Internt

21
maj

Dialogmødet 19. maj på Teatret Zeppelin

Johanne Prahl bød velkommen til årets dialogmøde på Teatret Zeppelin, og overlod derpå ordet til Henrik Køhler – Scenits bestyrelsesformand. Henrik Køhler gennemgik de arbejdsopgaver og projekter der har præget arbejdet i Scenit gennem det sidste år hvor vi bl.a. har:

 • Indgået ny 4 årig aftale mellem Billetten A/S og Scenit/BilletBillet
 • Ny samarbejdsaftale om Teaterbilletter.dk mellem Scenit og BilletBillet
 • Udviklet en ny APP – i samarbejde med CPH Stage og BilletBillet
 • Afholdt debatarrangement om Scenekunstreformen på Folketeatret
 • Indgået aftale med Slots- og Kulturstyrelsen om administration af Turnenetværket og Garantiordningen
 • Udviklet ny hjemmeside for Scenit (som snart lanceres)
 • Etableret ny Teaterklub Mit Teater

Teaterbilletters kommunikationsansvarlig Kit Blædel orienterede om det nye klubkoncept, tankerne bag, målgrupper og forventninger til salg.

Derudover arbejder vi for øjeblikket i Scenit på en ny skoleportal som skal understøtte salg til skoler og institutioner.

Christine Kann orienterede om arbejdet i følgegruppen og der var valg til samme for den kommende sæson. Jan Grube Christiansen og Søren Kyed er ikke længere ansat på teatre, og Marianne Søndergaard har selv valgt at trække sig, og der var derfor plads til tre nye medlemmer i følgegruppen.

Næste år kommer følgegruppen til at se således ud:

 • Christine Bibaud/Scene42
 • Charlotte Rindom/Det Olske Orkester
 • Christine Worre Kann/Teatergrad, Det Flydende Teater
 • Søren Hall/London Toast Theatre
 • Micaëla Strøby/Grønnegårds Teatret
 • Jakob Holm/Mungo Park
 • Anabela Lemos/Riddersalen
 • Pelle Koppel/Teater V
 • Thea Kulavig/Zangenbergs Teater

Og de tre nyeste medlemmer:

 • Allan Grynnerup/Ishøj Teater
 • Lasse Frank/Teatret Zeppelin
 • My van Dijk/Husets Teater.

Efter en kort pause fortsatte vi med at tale om konsekvenserne af den nye Scenekunstreform. Ud af den samlede pulje på 72 mio kr. bliver der taget 9 mio fra formidlingsordningen, og det betyder at voksenrabatten skal reduceres med 40 % over de næste fire år. Scenit fremlagde et forslag til nedsættelse af rabatsatser fra sæson 20/21, men forslaget vil ikke give en tilstrækkelig besparelse, når reduktionen er fuldt indfaset i 22/23. Der kan blive tale om at teatrene må egenfinansiere nogle rabatter. Christine Kann foreslog, at vi stiller forslag til politikerne om en ny form for tilskud til publikumsarbejdet. Der var en generel forståelse af, at vi nok ikke får tilbageført midler til den nuværende ordning. Lasse fra Teatret Zeppelin efterspurgte nogle konsekvensberegninger af hvad en evt. nedsættelse af de forskellige rabatter vil betyde for teatrene, og Johanne lovede at opstille nogle forskellige scenarier hvor man vil kunne se de mulige konsekvenser for det enkelte teatre. Diskussionen er langt fra overstået og vi vil i det næste stykke tid forsøge at finde nye forretningsmodeller til imødegåelse af de allerede udmeldte besparelser i samarbejde med følgegruppen.

Følg dette link, og læs mere om konsekvenser af scenekunstreformen.

3
maj

APRIL STATISTIK

Salgsstatistikken tegner stort set det samme billede som de tidligere måneder med et fald i salget af rabatbilletter både til børn og voksne, men til gengæld en flot fremgang i salg af løssalgsbilletter. Vi skal fortsat huske på at vi sidste år satte rekord for største salg af rabatbilletter i hele samarbejdets levetid.

