Ikke kategoriseret

25
jun

DEADLINE FOR TEATERGUIDE SEPTEMBER

Så er det ved at være tid til at indtaste arrangementer til sæsonens første teaterguide. Som noget nyt distribueres Teaterguiden næste sæson med Djøf-bladet og Magisterbladet. Derudover distribueres Teaterguiden også til alle teatre med egen scene i Teaterbilletter-samarbejdet og til biblioteker i Storkøbenhavn. Teaterguiden udkommer ultimo august 2019.

Formatet bliver også denne gang i lomme-/taskeformat (A6), selvfølgelig i tråd med Teaterbilletters visuelle identitet. Teaterguiden indeholder både billeder og korte teasertekster (husk at lave en teasertekst i Tereba med maks. 70 karakterer inkl. tegn og mellemrum).

DEADLINES

8. AUGUST      Alle forestillinger oprettet i Tereba. HUSK teasertekst – maks. 70 karakterer inkl. tegn og mellemrum..

14. AUGUST    Korrektur udsendes

6. SEPTEMBER  Teaterguiden udkommer

Teaterguiderne er et supplement til sæsonkataloget, som fortsat distribueres ved salgsstart til alle de trofaste teatergængere.

3
jun

BILLETSTATISTIK MAJ, SÆSON 18-19

Træerne vokser ikke ind i himlen, og sidste års rekordsalg bliver ikke gentaget i år. Vi kan glæde os over et voksende løssalg, mens rabatsalget både til børn og voksne er faldet en del i sæson 18/19. I pdf-udgaven af statistikken giver vi en oversigt over det samlede salg sammenlignet med de sidste 4 sæsoner – og samlet set går det ikke helt tosset.

Billetstatistikken her dækker kun forestillinger i sæson 18/19, som varer indtil udgangen af juni.

De tørre tal

Der er i alt solgt 399.090 billetter fra salgsstart d. 25. april 2018 til og med d. 31. maj 2019. Heraf er 287.304 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 429.047 billetter heraf 326.872 med rabat.

Der er solgt ca. 20.000 færre billetter med børn/unge rabat, og ca. 19.000 færre billetter med voksenrabat i forhold til samme periode sidste år. Der er til gengæld solgt ca. 9.000 flere løssalgsbilletter.  

Læs hele statistikken og se graferne.

7
maj

EN BITTER PILLE!

Tilskuddet til rabat på voksenbilletter bliver i løbet af de næste 4 år reduceret med ca. 40 %. Det er konsekvensen af den reform af scenekunstområdet, som blev vedtaget i marts 2019. Det lykkedes at råbe politikerne op, så tilskuddet til rabat til børn og unge blev friholdt, men til gengæld blev tilskuddet til voksne ramt dobbelt så hårdt. Nedskæringerne i tilskuddet begynder allerede med sæson 19/20.

Så tilmeld jer Scenits dialogmøde torsdag d.16. maj!

Her skal vi diskutere konsekvenserne over de næste 4 år – og ikke mindst hvordan vi sammen kan gøre en indsats for at få flere midler til formidlingsordningen igen.

Programmet vil desuden byde på nyt om Scenits andre aktiviteter, beretning om det forgangne år og valg til følgegruppen.

Følgegruppen er Scenits sparringsforum blandt teatre, som får administreret formidlingstilskud hos Scenit. Der er 12 medlemmer, og vi snakker om alt fra rabatstruktur til kulturpolitik. Hvis du har lyst til at være med i følgegruppen, så kontakt Søren Veien på sv@scenit.dk 

Dialogmødet finder sted på Teatret Zeppelin torsdag den 16. maj kl. 10 – 12. Vi byder på kaffe, te, croissanter og hyggeligt samvær.

Tilmelding til Pernille, pev@scenit.dk senest d. 13. maj.

11
apr

INVITATION TIL SÆSONLANCERING

Traditionen tro inviterer Teaterbilletter til sæsonlancering, hvor vi ser Teaterkataloget 2019-20 før alle andre, hilser på den kommende sæsons Teaterambassadør og tager det obligatoriske gruppebillede.

Teaterchefer og -medarbejdere inviteres derfor til hyggeligt fagligt samvær mandag den 29. april kl. 15-17 i Underhuset i Husets Teater, Halmtorvet 9, 1700 København V.

Vi glæder os til at se jer!

Store teaterhilsener fra Teaterbilletter (ved BilletBillet og Scenit)

Sted: Husets Teater,

Dato: d. 29. april 2019

Tidspunkt: kl.15.00-17.00

OBS! D. 12 april går Scenit på påskeferie. Kontoret holder derfor lukket for telefonisk henvendelse. God påske!

