Ikke kategoriseret

21
mar

Tilskud eller ikke tilskud?

Slots- og Kulturstyrelsen har bedt Scenit om at tydeliggøre reglerne for brugen af formidlingstilskuddet i forbindelse med gæstespil.

Reglerne er:

 • Teatret arrangerer gæstespil

Når et teater køber en turnéproduktion, så bliver teatret arrangør. Det betyder, at teatret har ansvar for billetsalg og bærer risikoen for eventuel svigtende salg. Så kan teatret bruge sit formidlingstilskud.

 • Teatret er spillested for gæstespil

Hvis teatret bliver kontaktet af en turnéproducent, der vil leje eller låne teatrets scene, så får turnéproducenten rollen som arrangør. Det betyder, at turnéproducenten selv har ansvar for billetsalg og skal bruge sit eget formidlingstilskud – hvis turnéproducenten har sit eget tilskud.  

Kort sagt. Et teater MÅ IKKE bruge af sit eget formidlingstilskud, hvis teatret ikke selv har rollen som ansvarlig arrangør.  

I forvejen er formidlingsordningen under pres, og derfor beder vi jer på det kraftigste om at overholde de gældende regler.

Hvis I er tvivl, så kontakt os hos Scenit tlf.: 35 24 01 01

PS: I næste uge udsender vi nyhedsbrev om konsekvenser af reduktionen af formidlingstilskuddet i forbindelse med scenekunstreformen. God weekend!

13
mar

47% DYRERE B/U BILLETTER

Scenit har i fællesskab med 66 storkøbenhavnske teatre skrevet en pressemeddelelse, som udtrykker den fælles bekymring over Kulturminister Mette Bocks scenekunstreformudspil.

Teaterbilletter til børn og unge bliver op til 47 % dyrere

Kulturminister Mette Bock har lanceret sit udspil til en reform af scenekunstområdet. Der er milde gaver til 4 udvalgte teatre i reformen, men pengene til de få udvalgte tages fra det tilskud, som især bruges til at gøre billetter til børn og unge billigere. Bare på Storkøbenhavns små og mellemstore teatre rammes over 200.000 børn og unge af prisstigninger på op til 47 %. 

Økonomien

Tilskuddet til, at teatrene kan udbyde rabatbilletter til særlige grupper, er en væsentlig del af teatrenes økonomi. Især børneteatrene er helt afhængige af at kunne tilbyde billetter med rabat til børn og unge. Den allerstørste målgruppe er skoler og børneinstitutioner, som årligt køber 140.000 børn/unge billetter bare i Storkøbenhavn. Dertil kommer rabatbilletter til børn og unge, som går i teatret med forældre eller bedsteforældre – eller på eget initiativ.  

De små og mellemstore teatre i Storkøbenhavn har fælles rabatstruktur, hvor en stor del af tilskuddet øremærkes til børn/unge billetter. Med tilskuddet i ryggen kan teatrene tilbyde skoler og børnehaver billetter helt ned til 40 kr. pr. stk. Det er en konsekvens af skoler og børnehavers meget begrænsede budgetter til at betale for kulturoplevelser. Kulturministeren bebuder en besparelse på tilskuddet til børn og unge på 15 kr. pr. billet med det argument, at teatrene kan lægge det manglende tilskud oven på billetprisen. Dette kommer til at betyde en prisstigning på 47 % for billetter til skoler og børnehaver, når momsen er lagt oven i.

Teateroplevelser til børn og unge er vigtige

Tænketanken Mandag Morgen har netop udsendt en analyse, som viser at 80 % af danskerne mener, at kunst og kulturoplevelser i barndommen bidrager til at understøtte børns faglige læring. Det oplever teatrene hver eneste dag i mødet med børn og unge. Stephan Pollner fra Teater Vestvolden siger: ”Litteraturen kan man låne gratis på bibliotekerne og mange museer tilbyder gratis adgang til skoler og børnehaver.  Scenekunsten skal opleves ”live” på teatrene og det koster altså lønninger og husleje, så tilskuddet er med til at gøre den oplevelse tilgængelig for flere – og er med til at gøre teateroplevelser til en del af vores fælles kulturarv.”

Teaterleder på Zangenbergs Teater Thea Kulavig supplerer: ”At gøre en indsats for at få flere børn og unge i teatret, er den bedste måde at videregive kulturen på. Det er vores fremtidige generationer og gennem skoler og institutioner får børn fra alle samfundslag mulighed for at få fælles kulturoplevelser. Her er formidlingstilskuddet et af de vigtigste redskaber, vi har for at udbrede scenekunsten blandt børn og unge, så deres adgang til teater ikke i så høj grad afhænger af størrelsen af forældrenes pengepung”.

