden starten.

Trine Wisbech er leder af Det Lille Teater og Marionetteatret i Kongens Have. Christian Have er indehaver af og kreativ direktør for Have Kommunikation. Begge har stort kendskab til teaterbranchens mange facetter og vil kunne bidrage til den fortsatte udvikling af Teaterbilletter.dk’s mangesidige virke. Se mere om Teaterbilletter.dk’s bestyrelse her.

Tereba-kursus den 22. januar
Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag den 22. januar, hvor vi afholder Tereba-kursus inkl. oprettelse af produktioner og arrangementer til sæsonkataloget og til CPH Stage. Der kommer mere information om kurset i starten af januar.

Glædelig jul og godt nytår
Så er der bare tilbage at ønske rigtigt glædelig jul og godt nytår herfra. Vi ses i det nye år.