10
apr

TAL SCENEKUNSTEN OP! (FOR BØRNENE)

Hvordan sikrer vi scenekunstens fødekæde? Forholdet mellem scenekunsten og folkeskolen blev debatteret på Scenit og BilletBillets seminar d.29. marts 2019 på Folketeatret.

Vi har samlet højdepunkterne fra debatten til jer her.

I politikerpanelet var kulturminister Mette Bock (LA), kulturordfører Rasmus Nordqvist (Alt), folketingskandidat Nikolaj Bøgh (K) og teaterchef Kasper Holten (Det Kgl. Teater).

I panelet for branchedebatten sad teaterdirektør Eva Præstiin (Betty Nansen Teatret), teaterchef Gitta Malling (Limfjordsteatret) og producer Pernille Møller Taasinge (Aaben Dans).

Kreativ direktør Christian Have var moderator.

Endnu engang tak til alle jer, der deltog i seminaret og støttede op om det gode fællesskab i branchen.

8
apr

TAL SCENEKUNSTEN OP (2. DEL)

Branchefolk og repræsentanter fra teatre i Teaterbilletter-samarbejdet var samlet, da Scenit og BilletBillet afholdte seminar d.29. marts 2019 på Folketeatret, Snoreloftet. Overskriften var ”Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet?” og formålet med seminaret var at støtte op om fællesskabet i branchen og skabe en fælles dagsorden for scenekunsten. Det synes vi, blev tydeliggjort til dette års seminar.

I panelet for branchedebatten sad teaterdirektør Eva Præstiin (Betty Nansen Teatret), teaterchef Gitta Malling (Limfjordsteatret) og producer Pernille Møller Taasinge (Aaben Dans). Kreativ direktør Christian Have var moderator.

Debatten tog først og fremmest udgangspunkt i, hvordan vi kan samarbejde og opretholde det gode fællesskab trods bump på vejen. Det er vigtigt, at vi sammen taler scenekunsten op. Vi skal med selvtillid og stolthed fortælle omverdenen, hvad scenekunsten kan og vil.

Vi har samlet et udpluk af branchedebattens vigtigste pointer. Se videoen fra branchedebatten her

Tak til alle jer der deltog.

PS. Gik du glip af første video med den politiske debat? Så kan du finde den her.

2
apr

MARTS-STATISTIK

Teaterbilletter-portalen har stadig en markant fremgang i salget af løssalgsbilletter, som igen i denne måned er højdespringer med næsten 17.500 flere solgte billetter. Salget af rabatbilletter til børn og unge er desværre en del under sidste års niveau, men vi skal huske på at vi sidste år havde et exceptionelt højt salg af børn/unge billetter. Salget af rabatbilletter til voksne er stort set uændret.  

De tørre tal

Der er i alt solgt 364.630 billetter fra salgsstart d. 25. april til og med d. 31. marts 2019. Heraf er 261.927 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 364.856 billetter heraf 279.623 med rabat.

Der er solgt ca. 18.000 færre billetter med børn/unge rabat, og ca. 300 flere billetter med voksenrabat i forhold til samme periode sidste år. Der er til gengæld solgt ca. 17.500 flere løssalgsbilletter.  

Se hele statistikken her

28
mar

TEATERKLUB MIT TEATER

Teaterbilletter har været i udviklingsmode. Pr. sæson 19/20 vil vi indføre et nyt klubkoncept Teaterklub Mit Teater. Formålet med Teaterklub Mit Teater er at skabe en dybere relation til de eksisterende Teaterrabat-kunder samt at få de mange løssalgskunder ind i klubben og i teatret oftere.

Teaterklub Mit Teater består af 3 medlemskaber:

 • Kunder der opnår teaterrabat ved køb af 3 forestillinger eller flere
 • Solo-medlemskab til 75 kr. til én person
 • Duo-medlemskab til 150 kr. til én person med ledsager.

Efter køb af et klubmedlemsskab opnår medlemmer teaterrabat, og medlemsskabet er tjent ind ved et eller to køb – afhængig af forestillingspris. Teaterklub Mit Teater er ikke sæsonbunden, men medlemsskabet har gyldighed et år fra købsdato. Det vil være muligt at melde sig ind i klubben fra sæsonlanceringen d.1 maj 2019.

Klubmedlemmer får ud over teaterrabat adgang til en udvidet personlig profil på teaterbilletter.dk, som vil indeholde en række medlemsfordele.

 • Gratis online billetbytte op til 48 timer før forestillingen (visse forestillinger undtaget)
 • Nye videoer og podcasts
 • Anbefalinger af aktuelle forestillinger
 • Invitationer til unikke events kun for klubmedlemmer
 • Teaterkataloget tilsendt med posten til hjemadressen.

Der bliver ikke rørt ved den eksisterende sæsonbaserede Teaterrabat-ordning, hvor kunden køber minimum tre forestillinger på en gang, og dermed opnår teaterrabat. Derimod vil disse kunder også få adgang til en udvidet personlig profil på teaterbilletter.dk med samme medlemsfordele som klubmedlemmerne.