Fremtiden

Børneteatrene frygter for konsekvenserne af det reducerede tilskud og om skoler og børnehaver bliver ved med at have råd til at tage børn og unge med i teatret. ”Det handler allermest om gruppebilletter til skoler og børnehaver, som skal mange af sted på en gang”, forklarer teaterleder for Ishøj teater Allan Grynnerup, og han fortsætter: ”I det samarbejde om rabatter, som vi har i Storkøbenhavn, holder vi billetprisen til skoler og børnehaver på 40 kr. pr. barn. Vi ved at selv med så lav billetpris er det svært for skoler og børnehaver at få råd til billetterne. Det kan jo være op til 100 børn ad gangen, som skal af sted. Så spørgsmålet er jo om skoler og børnehaver skærer halvdelen af deres teaterbesøg væk og f.eks. kun giver børnene en teateroplevelse hver andet år.

Faktaboks:

 • Formidlingsordningen er støtte til at nedbringe professionelle teatres billetpriser, så det gøres muligt for teatrene at give rabat til børn og unge (høj sats) og voksne (lav sats).
 • Kulturminister Mette Bock har fremlagt et udspil til reform af scenekunstområdet, der beskærer Formidlingsordningen med 18 %, når reformen er fuldt indfaset i 2023.
 • Kulturministeren vil kun reducere tilskuddet til de producerende teatre og friholde de lokale teaterforeninger, som ofte har et ældre publikum.
 • De producerende teatre sælger på årsbasis 430.000 billetter specifikt til børn og unge med tilskud og 365.000 billetter med andre rabatformer. (Tal fra sæson 17/18)
 • Der gives høj tilskudssats til børn og unge under 25 år, og der gives lav sats til alle øvrige rabatformer, som teatrene selv kan bestemme over.
 • Der er ca. 90 små og mellemstore teatre og teaterkompagnier i det storkøbenhavnske rabatsamarbejde i regi af den selvejende institution Scenit.

For yderligere information om rabat-samarbejdet og konsekvenser af scenekunstreformen kontakt: Johanne Prahl på 22 86 09 31 (direktør for den selvejende institution Scenit)

Bag pressemeddelelsen står:

 • Den selvejende institution Scenit
 • Teater Next
 • Satirekollektivet FLÆS
 • Teater Kapellet
 • Det Lille Teater & Marionet Teatret
 • Frøken Fracasos Kompagni
 • Teatret Zeppelin
 • Teater Grob
 • Gazart
 • Anemonen
 • Teater Lille Hest
 • Sydhavn Teater
 • Dansk Teater Produktion v/Sigurd Barrett
 • Kitt Johnson X-act
 • House of International Theater
 • Ishøj Teater
 • Teatret Fair Play
 • Teatret Fyr og Flammen
 • Teater GLIMT
 • Det Lille Verdens Teater
 • Teater Får302
 • Landsteatret
 • Grønnegårdsteatret
 • Teater Levende Fortællinger
 • MÆRKVÆRK
 • Dansehallerne
 • Sort/Hvid
 • Freestyle Phanatix
 • Why Not Theatre Company
 • Mungo Park
 • Teatret ved Sorte Hest
 • Glad Teater
 • Meridiano Teatret
 • TeaterTasken & Parkteatret
 • Passepartout Theatre Production
 • Teatret st. tv.
 • Performanceteatret Liminal
 • Teatret Riddersalen
 • Egnsteatret Undergrunden
 • Dansk Danseteater
 • Asterions Hus
 • Teaterøen
 • Sceneprojekt
 • Scene42
 • Teater HILS DIN MOR
 • Teateriet Apropos
 • Zangenbergs Teater
 • Teater Vestvolden
 • Aaben Dans
 • Teater V
 • Teatergrad
 • DanskDansk
 • Det Olske Orkester
 • Teater Hund & Co
 • Selene Muñoz Dance Company
 • Next Door Project
 • ZeBu
 • Dadadans
 • Det Flydende Teater
 • Uppercut Danseteater
 • Teater Fortællekunsten
 • Livingstones Kabinet
 • Teater Guld
 • Louise Schouw Teater
 • Husets Teater
 • That Theatre Company
 • London Toast Theatre
12
mar

INVITATION TIL TEATERBILLETTER SEMINAR

Overskriften er “Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet?”, når Scenit og BilletBillet inviterer alle teaterledere og kommunikationsmedarbejdere i Teaterbilletter-samarbejdet til seminar;

fredag d.29. marts kl.9.30 – 12.15 på Folketeatret, Snoreloftet.