De tørre tal

I alt har teatrene i Scenit-samarbejdet solgt 388.848 billetter via teaterbilletter.dk fra den 25. april sidste år til den 30. april i år. Deraf er 278.470 billetter solgt med rabat. Vi har stadig et par måneder tilbage af sæson 18/19. Fra maj måned fører vi også statistik over billetter solgt til næste sæson.

Se hele statistikken her

1
maj

KLAR PARAT SÆSONSTART

Scenit vil sammen med BilletBillet gerne sige tak til alle jer, der deltog i sæsonlanceringen i mandags på Husets Teater, hvor vi fejrede udgivelsen af Teaterkataloget 19/20 og smilede til fotografen.

Det var dejligt at se så mange støtte op om Teaterbilletter-samarbejdet. Udover over teatrene havde vi også fornøjelsen af at have besøg af Laus Høybye, der er ambassadør for Teaterbilletter den kommende sæson.

Vi synes, det nye teaterkatalog for sæson 19/20 er meget vellykket. Husk at lægge det frem til jeres publikum og del endelig online-kataloget på jeres platforme.

Teaterkataloget kan læses online her.

Vi glæder os over det gode samarbejde og ser frem til endnu en forrygende sæson 19/20.

PS. Husk Scenits Dialogmøde torsdag d.16. maj kl.10-12 på Teatret Zeppelin. Tilmelding til Pernille pev@scenit.dk senest d.13. maj. Læs invitationen til Dialogmødet her

1
maj

SÆSON 19-20 I SALG

Så er sæson 19/20 i salg på teaterbilletter.dk.

Hvis I lægger købslinks til teaterbilletter.dk på jeres egen hjemmeside, så er der fri adgang til at copy/paste.

Vi håber på et godt salg, og vi glæder os til den kommende sæson.

29
apr

INVITATION TIL SCENITS DIALOGMØDE

Det er tid til vores årlige Sommer Dialogmøde, torsdag d.16 maj kl. 10.00 – 12.00 på Teatret Zeppelin i Kaféen.

Kom og vær med til diskussion af teaterrabattens fremtid. Mette Bocks teaterreform betyder, at tilskuddet til rabatbilletter til voksne falder med ca. 40 % i løbet af de næste 4 år. Vi skal diskutere, hvordan det kan håndteres og hvordan vi kan fastholde det trofaste publikum og gruppesalget. Hvordan kan samarbejdet se ud i fremtiden?

Desuden vil Dialogmødet byde på forfriskninger, hyggeligt samvær og valg til følgegruppen.

Vi glæder os meget til at se jer.

Tilmelding senest d. 13. maj til Pernille, pev@scenit.dk

Sted: Teatret Zeppelin, Valdemarsgade 15, 1665 København V

Dato: torsdag d.16. maj 2019

Tidspunkt: kl. 10.00 – 12.00

25
apr

TEATERBILLETTER SALGSTART

SÆRLIGT FOR DE TEATRE, DER SÆLGER VIA. TEATERBILLETTER.DK

Her er den årlige påmindelse om, at I skal huske at indsætte et forestillingsbillede på jeres produktioner, og I skal ikke rette i billetpriserne. HVIS I glemmer forestillingsbilledet, så sætter vi vores ”Gås” ind i stedet for 🙂 Brug gerne et foto af jeres teater eller jeres logo, hvis I ikke har et billede endnu. Hvis I skulle have ændringer i billetpriserne, så kontakt os.

OBS! Hvis I ændrer noget i Elektra, så skal I også opdatere i Tereba.

PS. Husk, vi holder sæsonlancering på Husets Teater mandag d.29. april kl.15-17. Læs invitationen her

PPS. Scenit afholder det årlige Sommer Dialogmøde torsdag d.16 maj om formiddagen. Stedet er ikke på plads endnu, men sæt endelig et kryds i kalenderen.