Indtægten fra salg af medlemsskaber vil bl.a. gå til IT-udvikling, unikke events og administration og markedsføring af klubben.

Klubkonceptet er udviklet af Teaterbilletters sekretariat og Markedsføringsgruppe, testet af konsulentvirksomheden InterMail og godkendt af Teaterbilletters Styregruppe.

Hvis I har spørgsmål til Teaterbilletters nye klubkoncept Teaterklub Mit Teater, så skriv en mail til kommunikationsansvarlig Kit Blædel, kit@teaterbilletter.dk

21
mar

TILSKUD ELLER IKKE TILSKUD?

Slots- og Kulturstyrelsen har bedt Scenit om at tydeliggøre reglerne for brugen af formidlingstilskuddet i forbindelse med gæstespil.

Reglerne er:

 • Teatret arrangerer gæstespil

Når et teater køber en turnéproduktion, så bliver teatret arrangør. Det betyder, at teatret har ansvar for billetsalg og bærer risikoen for eventuel svigtende salg. Så kan teatret bruge sit formidlingstilskud.

 • Teatret er spillested for gæstespil

Hvis teatret bliver kontaktet af en turnéproducent, der vil leje eller låne teatrets scene, så får turnéproducenten rollen som arrangør. Det betyder, at turnéproducenten selv har ansvar for billetsalg og skal bruge sit eget formidlingstilskud – hvis turnéproducenten har sit eget tilskud.  

Kort sagt. Et teater MÅ IKKE bruge af sit eget formidlingstilskud, hvis teatret ikke selv har rollen som ansvarlig arrangør.  

I forvejen er formidlingsordningen under pres, og derfor beder vi jer på det kraftigste om at overholde de gældende regler.

Hvis I er tvivl, så kontakt os hos Scenit tlf.: 35 24 01 01

PS: I næste uge udsender vi nyhedsbrev om konsekvenser af reduktionen af formidlingstilskuddet i forbindelse med scenekunstreformen. God weekend!

13
mar

47% DYRERE B/U BILLETTER

Scenit har i fællesskab med 66 storkøbenhavnske teatre skrevet en pressemeddelelse, som udtrykker den fælles bekymring over Kulturminister Mette Bocks scenekunstreformudspil.

Teaterbilletter til børn og unge bliver op til 47 % dyrere

Kulturminister Mette Bock har lanceret sit udspil til en reform af scenekunstområdet. Der er milde gaver til 4 udvalgte teatre i reformen, men pengene til de få udvalgte tages fra det tilskud, som især bruges til at gøre billetter til børn og unge billigere. Bare på Storkøbenhavns små og mellemstore teatre rammes over 200.000 børn og unge af prisstigninger på op til 47 %. 

Økonomien

Tilskuddet til, at teatrene kan udbyde rabatbilletter til særlige grupper, er en væsentlig del af teatrenes økonomi. Især børneteatrene er helt afhængige af at kunne tilbyde billetter med rabat til børn og unge. Den allerstørste målgruppe er skoler og børneinstitutioner, som årligt køber 140.000 børn/unge billetter bare i Storkøbenhavn. Dertil kommer rabatbilletter til børn og unge, som går i teatret med forældre eller bedsteforældre – eller på eget initiativ.  

De små og mellemstore teatre i Storkøbenhavn har fælles rabatstruktur, hvor en stor del af tilskuddet øremærkes til børn/unge billetter. Med tilskuddet i ryggen kan teatrene tilbyde skoler og børnehaver billetter helt ned til 40 kr. pr. stk. Det er en konsekvens af skoler og børnehavers meget begrænsede budgetter til at betale for kulturoplevelser. Kulturministeren bebuder en besparelse på tilskuddet til børn og unge på 15 kr. pr. billet med det argument, at teatrene kan lægge det manglende tilskud oven på billetprisen. Dette kommer til at betyde en prisstigning på 47 % for billetter til skoler og børnehaver, når momsen er lagt oven i.

Teateroplevelser til børn og unge er vigtige

Tænketanken Mandag Morgen har netop udsendt en analyse, som viser at 80 % af danskerne mener, at kunst og kulturoplevelser i barndommen bidrager til at understøtte børns faglige læring. Det oplever teatrene hver eneste dag i mødet med børn og unge. Stephan Pollner fra Teater Vestvolden siger: ”Litteraturen kan man låne gratis på bibliotekerne og mange museer tilbyder gratis adgang til skoler og børnehaver.  Scenekunsten skal opleves ”live” på teatrene og det koster altså lønninger og husleje, så tilskuddet er med til at gøre den oplevelse tilgængelig for flere – og er med til at gøre teateroplevelser til en del af vores fælles kulturarv.”