Seminaret taget udgangspunkt i en paneldebat med Kulturminister Mette Bock (LA) og kulturordfører Rasmus Nordquist (ALT) m.fl. og en branchedebat med teaterleder Gitta Malling (Limfjordsteatret) og teaterdirektør Hans Henriksen (Aalborg Teater) m.fl. Christian Have er moderator.

Læs hele invitationen her


S.U. Tilbagemelding sker på mail pev@scenit.dk til Pernille (Scenit) senest tirsdag d.26. marts.

4
mar

FEBRUAR STATISTIK

Rabatsalget har rettet sig noget i forhold til sidste måneds statistik, men månedsstatistikken er stadig en omgang blandede bolsjer. Løssalget er fortsat i rigtig flot fremgang og kompenserer delvist for det manglende rabatsalg. Så alt i alt en OK februar måned.

Der er i alt solgt 348.159 billetter fra salgsstart d. 25. april til og med d. 28. februar 2019. Heraf er 249.517 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 352.500 billetter heraf 268.303 med rabat. Der er solgt ca. 13.800 færre billetter med børn/unge rabat, og ca. 4.900. færre billetter med voksenrabat i forhold til samme periode sidste år. Der er til gengæld solgt ca. 14.500 flere løssalgsbilletter.

Se hele statistikken her.

1
mar

Debat den 29. marts på Folketeatret

Hvert år afholder Scenit og BilletBillet en debat om aktuelle problemstillinger i kulturlivet og scenekunstbranchen. I år skal diskussionen handle om hvad kravet om kunstens samfundsrelevans og publikumstal betyder for de kunstneriske valg, som træffes på teatrene.

Vi er snart klar med invitationen, så sæt allerede nu X i kalenderen fredag den 29. marts kl. 9.30 – 12.30, hvor der skal debatteres på Folketeatrets Snoreloft.

Vi glæder os til at se jer.

11
feb

VIGTIGT – HUSK AT OPRETTE ALLE DINE ARRANGEMENTER SENEST 13/2 2019

Kære Teatre/Producenter/Arrangører

Så er vi ved at nærme os den første deadline for oprettelser til sæson 2019-20:

Onsdag den 13. februar: Info til sidefordeling indtastet i Tereba. Både produktion og arrangement skal oprettes. Der kan efterfølgende stadig redigeres i både produktion og arrangement. Husk at aktivere produktionen inden der kan oprettes arrangement. Ved tildeling af katalogplads kigger vi på både salsstørrelse og antallet af opførelser. VIGTIGT: Produktioner oprettes af den der har ejerskabet til forestillingen. Arrangementet oprettes af den hvis formidlingstilskud skal benyttes. Hvis man ikke ønsker sit repertoire offentliggjort på scenen.dk og scenen.dk/produktionssiden, så sæt udgivelsesdato til 1. maj 2019. Dette gøres i Tereba under stamdata i både ”produktion” og ”arrangement”.

Du kan se hele tidsplanen for sæsonoprettelser her: http://www.scenit.dk/ikke-kategoriseret/tidsplan-for-saesonoprettelser-2019-2020

8
feb

B-priser til Gruppe Børn & Unge

I Teaterbilletter-samarbejdet har vi en Gruppe Børn & Unge pris på 40 kr. Den sælges altid i priskategori C, hvor normalprisen er 125 kr. inkl. moms. Flere teatre, som enten målretter sig efter gymnasierne og/eller har højere billetpriser, har efterspurgt en ny Gruppe Børn & Unge pris i priskategori B. Det har vi imødekommet, og derfor vil det i kommende sæson 19/20 være muligt at oprette en Gruppe Børn & Unge B til 70 kr. med normalpris 155 kr. inkl. moms.

OBS! Der tillægges gebyr på 5 kr. til Børn & Unge gruppe på billetter til 70 kr. men ikke på Gruppe Børn & Unge billetter til 40 kr. Dermed matcher vi også de 4 KBH-T teatres priser.

Gruppe Børn & Unge priskategori B:

 • Normalpris 155
 • Rabatpris 70 (+ gebyr 5 kr.)

Gruppe Børn & Unge priskategori C:

 • Normalpris 125
 • Rabatpris 40 (ingen gebyr)

Der gives det samme tilskud på Gruppe Børn & Unge priskategori B og C. Det er 60 kr. med en efterregulering på op til 8 kr.

 

Klik på billedet ⬇, og find eksempel på tilskud- og rabatberegning.

18
jan

TEREBA-KURSUS 31. JANUAR

Scenit afholder Tereba kursus torsdag d. 31. januar fra kl. 10:00 – 13:00
Sted: Teaterbilletter, Frederiksborggade 15, 2 sal

Kurset henvender sig til de arrangører der skal på CPH Stage i maj og de arrangører der skal oprette arrangementer til kommende sæson.