Håber, vi ses 🙂

25
sep

BONUS & GEBYR

Den 25. april 2018 indførte Teaterbilletter-samarbejdet kundegebyrer på billetter købt på teaterbilletter.dk og Teaterbilletters app. Kundegebyrerne er indført, så vi kan bringe Teaterbilletter-samarbejdet videre, imødekomme behovet for digital udvikling og for at styrke scenekunsten i folks bevidsthed.

Scenits bestyrelse besluttede samtidig, at alle teatre, som sælger billetter med gebyr på teaterbilletter.dk via Scenit, skal have 20 % af gebyrindtægten udbetalt som bonus. Tanken er at styrke teaterbilletter.dk ved at gøre det attraktivt for jer at sætte alle jeres billetter til salg på den fælles platform.

Billetgebyrerne inkl. moms er:

 • 5 kr. i ordregebyr pr. samlet ordre
 • 10 kr. pr. billet i billetgebyr for billetter til 80 kr eller derover
 • 5 kr. pr. billet i billetgebyr for billetter til 79,50 kr. eller derunder

Ung gruppe, fribilletter og tilkøb (mad, drikkevarer mv.) er fritaget for gebyrer.

Systemet er nu på plads, og vi er i gang med opgørelsen af teatrenes bonus. Det gælder kun de teatre og producenter, der sælger billetter på teaterbilletter.dk via Scenit. Fremover vil I modtage bonusopgørelse samtidig med jeres tilskudsrapporter.

Vi håber på, at den nye bonusordning kan styrke teatrene i samarbejdet.

2
maj

Scenit og persondata

D.25. maj 2018 træder Persondataforordningen i kraft, og derfor ønsker vi at gøre jer opmærksomme på, hvordan Scenit håndterer den nye persondatalov i Tereba-sammenhæng. Tereba indeholder primært virksomhedsoplysninger og meget lidt persondata. Det er vigtigt, at I er klar over, hvordan rollefordelingen er (hvem er databehandler og hvem er dataansvarlig) og hvor I støder på persondata i Tereba.

Persondata i Tereba

I Tereba findes persondata kategoriseret som ”almindelige personoplysninger”. De persondata er:

 • i produktionen under ”Kreditering”, hvor I indtaster fulde navn på skuespillere, scenografer m.fl.
 • i produktionen under ”Foto”. Hvis et arrangementsfoto tydeligt viser en genkendelig person, så betragtes det som persondata.
 • i jeres Tereba-profils “Stamdata”, hvor I oplyser fulde navn på kunstnerisk ledelse, administrativ ledelse og kontaktperson.
 • og under “Kontakt”

Teatret/producenten er dataansvarlig

I følge persondataloven er teatret/producenten dataansvarlig. Det betyder, at du har det fulde ansvar for al data, som du indtaster i din Terebaprofil. Ansvaret indebærer, at du indtaster korrekte oplysninger og løbende opdaterer din Terebaprofil. Som dataansvarlig skal du være særlig opmærksom på ”de almindelige personoplysninger”. Vi anbefaler, at du indgår et skriftligt samtykke, inden du indtaster vedkommendes fulde navn eller benytter et genkendeligt foto i Tereba. Scenit skal ikke have samtykket. Det er et mellemliggende mellem teatret/producenten og jeres ansatte.

Scenit er databehandler

Rollen som databehandler tilkommer Scenit, der står bag databasen Tereba. Scenits opgave er at opbevare, beskytte og behandle data korrekt og i overensstemmelse med den nye persondatalov. Derudover har Scenit ansvaret for at informere jer om, hvad data bruges til og hvilket formål data tjener.

Formålet med de data du indtaster i Tereba er:

 • at synliggøre forestillinger i salg
 • formidle aktuel scenekunst til publikum
 • dokumentere og indsamle historiske data om professionel scenekunst i Danmark.

Scenit har fået til opgave af Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen at drive scenekunstportalen scenen.dk og indsamle data til scenekunststatistikken. Derudover videregiver Scenit data til vores faste datamodtagerne, der hjælper os med at opnå formålet med data.