Teaterleder på Zangenbergs Teater Thea Kulavig supplerer: ”At gøre en indsats for at få flere børn og unge i teatret, er den bedste måde at videregive kulturen på. Det er vores fremtidige generationer og gennem skoler og institutioner får børn fra alle samfundslag mulighed for at få fælles kulturoplevelser. Her er formidlingstilskuddet et af de vigtigste redskaber, vi har for at udbrede scenekunsten blandt børn og unge, så deres adgang til teater ikke i så høj grad afhænger af størrelsen af forældrenes pengepung”.

Fremtiden

Børneteatrene frygter for konsekvenserne af det reducerede tilskud og om skoler og børnehaver bliver ved med at have råd til at tage børn og unge med i teatret. ”Det handler allermest om gruppebilletter til skoler og børnehaver, som skal mange af sted på en gang”, forklarer teaterleder for Ishøj teater Allan Grynnerup, og han fortsætter: ”I det samarbejde om rabatter, som vi har i Storkøbenhavn, holder vi billetprisen til skoler og børnehaver på 40 kr. pr. barn. Vi ved at selv med så lav billetpris er det svært for skoler og børnehaver at få råd til billetterne. Det kan jo være op til 100 børn ad gangen, som skal af sted. Så spørgsmålet er jo om skoler og børnehaver skærer halvdelen af deres teaterbesøg væk og f.eks. kun giver børnene en teateroplevelse hver andet år.

Faktaboks:

 • Formidlingsordningen er støtte til at nedbringe professionelle teatres billetpriser, så det gøres muligt for teatrene at give rabat til børn og unge (høj sats) og voksne (lav sats).
 • Kulturminister Mette Bock har fremlagt et udspil til reform af scenekunstområdet, der beskærer Formidlingsordningen med 18 %, når reformen er fuldt indfaset i 2023.
 • Kulturministeren vil kun reducere tilskuddet til de producerende teatre og friholde de lokale teaterforeninger, som ofte har et ældre publikum.
 • De producerende teatre sælger på årsbasis 430.000 billetter specifikt til børn og unge med tilskud og 365.000 billetter med andre rabatformer. (Tal fra sæson 17/18)
 • Der gives høj tilskudssats til børn og unge under 25 år, og der gives lav sats til alle øvrige rabatformer, som teatrene selv kan bestemme over.
 • Der er ca. 90 små og mellemstore teatre og teaterkompagnier i det storkøbenhavnske rabatsamarbejde i regi af den selvejende institution Scenit.

For yderligere information om rabat-samarbejdet og konsekvenser af scenekunstreformen kontakt: Johanne Prahl på 22 86 09 31 (direktør for den selvejende institution Scenit)

Bag pressemeddelelsen står:

 • Den selvejende institution Scenit
 • Teater Next
 • Satirekollektivet FLÆS
 • Teater Kapellet
 • Det Lille Teater & Marionet Teatret
 • Frøken Fracasos Kompagni
 • Teatret Zeppelin
 • Teater Grob
 • Gazart
 • Anemonen
 • Teater Lille Hest
 • Sydhavn Teater
 • Dansk Teater Produktion v/Sigurd Barrett
 • Kitt Johnson X-act
 • House of International Theater
 • Ishøj Teater
 • Teatret Fair Play
 • Teatret Fyr og Flammen
 • Teater GLIMT
 • Det Lille Verdens Teater
 • Teater Får302
 • Landsteatret
 • Grønnegårdsteatret
 • Teater Levende Fortællinger
 • MÆRKVÆRK
 • Dansehallerne
 • Sort/Hvid
 • Freestyle Phanatix
 • Why Not Theatre Company
 • Mungo Park
 • Teatret ved Sorte Hest
 • Glad Teater
 • Meridiano Teatret
 • TeaterTasken & Parkteatret
 • Passepartout Theatre Production
 • Teatret st. tv.
 • Performanceteatret Liminal
 • Teatret Riddersalen
 • Egnsteatret Undergrunden
 • Dansk Danseteater
 • Asterions Hus
 • Teaterøen
 • Sceneprojekt
 • Scene42
 • Teater HILS DIN MOR
 • Teateriet Apropos
 • Zangenbergs Teater
 • Teater Vestvolden
 • Aaben Dans
 • Teater V
 • Teatergrad
 • DanskDansk
 • Det Olske Orkester
 • Teater Hund & Co
 • Selene Muñoz Dance Company
 • Next Door Project
 • ZeBu
 • Dadadans
 • Det Flydende Teater
 • Uppercut Danseteater
 • Teater Fortællekunsten
 • Livingstones Kabinet
 • Teater Guld
 • Louise Schouw Teater
 • Husets Teater
 • That Theatre Company
 • London Toast Theatre