Formidlingsordningen

6
nov

LET, GRØN OG ONLINE

Scenit har mange samarbejdspartnere, og vi leverer data fra Tereba til scenekunstbranchen. Nu kommer der endnu en farve på paletten. Scenit har indgået et nyt og spændende samarbejde med Danmarks Teaterforeninger. Vi har glædet os til at bringe denne nyhed, og Den Grønne Brochure Online er allerede nu klar til besøg.

Den Grønne Brochure Online erstatter Danmarks Teaterforeningers trykte brochure Den Grønne Turneteaterbrochure. Formålet med en ny online udgave er, at det skal være lettere for producenterne at markedsføre sig over for teaterforeningerne – og for teaterforeningerne at orientere sig i det aktuelle udbud af turnéproduktioner. Producenterne får med Den Grønne Brochure Online et altid opdateret udstillingsvindue, hvor teaterforeninger kan blive inspireret til den kommende sæson og hente oplysninger om formidlingsgodkendte turnéproduktioner i salg.

Teaterproducenterne skal blot indtaste deres produktionsoplysninger i Tereba, som de plejer. Vi sørger for, at oplysningerne i Tereba videresendes til Den Grønne Brochure Online. Derfor er det vigtigt, at din produktion er opdateret, og Tereba altid indeholder korrekte oplysninger. Husk særligt journalnummer, scenetekniske krav, salgspriser og kontaktoplysninger, så teaterforeningerne nemt kan kontakte jer.

Et overblik over de 4 sider

Tereba er grundsten for en række platforme, som henvender sig til forskellige målgrupper.

 • Scenen.dk – er en scenekunstplatform, hvor publikum kan se alle forestillinger i salg.
 • Scenen.dk/produktionssiden – indeholder alle produktioner i salg, henvendt til arrangører og spillesteder.
 • Den Røde Brochure Online– indeholder alle refusionsgodkendte turnéproduktioner, særlig henvendt til kommunale institutioner fx skoler og biblioteker.
 • Den Grønne Brochure Online – alle turnéproduktioner, som er godkendt til formidlingstilskud og andre støtteordninger. Siden er særlig henvendt til teaterforeninger og andre arrangører af turnéteater.

Vi ses i Kolding!

Scenit deltager i Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar d.16-18 november 2018. Kig forbi vores stand, hvis I ønsker at se (nogle af) ansigterne bag Tereba, har spørgsmål eller bare lige vil sige hej.

4
jul

Statistik med solskins-tal

Hermed en statistik både for hele sæson 2017/18 og for maj-juni salget vedrørende sæson 2018/19. Vi kan med stor glæde meddele jer, at billetsalget går godt. Publikum benytter i højgrad rabatordningen, og forsalget til 2018/19 tyder allerede på, at vi kan se frem til endnu en forrygende sæson.

Læs hele statistikken her

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

8
jun

Billetsalget sætter ny rekord

Vi har været statistikken igennem mindst 30 gange for at være sikre – og den er god nok. Vi har allerede ved udgangen af maj måned et højere rabatsalg end nogensinde før for en hel sæson i de 9 sæsoner, hvor Scenit har ført denne statistik. Det er meget glædeligt og vi er megastolte både af det vellykkede markedsførings-, web- og kommunikationsarbejde fra Teaterbilletter-samarbejdets side og af alle jer på teatrene over den gode sæson i fællesskabet.

Statistik-opgørelsen her handler kun om sæson 17/18. Forsalget til sæson 18/19 ser også meget lovende ud, men vi kan desværre ikke trække statistik for rabatsalget før vi har fået tilskudspuljer fra Slots- og Kulturstyrelsen.

De tørre tal

Der er i alt solgt 429.047 billetter fra salgsstart den 25. april 2017 til 31. maj 2018. Heraf er 326.782 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 399.445 heraf 305.526 med rabat.

Der er stigende salg i alle kategorier. Der er solgt næsten 11.000 billetter mere med voksenrabat end på samme tidspunkt sidste år. Der er solgt ca. 10.500 flere billetter med børn/unge rabat og der er solgt ca. 8.300 flere løssalgsbilletter.

Læs hele statistikken her…

18
apr

Ny titel til forestillingen?

Scenit og dermed Tereba har fået en henstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen om at sikre, at alle teaterproducenter er opmærksomme på, at den originale titel på en forestilling/produktion altid fremgår af scenen.dk/produktionssiden.

Chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen Marc Schynol udtaler:

Vi må i forbindelse med ansøgninger om formidlingstilskud og børneteaterrefusion bruge alt for meget tid på at verificere, hvorvidt produktioner er godkendt til formidlings- eller refusionsordningen. Dette skyldes, at vi desværre ret ofte ser, at forestillingens titel er ændret i forhold til den titel, som forestillingen havde da den enten fik projektstøtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst eller den blev godkendt som enkeltforestilling til formidlingsordningen eller under refusionsordningen. Hvis vi ikke kan identificere forestillingen (titlen) som godkendt, er der risiko for at der ikke bevilges formidlingstilskud til producenten eller at der gives afslag på refusion. Vi vil derfor fremadrettet i vores tilsagns- og godkendelsesbreve skrive, at ændringer af produktionens titel skal meddeles til Slots- og Kulturstyrelsen.”

Produktionens titel og journalnummer for tilsagn eller godkendelse skal ”følges ad”. Det vil sige at den titel, som forestillingen havde i forbindelse med ansøgning om projektstøtte eller formidlings- eller refusionsgodkendelse betragtes som originaltitlen.

Hvis I som teaterproducenter vælger at ændre en produktions titel, så skal I indsætte originaltitlen i feltet ”Produktionens originaltitel” under stamdata i Tereba. Dermed kan man søge på originaltitlen på scenen.dk og scenen.dk/produktionssiden. Dette er vigtigt både for Slots- og Kulturstyrelsen og for teaterforeninger, kommuner, skoler og institutioner og andre, som skal afrapportere brug af formidlings- eller refusionstilskud til myndighederne.

PS. Tak til Teater FreezeProductions, som vi har brugt som eksempel.

 

12
dec

Ny sats for teaterrabat fra sæson 18-19

De seneste sæsoner er salget af rabatbilletter både til børn og voksne gået over al forventning, og det er der al mulig grund til at glæde sig over. Der er dog lige den malurt i bægeret at vi hvert år, når sæsonen er ved at være slut, må konstatere at det samlede formidlingstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen ikke dækker behovet for refundering af de ydede rabatter.

Vi har derfor sammen med følgegruppen set på, hvordan vi kan justere rabatsatserne, så vi får den bedst mulige dækning. Vi har beslutte at sætte rabatsatsen for Teaterrabat-billetter ned fra 60 kr. til 50 kr. inkl. moms. Dette sker for sæson 18/19 og fremefter. Rabatsatsen for teaterrabat for alle forestillinger, som er tilknyttet sæson 17-18, er altså stadig 60 kr.

Vurderingen er at teaterrabat er den billettype, som bedst kan tåle en mindre rabatsats. Teaterrabat er fortsat en meget attraktiv ordning, som tilgodeser den klassiske abonnementskunde, som får rabat på alle 3 (eller flere) forestillinger, når han/hun køber 3 (eller flere) på én gang. Ordningen kan også bruges som ”lokkemad” i forhold til at få løssalgskunder til at komme flere gang i teatret inden for samme sæson, fordi man kan optjene retten til teaterrabat ved at købe løssalg to gange. Alt dette kan kun lade sig gøre, hvis kunden køber på teaterbilletter.dk og dermed ”genkendes” i systemet fra gang til gang.

Rabatsatserne for sæson 18-19 ser således ud:
Obligatoriske rabatter:

 • Teaterrabat = løssalgspris minus 50 kr.
 • Børn/unge-rabat (under 25 år) = løssalgspris minus 70 kr.
 • Voksengruppe (min. 10 pers.) = løssalgspris minus 40 kr.

Valgfrie rabatter:

 • Studerende over 25 år (med studiekort) = løssalgspris minus 50 kr.
 • Ung gruppe (min. 6 børn/unge under 25 år) = fast pris på 40 kr.

Husk: ved D-billetter med en løssalgspris fra kr. 80 – 124,50 gælder lavt tilskud, og alle rabattyper er = løssalgspris minus 40 kr.  Tilskuddet er for alle rabattyper undtagen ung gruppe = rabatsatsen minus moms.

Læs mere om rabatter og tilskud på http://www.scenit.dk/formidlingshaandbogen-2018-2019#undefined3 

22
nov

TILFO – ahvabbehar?

Deadline for den årlige tilmelding til Scenit/Teaterbilletter-samarbejdet nærmer sig. Og der er mange fordele ved at være med i billetsalgs-/rabat-/markedsførings- og administrationssamarbejdet.

Den ansøgning, som vi kalder TILFO, er en fælles ansøgning om formidlingstilskud hos Kulturstyrelsen. Fordelen ved fælles ansøgning er for det første, at man selv slipper for ansøgningsproceduren og for hele afrapporteringen til Kulturstyrelsen. For det andet er alle de teatre, der ansøger som regnskabsteatre med i den solidariske pulje, således at de teatre som har brug for yderligere tilskud til rabatbilletter kan få fra de teatre, der ikke får brugt hele deres pulje. Budgetteatre får en à conto bevilling og skal afregnes særskilt.
Alle tilslutter sig samtidig rabatsamarbejdet, hvor vi har ensartede rabatter og giver rabat på tværs til kunder, der køber til 3 forestillinger eller flere i løbet af sæsonen. Det er også basis for den fælles markedsføring med det store sæsonkatalog og de opfølgende teaterguides, som vi udgiver for at ramme de lavfrekvente teatergængere bedre og for at give forestillinger, der kommer til i løbet af sæsonen synlighed.

