3
jun

BILLETSTATISTIK MAJ, SÆSON 18-19

Træerne vokser ikke ind i himlen, og sidste års rekordsalg bliver ikke gentaget i år. Vi kan glæde os over et voksende løssalg, mens rabatsalget både til børn og voksne er faldet en del i sæson 18/19. I pdf-udgaven af statistikken giver vi en oversigt over det samlede salg sammenlignet med de sidste 4 sæsoner – og samlet set går det ikke helt tosset.

Billetstatistikken her dækker kun forestillinger i sæson 18/19, som varer indtil udgangen af juni.

De tørre tal

Der er i alt solgt 399.090 billetter fra salgsstart d. 25. april 2018 til og med d. 31. maj 2019. Heraf er 287.304 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 429.047 billetter heraf 326.872 med rabat.

Der er solgt ca. 20.000 færre billetter med børn/unge rabat, og ca. 19.000 færre billetter med voksenrabat i forhold til samme periode sidste år. Der er til gengæld solgt ca. 9.000 flere løssalgsbilletter.  

Læs hele statistikken og se graferne.

3
jun

EN FÆLLES PUBLIKUMSSTRATEGI

Der er meget diskussion af begrebet publikumsudvikling i kølvandet på Applaus’ undersøgelse af teatrenes arbejde på området. Især bliver der fokuseret på om små institutions- og projektteatre gør nok – og om de gør det rigtige.

Teatre, som er med i Teaterbilletter-samarbejdet kan med sindsro sige at de har en publikumsstrategi, at der arbejdes med målgrupper (segmenter) og med dataanalyse. Den helt grundlæggende strategi er nemlig at når vi står flere sammen, så får vi større synlighed, større muligheder og større datagrundlag. Det gør vi i Teaterbilletter-samarbejdet, og vi har en fælles vision for publikumsrelationen:

Vi vil gøre teater ”top of mind” i valg af underholdning/oplevelser for alle og øge bevidstheden om, at teater danner og beriger mennesker.

Den fælles publikumsstrategi er både en bred branding af teater som kunstform og skal understøtte de enkelte teatres strategier og arbejdet med publikumsudvikling.

Dette arbejde vil ofte hænge tæt sammen med den enkelte produktion på teatrene. Kontakt os, hvis I har særlige vinkler, brug for kampagnekoder eller andet i forhold til en specifik indsats.  

Segmenter

Vi har 4 primære segmenter baseret på publikums planlægningshorisont og på hvor ofte de går i teatret.

”Katalog kernebrugere”, som er de højfrekvente langtidsplanlæggere der køber billetter til 3 eller flere forestillinger op til et år før premieren.

”Kulturshopperne” går 2 – 3 gange årligt i teatret og køber billetterne 2 – 4 uger før de skal i teatret. De orienterer sig på nettet/sociale medier og også i vores teaterguides, som kommer 4 gange årligt. De vil gerne gå mere i teatret. Teaterklub Mit Teater handler i høj grad om at få en dybere relation til denne gruppe – så de kommer i teatret lidt oftere.

”De impulsive” kommer i teatret 1-3 gange årligt (nogle gange mere). Typisk et yngre publikum – eller andre der ikke lige skal have en babysitter. Her er teateroplevelsen så ligetil som en tur i biografen. De impulsive er glade for Teaterbilletter-app’en, for billetkøbet kræver ikke mange overvejelser.

”Éngangspublikummer” har lang planlægningshorisont, og går typisk kun i teatret én gang om året. Til gengæld er det en stor begivenhed. De går ofte til meget dyre forestillinger, som også kombineres med en tur på restaurant.

Dataanalyser

Ud over de analyser som ligger til grund for publikumssegmenterne drejer dataanalyserne i samarbejdet sig meget om billetstatistik og hvordan billetsalget fordeler sig samt om analyse af salgssitet, app’en og hvor vores fælles markedsføring slår bedst igennem.

Vi vil også gerne sætte os i spidsen for et fælles publikumsspørgeskema, som går på teateroplevelsen. Det vil vi tage op i Scenits følgegruppe og sammen se på hvilke typer oplysninger, der giver bedst mening på tværs af alle de mange teatre, som er med i samarbejdet.

2
apr

MARTS-STATISTIK

Teaterbilletter-portalen har stadig en markant fremgang i salget af løssalgsbilletter, som igen i denne måned er højdespringer med næsten 17.500 flere solgte billetter. Salget af rabatbilletter til børn og unge er desværre en del under sidste års niveau, men vi skal huske på at vi sidste år havde et exceptionelt højt salg af børn/unge billetter. Salget af rabatbilletter til voksne er stort set uændret.  

De tørre tal

Der er i alt solgt 364.630 billetter fra salgsstart d. 25. april til og med d. 31. marts 2019. Heraf er 261.927 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 364.856 billetter heraf 279.623 med rabat.

Der er solgt ca. 18.000 færre billetter med børn/unge rabat, og ca. 300 flere billetter med voksenrabat i forhold til samme periode sidste år. Der er til gengæld solgt ca. 17.500 flere løssalgsbilletter.  

Se hele statistikken her

21
mar

TILSKUD ELLER IKKE TILSKUD?

Slots- og Kulturstyrelsen har bedt Scenit om at tydeliggøre reglerne for brugen af formidlingstilskuddet i forbindelse med gæstespil.