Der vil være en gennemgang af arrangementsoprettelse, redigering i annoncemodul og gennemgang af rabat og tilskud i teaterbilletter-samarbejdet.

I forbindelse med kurset byder vi på kaffe/te og sandwich. I er naturligvis meget velkomne til at medbringe egne bærbare computere, så I kan begynde oprettelser til den kommende sæson i løbet af formiddagen.

Se hele kursus-invitationen her.

4
jan

TIDSPLAN FOR SÆSONOPRETTELSER 2019-2020

Hermed endelig produktionsplan for sæsonoprettelse 2019-2020 – i forhold til fælles sæsonkatalog og forestillinger i salg. Sæson 2019-2020 åbner onsdag den 1. maj og kataloget distribueres til teatre og kunder i uge 18.

Sæsonkataloget vil have samme format som i sæson 2018-2019. Som i sæson 2018-19 vil der være tale om harmoniserede katalogskabeloner for både Scenit- og BilletBilletteatrene for at sikre et bedre helhedsindtryk. Nogle af annonceskabelonerne er blevet justeret i forhold til sæson 2018-19, så de bliver lettere at kombinere på kryds og tværs.

I lighed med de foregående år vil alle skulle arbejde med et Tereba print-modul, så hver enkelt arrangør har mulighed for at justere og se indholdet af hver skabelon der skal med i kataloget. Dette giver større overskuelighed og kan forhåbentlig formindske antallet af korrekturgange.

Vi glæder os til samarbejdet.

Sørg for at få prentet nedenstående datoer ind på nethinden og lav et print til opslagstavlen så både du og dine medarbejdere er klar over hvornår de forskellige deadlines er.

DEADLINES VEDR. SÆSONKATALOGET 2019-2020

Onsdag den 13. februar: Info til sidefordeling indtastet i Tereba. Både produktion og arrangement skal oprettes. Der kan efterfølgende stadig redigeres i både produktion og arrangement. Husk at aktivere produktionen inden der kan oprettes arrangement. Ved tildeling af katalogplads kigger vi på både salsstørrelse og antallet af opførelser. VIGTIGT: Produktioner oprettes af den der har ejerskabet til forestillingen. Arrangementet oprettes af den hvis formidlingstilskud skal benyttes. Hvis man ikke ønsker sit repertoire offentliggjort på scenen.dk og scenen.dk/produktionssiden, så sæt udgivelsesdato til 1. maj 2019. Dette gøres i Tereba under stamdata i både ”produktion” og ”arrangement”.

Onsdag den 20. februar: Sidefordeling meldes ud til producenter/teatre. Vi sender sideskabeloner med, så man som spillested kan vælge hvordan man ønsker at vægte sine forestillinger. Gæstespil med over 12 opførelser skal være repræsenteret på siden som tildeles det teater hvor der spilles (medmindre man aftaler andet).

Fredag den 22. februar: Tilbagemelding på valg af skabeloner til Søren hos Scenit på sv@scenit.dk. Den ansvarlige arrangør udfylder Tereba print-modulet, når der er valgt skabelon, og når skabelonen er blevet tilknyttet sin forestilling. En del data trækkes automatisk fra Tereba, men der vil være mulighed for at redigere i de fleste felter.

Fredag den 1. marts: Arrangementer er færdigoprettede og distribuerede i Tereba. Alle print-moduler er udfyldt med al info og billeder er uploadet.

Onsdag 6. marts-20. marts: Korrekturperiode. Der er som udgangspunkt kun en korrekturgang, hvorfor det er meget vigtigt at du får udfyldt modulerne korrekt i første omgang.

Uge 18: Teaterkataloget kommer fra trykkeriet og der distribueres til teatrene fra den 30. april:

Onsdag 1. maj: Billetsalget åbner på teaterbilletter.dk

3
jan

Statistik for december 2018

Rigtig godt nytår! Mange gør status nu – vi tager bare den sædvanlige statusopdatering: Det går fortsat rigtig godt med billetsalget. Det er, lige som i sidste måned, løssalget som tager de store spring i forhold til sidste år, men børn og unge rabatsalget er også godt med.

Det øgede løssalg hænger nok sammen med at flere teatre er gået over til at bruge teaterbilletter.dk som eneste salgsplatform, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Vi har fået skabt en stærk fælles salgsplatform, der viser scenekunstens mangfoldighed og gør det nemt tilgængeligt at købe billetter. Salgsportalen teaterbilletter.dk havde i hele 2018 en trafik på næsten 1 mio. sessioner.

Se hele statistikken her.