LINK TIL TILFO – deadline torsdag den 14. december 2017 kl. 23.59.

Hvis man ikke ansøger om formidlingstilskud via den fælles ansøgning, kan man blive associeret til ordningen. Vi kalder det splitteater, fordi det også kan handle om at samle alt sit billetsalg et sted uanset om alle produktioner er blevet godkendt til formidlingstilskud. Splitteatre kan også være gæstespillende producenter.
Endelig står vi selvfølgelig også til rådighed for vejledning og sparring ang. billetsalg, myndighedskontakt, Tereba-support osv.

De gyldne regler for Scenit-samarbejdet:

I Tereba:
• Opret alle produktioner og arrangementer i Tereba (så kommer de også på scenen.dk og i scenekunstarkiv.dk)
Vær opmærksom på en mindre ændring i rabatsatserne. Fra sæson 18/19 justeres rabatsatsen for teaterrabat-billetter til 50 kr. Prisen for en teaterrabatbillet skal fremover være løssalgspris minus 50 kr. Dette udløser et tilskud på 40 kr., altså 50 kr. minus moms. De øvrige rabatsatser er uændrede.
• Der er 3 obligatoriske rabatformer: Teaterrabat, børn/unge-rabat og voksen grupperabat.
• Det er valgfrit om man vil tilbyde rabat til studerende over 25 år og om man vil oprette “ung gruppe”, som altid koster 40 kr. pr. billet. “Ung gruppe” kan oprettes på udvalgte aftener og er som udgangspunkt prisgruppe C eller D.

I forhold til bekendtgørelsen:
• Forestillingen skal være godkendt til formidlingsordningen. Hvis teatret får statslig eller kommunal støtte, er alle forestillinger pr. automatik godkendt.
• Den absolut laveste billetpris (D-kategori) er 80 kr. og den laveste pris med rabat er 40 kr. Laveste pris i C-kategorien er 125 kr. Se DETTE LINK ang. rabatter og prisstruktur.
• Der må ikke sælges ungdomsbilletter til personer over 25 år – heller ikke studerende. De skal tælles med i voksensalget.
• Løssalg er vigtigt og skal tælles med i billetindberetningen – uanset gennem hvilken kanal billetterne er solgt.

Support og nyheder:
• Information om deadlines, markedsføring, ny udvikling og nye procedurer samt den månedlige statistik kommer via Scenit-nyt.
• Husk at have en central kontaktperson som modtager af Scenit-nyt – og send det videre, hvis det er relevant for en anden på teatret.

Endelig – HUSK – at tjekke aftalevilkår i forhold til billetsalg, hvis du selv er arrangør på lejede scener. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Hvis du er i tvivl, så tjek formidlingshåndbogen på DETTE LINK eller ring til os på 35 24 01 00.

11
aug

Kursus i Salespilot 29. august

Tirsdag d. 29 august kommer Gitte fra Billetten A/S og holder kursus i afløseren for det gamle Statcenter; SALESPILOT hos Scenit på Nørrebrogade 52, 2. th.
Kurset gennemgår de vigtigste funktioner i Salespilot og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål. Desuden gennemgår Johanne fra Scenit, hvordan tilskudsstrukturen er skruet sammen i Teaterbilletter-samarbejdet og hvordan man læser sin tilskudsrapport. Der vil også her være mulighed for at stille spørgsmål.

Kurset er tirsdag den 29. august kl. 10.30 – 13 hos Scenit, Nørrebrogade 52, 2. th.

Det er gratis, og vi byder naturligvis på te og kaffe samt en sandwich el. lign til frokost.

Tilmelding senest mandag den 28. august kl. 12 til Knirke på kc@scenit.dk. (Oplys venligst, hvis du er veganer/vegetar)

13
jun

SOMMERDIALOGMØDE

Kære teatre og producenter!
Husk, at vi holder sommerdialogmøde og fest på torsdag, fra kl. 16.00.
Dansehallerne har generøst tilbudt sig som medvært – så afsted til Pasteursvej 14 med os alle.

Programmet har 3 hovedpunkter:

 1. 16.00: Formandens beretning, følgegruppens og markedsføringsgruppens aktiviteter, nye Scenitprojekter, valg til Følgegruppen i sæson 16/17.
 2. 17.00: Oplæg og dialog med leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst, Egil Bjørnsen.
 3. 18.30: Middag, et køligt glas og hyggeligt samvær.

Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 15. juni, kl. 15.00 – så vi kan traktere nogenlunde præcist. Tilmeldingen sker ved at skrive noget sjovt til Knirke på: kc@scenit.dk.

Se invitationen her (I har tidligere fået den på mail):
INVITATION_Sommerdialogmøde

Vi håber at se rigtig mange af jer.

10
dec

Tilfo hvaffornoget?

Deadline for den årlige tilmelding til Scenit/Teaterbilletter-samarbejdet nærmer sig. Og der er mange fordele ved at være med i billetsalgs-/rabat-/markedsførings- og administrationssamarbejdet.

Den ansøgning, som vi kalder TILFO, er en fælles ansøgning om formidlingstilskud hos Kulturstyrelsen. Fordelen ved fælles ansøgning er for det første, at man selv slipper for ansøgningsproceduren og for hele afrapporteringen til Kulturstyrelsen. For det andet er alle de teatre, der ansøger som regnskabsteatre med i den solidariske pulje, således at de teatre som har brug for yderligere tilskud til rabatbilletter kan få fra de teatre, der ikke får brugt hele deres pulje. Budgetteatre får en à conto bevilling og skal afregnes særskilt.
Alle tilslutter sig samtidig rabatsamarbejdet, hvor vi har ensartede rabatter og giver rabat på tværs til dem, der køber til 3 forestillinger eller mere. Det er også basis for den fælles markedsføring med det store sæsonkatalog og de opfølgende halvårskalendere, som er sat i søen fra sæson 15/16 for at ramme de lavfrekvente teatergængere bedre og for at give forestillinger, der kommer til i løbet af sæsonen synlighed.

LINK TIL TILFO – deadline tirsdag den 15. december 2015 kl. 23.59.

Hvis man ikke ansøger om formidlingstilskud via den fælles ansøgning, kan man blive associeret til ordningen. Vi kalder det splitteater, fordi det også kan handle om at samle alt sit billetsalg et sted uanset om alle produktioner er blevet godkendt til formidlingstilskud. Splitteatre kan også være gæstespillende producenter.
Endelig står vi selvfølgelig også til rådighed for vejledning og sparring ang. billetsalg, myndighedskontakt, Tereba-support osv.

De gyldne regler for Scenit-samarbejdet:

I Tereba:
• Opret alle produktioner og arrangementer i Tereba (så kommer de også på scenen.dk og i scenekunstarkiv.dk)
• Opret også dine produktioner og arrangementer i Tereba, hvis de ikke skal i salg via teaterbilletter.dk – så skriver man ”1” i ”Billetter i salg Teaterbilletter.dk”-feltet.

I forhold til bekendtgørelsen:
• Forestillingen skal være godkendt til formidlingsordningen. Hvis teatret får statslig eller kommunal støtte, er alle forestillinger pr. automatik godkendt.
• Den absolut laveste billetpris (D-kategori) er 80 kr. og den laveste pris med rabat er 40 kr. Laveste pris i C-kategorien er 125 kr. Se DETTE LINK ang. rabatter og prisstruktur.
• Der må ikke sælges ungdomsbilletter til personer over 25 år – heller ikke studerende. De skal tælles med i voksensalget.
• Løssalg er vigtigt og skal tælles med i billetindberetningen – uanset gennem hvilken kanal billetterne er solgt.

Support og nyheder:
• Information om deadlines, markedsføring, ny udvikling og nye procedurer samt den månedlige statistik kommer via Scenit-nyt.
• Husk at have en central kontaktperson som modtager af Scenit-nyt – og send det videre, hvis det er relevant for en anden på teatret.

Hvis du er i tvivl, så tjek formidlingshåndbogen på DETTE LINK eller ring til os på 35 24 01 00.

3
nov

Seminar om rabat og loyalitet

Tirsdag den 10. november holder Scenit og BilletBillet seminar om rabat og kundeloyalitet. Med seminaret ønsker vi at åbne en debat om rabattering af voksenbilletter.

Er det den rigtige måde at tiltrække og fastholde kunderne? Hvordan sikrer vi, at teatrene i fremtiden er et konkurrencedygtigt alternativ til biografer, koncerter og lign. events? Hvordan opbygger og udvider vi kredsen af loyale kunder?

Seminaret foregår i Folketeatrets lokaler på Hvidkildevej 64 tirsdag den 10. november fra kl. 8.30 – 16.00. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet til Knirke på kc@scenit.dk senest fredag den 6. november.

SE MERE HER PÅ LINKET: Program for Seminar om RABAT OG LOYALITET 10. nov