Reglerne er:

  • Teatret arrangerer gæstespil

Når et teater køber en turnéproduktion, så bliver teatret arrangør. Det betyder, at teatret har ansvar for billetsalg og bærer risikoen for eventuel svigtende salg. Så kan teatret bruge sit formidlingstilskud.

  • Teatret er spillested for gæstespil

Hvis teatret bliver kontaktet af en turnéproducent, der vil leje eller låne teatrets scene, så får turnéproducenten rollen som arrangør. Det betyder, at turnéproducenten selv har ansvar for billetsalg og skal bruge sit eget formidlingstilskud – hvis turnéproducenten har sit eget tilskud.  

Kort sagt. Et teater MÅ IKKE bruge af sit eget formidlingstilskud, hvis teatret ikke selv har rollen som ansvarlig arrangør.  

I forvejen er formidlingsordningen under pres, og derfor beder vi jer på det kraftigste om at overholde de gældende regler.

Hvis I er tvivl, så kontakt os hos Scenit tlf.: 35 24 01 01

PS: I næste uge udsender vi nyhedsbrev om konsekvenser af reduktionen af formidlingstilskuddet i forbindelse med scenekunstreformen. God weekend!

4
mar

FEBRUAR STATISTIK

Rabatsalget har rettet sig noget i forhold til sidste måneds statistik, men månedsstatistikken er stadig en omgang blandede bolsjer. Løssalget er fortsat i rigtig flot fremgang og kompenserer delvist for det manglende rabatsalg. Så alt i alt en OK februar måned.

Der er i alt solgt 348.159 billetter fra salgsstart d. 25. april til og med d. 28. februar 2019. Heraf er 249.517 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 352.500 billetter heraf 268.303 med rabat. Der er solgt ca. 13.800 færre billetter med børn/unge rabat, og ca. 4.900. færre billetter med voksenrabat i forhold til samme periode sidste år. Der er til gengæld solgt ca. 14.500 flere løssalgsbilletter.

Se hele statistikken her.

1
mar

Debat den 29. marts på Folketeatret

Hvert år afholder Scenit og BilletBillet en debat om aktuelle problemstillinger i kulturlivet og scenekunstbranchen. I år skal diskussionen handle om hvad kravet om kunstens samfundsrelevans og publikumstal betyder for de kunstneriske valg, som træffes på teatrene.

Vi er snart klar med invitationen, så sæt allerede nu X i kalenderen fredag den 29. marts kl. 9.30 – 12.30, hvor der skal debatteres på Folketeatrets Snoreloft.

Vi glæder os til at se jer.

4
feb

JANUAR STATISTIK

For første gang i meget lang tid viser månedsstatistikken blandede bolsjer. Løssalget er fortsat i rigtig flot fremgang, mens salget af rabatbilletter både til børn/unge og til voksne er faldende. Det er svært at vurdere om der har været et mindre udbud af forestillinger i januar eller om der er tale om en generel tendens. Vi følger naturligvis rabatsalget nøje.

Heldigvis kan det stigende løssalg til dels kompensere for det manglende rabatsalg. Vi forstår løssalg som ”nye publikummer” og er på bedding med et nyt tiltag for at gøre ”nye publikummer” til trofaste publikummer. Mere om det følger i Scenits nyhedsbrev.

Se hele statistikken her …

18
jan

TEREBA-KURSUS 31. JANUAR

Scenit afholder Tereba kursus torsdag d. 31. januar fra kl. 10:00 – 13:00
Sted: Teaterbilletter, Frederiksborggade 15, 2 sal

Kurset henvender sig til de arrangører der skal på CPH Stage i maj og de arrangører der skal oprette arrangementer til kommende sæson.

Der vil være en gennemgang af arrangementsoprettelse, redigering i annoncemodul og gennemgang af rabat og tilskud i teaterbilletter-samarbejdet.

I forbindelse med kurset byder vi på kaffe/te og sandwich. I er naturligvis meget velkomne til at medbringe egne bærbare computere, så I kan begynde oprettelser til den kommende sæson i løbet af formiddagen.

Se hele kursus-invitationen her.

3
jan

Statistik for december 2018

Rigtig godt nytår! Mange gør status nu – vi tager bare den sædvanlige statusopdatering: Det går fortsat rigtig godt med billetsalget. Det er, lige som i sidste måned, løssalget som tager de store spring i forhold til sidste år, men børn og unge rabatsalget er også godt med.

Det øgede løssalg hænger nok sammen med at flere teatre er gået over til at bruge teaterbilletter.dk som eneste salgsplatform, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Vi har fået skabt en stærk fælles salgsplatform, der viser scenekunstens mangfoldighed og gør det nemt tilgængeligt at købe billetter. Salgsportalen teaterbilletter.dk havde i hele 2018 en trafik på næsten 1 mio. sessioner.

Se hele statistikken her.

3
dec

Statistik for november 2018

November var en stor måned for løssalgsbilletter med næsten 14.000 flere solgte billetter i samarbejdet i forhold til sidste år. Et godt bud kan være at juleforestillinger og musicals har trukket i det lavfrekvente publikum, mens dem der går oftere i teatret har luret at de får rabat ved at købe billet til flere forestillinger på en gang – og har købt deres billetter i god tid. Børn og unge salget er fortsat fint stigende – og alt i alt går det rigtigt godt.

Se hele statistikken her…