Se Terebas faste databehandlere og datamodtagere her

Vi er i fuld gang med at udforme en databehandleraftale, hvor producenter/teatre skal godkende, at Scenit må behandle og opbevare deres data i Tereba i overensstemmelse med den nye persondatalov. Nærmere information om databehandleraftalen og proceduren for denne kommer ud til jer senere i maj.

15
jan

Highlights fra Strategiseminar den 11. januar 2018

Torsdag d. 11. januar 2018 holdt Scenit og BilletBillet et seminar om strategi med gode og spændende input til, hvilke overvejelser man bør have, når der skal arbejdes strategisk med forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen.

Til seminaret var Christian Have tovholderen med styr på både oplægsholdere, spørgsmål og tidsplanen. Her får I en kort gennemgang af de vigtigste pointer på seminaret.

Teaterbilletter.dk
Strategiseminariet lagde ud med Johanne Prahl (Scenit), Nicolaj Hyltén-Cavallius (BilletBillet) og Kit Blædels (Teaterbilletter) fremlægning af Teaterbilletters strategi og vision om: ”At gøre teater ”top of mind” i valg af underholdning/oplevelser for alle og at øge bevidstheden om, at teater danner og beriger mennesker.” Derudover blev teatrenes samarbejde fremhævet og det faktum, at vores fællesskab er en vigtig styrke.

 • Vi har publikum tilfælles
 • Vi har scenekunsten tilfælles
 • Vi har en rabatstruktur tilfælles
 • Vi elsker alle teater

2 cases fra museumsverdenen
Jane Sandberg (Enigma) og Astrid La Cour (Frederiksberg Museerne) delte ud af deres erfaring med brug af strategisk forretningsudvikling i museumsverdenen. Jane Sandberg påpegede bl.a., at kommunikation i den sammenhæng er vigtigt. Det sprog vi benytter skal være forståeligt for politikerne fx at de skal investere i teater (fordi det er vigtigt for samfundet) fremfor at give støtte til teater (det er ikke synd for teaterbranchen).

Både Jane Sandberg og Astrid La Cour er tilhængere af, at der bør tænkes ud af boksen. Astrid La Cour pegede på fx samarbejde med utraditionelle grupper som en måde at blive relevant og uundværlig fx her har der været afholdt modeshow i Cisternerne og et andet museum har stillet et lokale til rådighed for psykisk sårbare uden for åbningstid.

Museumsverdenens råd til teaterbranchen:
Brug benspænd, og lad jer inspirere fra andre brancher, institutioner og virksomheder. Hvem kan vi spejle os i og lære af?

2 cases fra teaterverdenen
Morten Hesseldahl (Det Kgl. Teater) og Henrik Køhler (Teatercentrum) var enige i, at de tre hv-spørgsmål; hvad/hvorfor/hvordan vil I forandre? er væsentlige at få formuleret, inden man kaster sig ud i strategisk forretningsudvikling. Morten Hesseldahl påpegede, at kunstnerisk udfoldelse trives i faste rammer, så det er ikke der, de strukturelle ændringer udspringer fra. Det understøttede Henrik Køhler ved at fremhæve, at strategi skal komme nedefra. Det er vigtigt, at medarbejderne er involveret, da forandringer skal tænkes som et fælles projekt.

Scenit og BilletBillet holdt dette seminar for at præsentere teaterbilletter.dk samarbejdets fælles strategi. Se hele strategien her.

8
nov

Invitation til julegløgg

I anledning af Scenits 10 års fødselsdag og fordi det snart er jul, vil vi gerne invitere alle vores samarbejdspartnere og -teatre til gløgg og æbleskiver her hos os på Nørrebrogade 52.

Vi vil rigtig gerne se jer her den 24. november fra 15-17.30.

Se venligst invitationen her

S.U. senest den 23. november til Knirke på: kc@scenit.dk

Mange julehilsner

Scenit